Pénzügyi és Jogi Bizottság

2020. április 20. 18:36 hétfő

Elnök: dr. Alberti Péter képviselő

Elnökhelyettes: Torma László képviselő

Tagjai: Kovács Tamás képviselő

Eck András képviselő

Tóthné Borbály Viola külső tag

Szentkirályi Ádám külső tag

Sasvári Viktor külső tag