Esztergom a Dunakanyar fővárosa logo
BAZILIKA - Nagyboldogasszony és Szent Adalbert Főszékesegyház

BAZILIKA - Nagyboldogasszony és Szent Adalbert Főszékesegyház

20. április 21. 21:10 kedd

Az esztergomi Bazilika Magyarország legnagyobb temploma. Az esztergomi Várhegy emblematikus épülete, a köznyelvben Esztergomi Bazilikaként ismert főszékesegyház, Magyarország rangban első temploma. A főhomlokzaton olvasható CAPUT, MATER ET MAGISTRA ECCLESIARUM HUNGARIAE felirat is erre utal: Feje, Anyja és Tanítója a Magyar Egyházaknak.

Az esztergomi egyházi központ újraálmodója Rudnay Sándor érsek a hosszú török elnyomás és az érseki központ nagyszombati száműzetésben töltött évei után újra Esztergomba kívánta helyezni az érsekség szellemi és lelki központját. Az ő fáradozása nyomán született meg a jelenlegi épület a három őt követő esztergomi érsek tevékenységével kiegészülve. A négy építtető prímás címere jelzésértékű latin kezdőszavakkal a főszékesegyház főhomlokzatának oszlopcsarnokában látható: elkezdte (coepit) Rudnay Sándor, folytatta (continuavit) Kopácsy József, felszentelte (consecravit) Scitovszky János és befejezte (consummavit) Simor János.

Az épület felszentelésére 1856-ban került sor. Számos metszet, korabeli híradás tanúskodik a Scitovszky János prímás idejében történt ünnepségről, és Liszt Ferenc ez alkalomra írott Esztergomi miséje is mai napig őrzi a felszentelés emlékét. 

Az építkezések egyik nagy bravúrja volt, hogy a középkori székesegyházhoz, a Szent Adalbert templomhoz épített reneszánsz sírkápolnát, a Bakócz-kápolnát 1600 darabra szedve újra felépítették, és a 19. századi épület részévé tették. Így reneszánsz építészeti örökségünk egyik kiemelkedő mesterművét mentették meg az utókor számára.

Altemplom

A főszékesegyház altemploma az esztergomi érsekek mindenkori temetkezőhelye. Itt nyugszik az egyházi épületegyüttes megálmodója, Rudnay Sándor, de itt találhatók a korábbi székesegyházhoz tartozó középkori, kora-újkori sírkövek is. Itt került újra elhelyezésre Mátyás király nevelőjének, kancellárjának, Vitéz János érseknek, illetve a három királyt is koronázó Széchy Dénes bíboros érseknek a síremléke is.

A legújabb kori emlékhelyek közül kiemelkedik az 1975-ben Ausztriában elhunyt, majd 1991-ben Esztergomban végső nyugalomra helyezett Mindszenty József bíboros, hercegprímás sírja. Nyughelye a keresztény magyarság zarándokhelye lett. 

Főszékesegyházi Kincstár 

A bazilika első szintjén elhelyezkedő, kiemelkedő művészi és művelődéstörténeti értéket képviselő liturgikus ötvös- és textiltárgyakból álló gyűjtemény Európában is különlegességnek számít. Itt őrizzük évszázadok óta a Koronázási eskükeresztet, melyre a koronázási szertartás alkalmával királyaink esküdtek, de nálunk tekinthető meg a magyarországi késő gótikus kelyhek egyik legszebb darabja, az ún. Suki-kehely, az 1400-as évek párizsi ötvösművészetének gyönyörű alkotása, a Mátyás-kálvária, és többek között, a Mátyás király trónkárpitjából készített miseruha, a kalandos életű Fojnicai kazula.

Panorámaterem 

A Kincstár rendezvényeinek otthont adó, Panorámateremnek nevezett téregyüttes kiállítótér és egyben kikapcsolódásra is alkalmas helyszín. Bepillanthatunk a főszékesegyház építésének egy-egy fejezetébe, de a gyönyörű dunai panorámában is gyönyörködhetünk egy csésze kávé, üdítő mellett. 

Kupolakilátó

A templomtérből összesen 413 lépcső megtételével juthatunk fel a páratlan kilátást biztosító kilátóba. A kupola körüli sétát lehetővé tevő túra izgalmas élményben részesíti a látogatókat.

Városi sziluett
Széchenyi Terv Plusz Interreg Kisfaludy Széchenyi2020