Esztergom a Dunakanyar fővárosa logo
Helyi iparűzési adó információk

Helyi iparűzési adó információk

21. január 25. 17:51 hétfő

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII.22.) Korm. rendelet a mikro-, kis- és középvállalkozók részére két, iparűzési adóval kapcsolatos engedményt tartalmaz:

1.) A 2021. évben végződő adóévben azon, a helyi adókról szóló törvény szerinti vállalkozó  esetén, amely azzal felel meg a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti mikro-, kis- és középvállalkozássá minősítés feltételeinek, hogy esetében a KKV törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint, a helyi iparűzési adó mértéke 1 százalék, ha a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított adómérték több, mint 1 százalék. Ezzel kapcsolatosan az iparűzési bevallás központi nyomtatványa (21HIPA) kiegészítésre kerül egy új bevallás jelleggel „A mikro-, kis- és középvállalkozás által benyújtott bevallás” néven.

Ez az engedmény annak jár a 2021. évben végződő adóév vonatkozásában, a bevalláson bejelöli ezt a jelleget.

KATA-s adózók esetében – akik iparűzési adóban a tételes adózást választották és főszabály szerint nem adnak bevallást – automatikusan érvényesítésre kerül ez az engedmény 2021-es év vonatkozásában.

2.) A mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozónak a 2021. évben, az adott előleg-fizetési időpontban esedékes - a Htv. szerint bevallott és a 2021. évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó - adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni. Ez az engedmény akkor alkalmazható, ha a vállalkozó 2021. február 25-ig a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára a NAV-on keresztül külön erre a célra rendszeresített nyilatkozatot ad be, amely a NAV honlapján 21NYHIPA néven elérhető.

 

Schottner Norbert
jegyző

Városi sziluett
Széchenyi Terv Plusz Interreg Kisfaludy Széchenyi2020