Esztergom a Dunakanyar fővárosa logo
Rendkívüli ülés - Meghívó

Rendkívüli ülés - Meghívó

20. július 06. 17:59 hétfő

MEGHÍVÓ


 

Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülését 2020. július 8-án (szerdán) 10 órára a Városháza nagytermébe a következő napirendi pontok tárgyalására összehívom:

 

Esztergom Város Önkormányzata 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotása

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

Költségvetési átcsoportosítások

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

Bankszámlavezető hitelintézet kiválasztása

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

Egyes polgármesteri rendeletek felülvizsgálata

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

Döntés a 2020. évi önkormányzati rendezvények megtartásáról

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

A 261/2020. (VI.05.) polgármesteri határozattal módosított Esztergom Város Önkormányzata és Intézményei Beszerzési Szabályzatának felülvizsgálata

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

Döntés a 2020. évi közbeszerzési terv módosításáról

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

Döntés az Esztergomi Vízmű Kft. végelszámolásának lezárásáról

    Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

Esztergomi Köztisztasági Nonprofit Kft. 2019. évi beszámolójának jóváhagyása

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

Döntés az Eszköz Nkft. által összehívott taggyűlés napirendi pontjairól

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

Döntés TOP-7.1.1.1-16-H-099-2 azonosító számú, „Futópálya létesítése Esztergom, Szentgyörgymező városrészben” című pályázatról

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

 Pályázat benyújtása az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására – Aranyhegyi óvoda fejlesztése

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

Döntés pályázat benyújtásáról az Esztergom, Belvárosi, neológ zsidó sírkert felújítására a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítványhoz

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

Tulajdonosi hozzájárulás megadása az Esztergom, Prímás-szigeten, TAO támogatással létesülendő Sport és rendezvénycsarnok beruházáshoz

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

Döntés együttműködési megállapodás megkötéséről az Ormos Intézet Alapítvánnyal

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

Döntés az Esztergomi Arany János Általános Iskola székhelyéül szolgáló ingatlan vonatkozásában használati szerződés megkötéséről

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

Döntés az Esztergom 18602/21/A/25 hrsz-ú, természetben a 2500 Esztergom, Budai N. A. u. 2. sz. alatti helyiség használatba adásáról a Magyar Posta Zrt. részére

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

Döntés az Esztergom 17355 hrsz-ú, természetben a 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. sz. alatti nagyterem térítésmentes használatba adásáról véradás céljára

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

Döntés a Településrendezési szerződésekre vonatkozóan

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

Döntés Babits Mihály-díj „Esztergom Kultúrájáért” kitüntetés adományozásáról

ZÁRT ÜLÉS!

    Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

Dr. Gönczy Béla-díj az „Esztergomi Gyógyításért” kitüntetés adományozásáról

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

Döntés a Strigonium Zrt. és a tulajdonában álló társaságok 2020. évi könyvvizsgálata tárgyában

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

Tájékoztatók:

Tájékoztató az Esztergom és Térsége Turisztikai Egyesület 2020. első félévi beszámolójáról

Tájékoztató a polgármesteri döntésekről


 

Esztergom, 2020. július 6.

 

Hernádi Ádám s.k.

polgármester

 

Városi sziluett
Széchenyi Terv Plusz Interreg Kisfaludy Széchenyi2020