Esztergom a Dunakanyar fővárosa logo
Pályázati felhívás - gyermek– és ifjúsági sport, utánpótlás-nevelés támogatására

Pályázati felhívás - gyermek– és ifjúsági sport, utánpótlás-nevelés támogatására

24. április 19. 09:51 péntek (41 napja)

Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata

Pályázati felhívás

Esztergom Város Önkormányzata

pályázatot hirdet a város sportjáról szóló 11/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet 5.§ (1) bekezdés a) pontja és (3) bekezdése szerint a

gyermek– és ifjúsági sport, utánpótlás-nevelés támogatására

 

A pályázat kiírója: Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata
A pályázat tárgya: esztergomi sportszervezetek gyermek- és ifjúsági sport, utánpótlás-nevelés támogatása
Pályázatot nyújthatnak be: Esztergom közigazgatási területén működő, hivatalosan bejegyzett sportszervezetek
A pályázat keretösszege: 15.000 E Ft
A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • a) a kérelmező nevét/megnevezését, címét/székhelyét, képviselőjének nevét, elérhetőségét
  • b) a szervezet taglétszámát, korosztályonkénti névsorát és lakcímét, a szakszövetség által kibocsátott versenyzői engedélyek másolatát,
  • c) a sporttevékenység pontos helyét, idejét,
  • d) az elért eredményeket és szakmai célokat
  • e) a tárgyév elfogadott tervezett költségvetését, szakmai céljait, eseménynaptárát,
  • f) nyilatkozatot arról, hogy a megítélt támogatás 5 %-át egészségmegőrzésre fordítja, amelyet az elszámolás alkalmával igazolni kell. (Igazolt sportolóknál sportorvosi hozzájárulás, nem igazolt sportolóknál vitaminok, egészségmegőrző termékek/ szolgáltatások.)
  • g) a szervezet jogerős bírósági végzésének másolatát,
  • h) nyilatkozatot arról, hogy nincs harminc napot meghaladó köztartozása,
  • i) számlavezető pénzintézet igazolását bankszámlaszámról,
  • és a felhívás mellékletét képező kitöltött „Sportszervezeti adatok” adatlapot.

A pályázatot elektronikusan kitöltve is le kell adni.

A pályázat benyújtási határideje: 2024. május 8.

A pályázat benyújtásának módja:

Papír alapon, Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviselő-testületének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnöke részére címezve (2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.) postai útonvagy személyesen az iktatóban leadva.
A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat a gyermek– és ifjúsági sport, utánpótlás-nevelés támogatására.”

A pályázat elbírálásának módja és ideje:

A benyújtott pályázatokról Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviselő-testületének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága 2024. június 18-ig dönt.
A pályázók a pályázat eredményéről 2024. június 21-ig írásban (e-mail) értesítést kapnak.
Az Önkormányzat a támogatott sportszervezettel támogatási szerződést köt. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás Túri Krisztinától (turi.krisztina@esztergom.hu) kérhető személyesen (Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal, Széchenyi tér 1., Jegyzői Osztály) vagy a 33/542-017-es telefonszámon.

Városi sziluett
Széchenyi Terv Plusz Interreg Kisfaludy Széchenyi2020