Esztergom a Dunakanyar fővárosa logo
HIRDETMÉNY a bírósági ülnök választásról

HIRDETMÉNY a bírósági ülnök választásról

23. március 24. 10:36 péntek

A Köztársasági Elnök az Országos Bírósági Hivatal elnökének előterjesztésére a 2023. évi ülnökválasztást 2023. március 7. napja és 2023. április 30. napja közé eső időtartamra tűzte ki.

 

Ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképeséget érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.

 

Jelöltet az Esztergomi Járásbíróságra a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 680. § (5) bekezdésében rögzített különös feltételnek megfelelően lehet állítani.

 

A Be. 680. § (5) bekezdésében rögzített különös feltétel szerint a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ülnökként kizárólag

a) pedagógus,

b) pszichológus, vagy

c) a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy

vehet részt.

 

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 213. § (2) bekezdése értelmében a fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei, nem pedagógus ülnökeit az egyesületek - kivéve a pártokat -, a foglalkozásuk szerinti érdek-képviseleti szervek, valamint őket a Be. 680. § (5) bekezdés c) pontja szerinti munkakörben foglalkoztató, vagy korábban foglalkoztató szervezetek jelölik.

 

Az ülnökök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztató, továbbá a jelöléshez szükséges nyomtatványok Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata honlapjáról letölthetők (www.esztergom.hu) vagy az Esztergom Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Osztályán (2500 Esztergom, Széchenyi tér 1., 118. számú iroda) munkaidőben átvehetők.

 

A jelöléseket tartalmazó „Bírósági ülnökké jelölés”, „Nyilatkozat bírósági ülnökké jelölés elfogadásról’ nyomtatványokat, valamint a jelölt a „Hatósági erkölcsi bizonyítványát” legkésőbb 2023. április 17. (hétfő) napján 16.00 óráig az Esztergom Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Osztályán lehet személyesen leadni.

 

A jelöléshez csatolni kell a bírósági ülnökök részére kiállított hatósági erkölcsi igazolványt, amely igazolja, hogy büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt. Továbbá igazolnia kell a megválasztásához a Be. 680 § (5) bekezdésének megfelelő, szükséges adatokat és tényeket, ezért mellékelni kell a tényeket tartalmazó dokumentumokat (diploma másolata, a Be. 680. (5) bek. c) pontja szerinti munkáltatói igazolás).

 

Esztergom, 2023. március 22.

 

 

                                                                                               Hernádi Ádám

                                                                                               polgármester

Városi sziluett
Széchenyi Terv Plusz Interreg Kisfaludy Széchenyi2020