Esztergom a Dunakanyar fővárosa logo
Tájékoztató a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről

Tájékoztató a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről

23. március 02. 08:34 csütörtök

Tisztelt Adózók!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy az adózók 2023. év január 1-jétől a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről szóló 366/2022. (IX. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján a helyi iparűzési adót euró vagy amerikai dollár devizanemben is megfizethetik.

Az adózó 2023. január 1. napjától esedékessé váló helyi iparűzési adóelőleg és helyi iparűzési adó fizetési kötelezettségét a Magyar Államkincstár által a helyi iparűzési adót bevezetett illetékes önkormányzat részére e célból euró vagy amerikai dollár devizanemben történő adófizetésre nyitott számlára történő átutalással is teljesítheti.

Az új szabály egyszerűsítést jelent azoknak a cégeknek, amelyeknek bevétele részben vagy teljes egészében devizában érkezik be. A Korm. rendelet által biztosított új lehetőség – elsősorban az említett cégek számára - megkönnyíti az önkormányzatok felé teljesítendő helyi iparűzési adó befizetését. A szabályozás alapján ezt a helyi adót 2023. január 1-jétől kezdve már nemcsak forintban, hanem amerikai dollárban vagy euróban is be lehet fizetni. A devizában történő befizetés lehetősége minden cég számára elérhető.

Más helyi adót (pl.: építményadót, pótlékot, bírságot stb.) kizárólag forintban lehet megfizetni.

A Kincstár önkormányzatonként egy „HIPA deviza beszedési technikai számla" elnevezésű, forintban vezetett elszámolási számlát nyitott. A jelzett elszámolási számlára lesz lehetőségük az adózóknak 2023. január 1jétől euróban vagy amerikai dollárban deviza átutalással teljesíteni a helyi iparűzési adó fizetésüket.

 

Önkormányzat neve: Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata

Számla száma: 10036004-00001737-02120014

Számla IBAN száma: HU45 1003 6004 0000 1737 0212 0014

 

Felhívom a figyelmet arra is, hogy a deviza átutalás kezdeményezésekor a fizető félnek minden esetben fel kell tüntetnie az önkormányzat Magyar Államkincstárnál vezetett 28 karakter hosszúságú nemzetközi pénzforgalmi jelzőszámán (IBAN) túl a számlavezető („account with institution") Magyar Államkincstár BIC kódját: HUSTHUHB, valamint a Magyar Államkincstár levelező („correspondent") bankjaként a Magyar Nemzeti Bank BIC kódját is: MANEHUHB.

SEPA átutalás esetén a kedvezményezett bankja BIC kódjaként a Kincstár HUSTHUHB BIC kódját kell feltüntetni.

 

A Magyar Államkincstár a fizetési kötelezettség teljesítése érdekében a számlájára utalt euró- vagy amerikai dollár összegnek a Magyar Nemzeti Bankhoz, mint a Magyar Államkincstár számlavezető bankjához történő beérkezésekor érvényes árfolyamon számított és a Magyar Nemzeti Bank mindenkor hatályos Általános Üzleti Feltételeiben foglaltak szerint a Magyar Államkincstár számláján jóváírt forintösszeget haladéktalanul átutalja az önkormányzat helyi iparűzési adóbeszedési számlájára.

Tájékoztatom, hogy az önkormányzati adóhatóság az adózó adószámláján a Magyar Államkincstár által átutalt összeget tünteti fel befizetésként. Az adó megfizetésének napja az önkormányzat helyi iparűzési adóbeszedési számláján való jóváírás napja, ezért a devizában történő utalást célszerű néhány nappal az esedékességet megelőzően indítani.

Az önkormányzati adóhatóság az adózó adószámláján a Kincstár által az önkormányzat – pénzforgalmi szolgáltatójánál vezetett – helyi iparűzési adóbeszedési számlájára átutalt összeget tünteti majd fel befizetésként. Az önkormányzati adóhatóság az adózó adószámla kivonatán (adózóknak online elérhető Elektronikus Önkormányzati Portálon https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap keresztül), valamint az adószámla tételes adatainak elektronikus lekérdezése során feltünteti az euróban vagy amerikai dollárban teljesített befizetés összegét, devizanemét, valamint az árfolyamot és az elszámolt forintösszeget.

A forintban történő helyi iparűzési adószámla változatlan, itt közvetlenül is utalhatnak forintban az önkormányzatunk számlájára.

Esztergom MJV Önkormányzat Helyi iparűzési adó beszedési számla

11740054-15729600-03540000

 

Esztergom, 2023. március 2.

 

                                                                       dr. Gál Gabriella

                                                                                jegyző

Városi sziluett
Széchenyi Terv Plusz Interreg Kisfaludy Széchenyi2020