Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatályos rendeletei

2020. április 21. 09:26 kedd

 • 31/2020 Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2020.(VIII.7.) önkormányzati rendelete Esztergom-Szamárhegy terület vízközmű hálózathoz történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről
 • 30/2020 Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2020.(VIII.7.) önkormányzati rendelete az Esztergom Város Önkormányzat Polgármesterének 8/2020. (IV.1.) rendeletének hatályon kívül helyezéséről
 • 29/2020 Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2020.(VIII.7.) önkormányzati rendelete az Esztergom Város Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásának feltételeiről 6/2020(II.21.) önkormányzati rendeletmódosításról - melléklet
 • 28/2020 Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2020.(VIII.7.) önkormányzati rendelete a gyermekek napközbeni ellátása intézményi térítési díjának megállapításáról szóló 1/2018(I.11) önkormányzati rendelet módosításáról
 • 26/2020 Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelete az Esztergom városában működő piac látogatásának eltérő szabályairól szóló 15/2020 (V.4.) rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • 25/2020 Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzati képviselők, a bizottság elnökének és tagjainak tiszteletdíjáról szóló 2/2020 (I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
 • 24/2020 Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelete a 2019. évi zárszámadásról. Melléklet
 • 06/2020 Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020.(II.21.) önkormányzati rendelete az Esztergom Város Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásának feltételeiről. Melléklet
 • 05/2020 Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020.(II.17.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jog gyakorlásáról. Melléklet
 • 04/2020 Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020.(II.13.) önkormányzati rendelete Esztergom Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről. Melléklet
 • 03/2020 Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (I.27.) önkormányzati rendelete az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi igazgatási szünetének elrendeléséről.
 • 02/2020 Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (I.27.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzati képviselők, a bizottság elnökének és tagjainak tiszteletdíjáról.
 • 01/2020 Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(I. 27.) önkormányzati rendelete Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2019.(XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról.
 • 20/2019 Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2019. (XI.26.) önkormányzati rendelete Esztergom Város Helyi Építési Szabályzatáról.Mellékletek
 • 19/2019 Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2019. (XI. 25.) önkormányzati rendelete Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1. melléklet 2. melléklet 3. melléklet
 • 12/2019 Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2019.(V.17.) önkormányzati rendelete a 2018. évi zárszámadásról és a költségvetési maradvány megállapításáról.
 • 10/2019 Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2019. (IV.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítésének szabályairól.
 • 06/2019 Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019.(III.11.) önkormányzati rendelete Esztergom Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól. Melléklet
 • 13/2018 Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2018. (VI.22.) önkormányzati rendelete Esztergom Város forgalmi és parkolási rendjéről.
 • 11/2018 Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2018. (VI.22.) önkormányzati rendelete az „ESZTERGOMI HISTÓRIA” várostörténeti tábla-állítás rendjéről.
 • 06/2018 Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelete az elektronikus ügyintézés szabályairól szóló 5/2007. (I.25.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről.
 • 04/2018 Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018.(III.2.) önkormányzati rendelete Esztergom Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól. Költségvetés melléklet.
 • 01/2018 Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (I.11.) önkormányzati rendelete a gyermekek napközbeni ellátása intézményi térítési díjának megállapításáról.
 • 26/2017 Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2017. (X.3.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezésének és az ingatlanok házszámozásának szabályairól (Letölthető KÉRELEM MINTA)
 • 25/2017 Esztergomi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2017. (X.5.) önkormányzati rendelete a helyi zajvédelemről
 • 22/2017 22/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről Melléklet
 • 20/2017 Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatás célú használatáról
 • 18/2017 Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2017. (V. 19.) önkormányzati rendelete a házasságkötés, a bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítés hivatali helyiségen, valamint hivatali időn kívüli engedélyezésről és az anyakönyvi eljárásban fizetendő díjakról.
 • 16/2017 Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2017. (V.10.) önkormányzati rendelete a városi kitüntetések adományozásáról
 • 12/2017 Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017. (IV. 21.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről
 • 10/2017 Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számú választópolgárok számáról
 • 6/2017 Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017.(II.28.) önkormányzati rendelete a partnerségi egyeztetés szabályairól
 • 5/2017 Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017.(II.14.) önkormányzati rendelete az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők jogviszonyának egyes kérdéseiről.
 • 33/2016 Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelete a kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályairól.
 • 32/2016 Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelete a követelések elengedésének eseteiről.
 • 21/2016 Esztergom Város Önkormányzatának 21/2016. (VII. 13.) önkormányzati rendelete az adóigazgatási feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségének rendszeréről
 • 11/2015 Esztergom Város Önkormányzat Képviselő- testületének 11/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a város sportjáról
 • 06/2015 Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (III. 2.) önkormányzati rendelete a települési szociális és gyermekvédelmi ellátásokról
 • 25/2014 Esztergom Város Önkormányzat Képviselő- testületének 25/2014. ( XII.3.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról
 • 24/2014 Esztergom Város Önkormányzat Képviselő- testületének 24/2014. (XII. 3.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, parkok és fák védelméről, valamint az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről
 • 23/2014 Esztergom Város Önkormányzat Képviselő- testületének 23/2014. (XII. 3.) önkormányzati rendelete a városi címer, zászló és szóembléma alkotásáról, használatának rendjéről
 • 21/2014 Esztergom Város Önkormányzat Képvi-selő- testületének 21/2014. (XII. 3.) önkormányzati rende-lete a város tulajdonában és kezelésében lévő közutak, valamint járdák burkolatbon-tási tilalmáról
 • 21/2013 21/2013. (XI.20) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról
 • 20/2013 Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (XI.29) önkormányzati rendelete a helyi adókról
 • 17/2013 Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013.(XI.05.) önkormányzati rendelete az Útalapról
 • 12/2013 Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI. 05.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésekről
 • 52/2012 Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 52/2012. (IX.26.) önkormányzati rendelete Esztergom Város Önkormányzata építészeti-műszaki tervtanácsának működéséről
 • 46/2012 Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2012. (VII.10.) önkormányzati rendelete az Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről
 • 35/2012 Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 35/2012.(IV. 17.) önkormányzati rendelete a közterületek nemzetiünnepeken történő fellobogózásáról
 • 15/2012 Esztergom Város Önkormányzatának 15/2012. (I.31.) számú rendelete, az Esztergom város közigazgatási területén kialakított orvosi és védőnői körzetekről
 • 43/2010 Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 43/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelete a Szent Miklós Program elemeiről
 • 41/2008 Esztergom Város Önkormányzatának 41/2008.(V.29.) ör. rendelete a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági áráról és az áralkalmazás feltételeiről
 • 25/2008 Esztergom Város Önkormányzatának 25/2008.(III.20.) ör. rendelete a mezőőri járulék mértékéről és megfizetésének módjáról
 • 58/2006 Az Esztergomi Önkormányzat58/2006.(IX. 28.) ör. rendelete a Gyarapodás Program Vagyongazdálkodási Alapról
 • 30/2006 Az Esztergomi Önkormányzat 30/2006. (VI.1.) ör. rendelete az Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének szabályairól
 • 49/2005 Az Esztergomi Önkormányzat 49/2005. (XII.20.) ör. rendelete a Búbánatvölgyés a Döbönkút, Duna dűlő, Apácamajor, Gyurgyalag, Homok dűlő, Kistóidűlő, Rakottya, Szamárhegy, Zsellérföldek területének közműfejlesztéséről és a közművesítés költségviseléséről
 • 52/2004 Az Esztergomi Önkormányzat 52/2004. (XI.25.) rendelete a Szent Miklós Alap az Esztergomi Gyermekekért támogatási alap létrehozásáról, a jogosultság feltételeiről és a működtetésének rendjéről
 • 06/2000 Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2000. (IV. 17.)KT. számú rendelete Esztergom Város Önkormányzatának közművelődési feladatairól