Beszámoló a Képviselő-testület 2020.10.29-i rendkívüli üléséről

2020. november 05. 10:42 csütörtök

2020. október 29-én Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli képviselő-testületi ülést tartott, amelyet Hernádi Ádám polgármester hivatalos távollétében Erős Gábor alpolgármester vezetett. Az ülésen nem vett részt Cserép János, dr. Révfalvi Gergely és Tordainé Vida Katalin képviselő.

Az ülésen elsőként a Solva Property Kft. - a Prímás szigeten (Táncsics u. 7.) épülő szálloda tulajdonosa - kérelmét tárgyalta a Testület. A cég az Esztergom Város Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) szóló rendelet módosítását kérte a korábbi előírások alapján épült szálloda befejezhetősége érdekében. A vásárláskor általuk még nem ismert túlépítési, zöldfelület fedettségi, tartószerkezeti problémák, illetve az időközben hatályba lépett jogszabály változások miatt módosított építési engedély vált szükségessé az ingatlanra. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény alapján a települési önkormányzat egyes településfejlesztési célok megvalósítására településrendezési szerződést köthet a cél megvalósítójával. A településrendezési szerződés tárgya jelen esetben a településrendezési eszközök kidolgozásának finanszírozása. Az Önkormányzat a szerződésben arra vállal kötelezettséget, hogy a szükséges településrendezési eljárást a megállapított határidőn belül megindítja és azt az előírásoknak megfelelően lefolytatja. A HÉSZ módosításához szükséges telepítési tanulmánytervet (és annak részeként a beépítési tervet) a tulajdonos saját költségén elkészíttette, és benyújtotta a Képviselő-testületnek, amelyet az jóváhagyott, és felhatalmazta a Polgármestert a településrendezési szerződés aláírására.

A Képviselő-testület a 88/2020. (II.20.) határozatával Közszolgáltatási szerződést kötött a Zöld-Út Esztergom Kft.-vel, amelyben az is szerepel, hogy az optimális működés érdekében a Kft. által szeptember 30. napjáig benyújtott pénzügyi és szakmai beszámoló alapján felülvizsgálják a havi átalánydíj mértékét és a szerződés műszaki tartalmát. Kiszervezésre kerültek az eddig jórészt alvállalkozókkal végeztetett feladatok, és a téli hónapokban a szabadtéren végezhető kevesebb feladat miatt csökkentette a Testület az október-december hónapokra a havi szolgáltatási díjat. A Képviselő-testület a Zöld-Út Esztergom Kft.-vel kötött Közszolgáltatási szerződés módosítását elfogadta.

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a vonatkozó Kormány határozatban megfogalmazott célok és feltételek szem előtt tartásával részt vesz a „Tisztítsuk meg az Országot” projektben, melynek célja a közforgalmú területek mentén található illegális hulladéklerakóhelyek feltérképezése, az elszállítandó hulladék összetételének beazonosítása, elszállítása, megtisztítása, kezelése és a telepek felszámolása. Jelen projekt keretében 21.310.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül Önkormányzatunk. Esztergom Város területén a következő 10 helyszínen kerül sor a hulladékfelszámolási akcióra 2020. október – 2020. december között:

  • 11-es út Tát felé kivezető út melletti terület szakaszosan és a 117-es út egy szakasza;
  • Kenyérmező egy szakasza;
  • Bánomi lakótelep-Kölcsey Ferenc utca- Aradi Vértanúk tere- Béke tér- Budai nagy Antal utca;
  • Sándor-Major területe;
  • Sátorkői út és Palatinus- tó környéke;
  • Szalézi lakópark és környéke;
  • Látóhegyi út és környéke;
  • Diósvölgyi dűlő 98585 hrsz;
  • Szent György Árok és Szamárhegy közötti útszakasz;
  • Basaharc- Esztergom útszakasz mellett.

A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetési rendeletében 35 millió forint támogatást nyújtott a Vaszary Kolos Kórház „Családbarát, családközpontú szülészeti és koraszülött intenzív ellátás infrastrukturális feltételeinek fejlesztése” című pályázatának megvalósítására. Dr. Kanász Gábor főigazgató főorvos beadványában jelezte, hogy a pályázat közbeszerzési eljárása érvényes ajánlattevő hiányában eredménytelenül zárult, így az osztály átalakítása nem valósul meg. Egyidejűleg kérte a támogatási szerződésben megjelölt felhasználható cél módosítását, oly módon, hogy a kiutalt támogatási összeg a Gyermekgyógyászati ügyelet és Szülészet-nőgyógyászat orvosainak, dolgozóinak bérköltségére legyen felhasználható. A Képviselő-testület a javaslatot elfogadta, és ennek megfelelően módosítja a támogatási szerződést.