Kisfaludy Program
Interreg
Széchenyi2020
Módosulnak az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételei

Módosulnak az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételei

2023. március 10. 08:09 péntek

Az önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadásának feltételeit jelenleg egy 2021-es rendelet szabályozza. A bérleti díjakat a képviselő-testület évente köteles felülvizsgálni, ám ez – a veszélyhelyzetre való tekintettel – az elmúlt 2 évben nem történhetett meg. Ez idő alatt azonban jelentős változások történtek: túl azon, hogy a lakáskarbantartás, felújítás költségei, az építőanyag árak, valamint az építőipari szolgáltatók árai is drasztikusan megemelkedtek, az Önkormányzat beruházásában jelentős felújításon mentek keresztül a Kossuth Lajos utca 38/B. szám alatti társasház lakásai.

A jelenlegi piaci viszonyokat továbbá az ingatlanok felújított állapotát és az azt igénybe vevők körét figyelembe véve Esztergom Megye Jogú Város Önkormányzatának képviselő-testülete a csütörtöki rendes testületi ülésén felülvizsgálta és módosította a 2021-es rendeletét, melynek értelmében a piaci és szociális alapon kiadható lakások bérleti díja került korrigálásra, valamint két új díjtétel került bevezetésre a Kossuth Lajos utca 38/B. szám alatti társasház vonatkozásában

Ennek értelmében a társasházban található piaci alapon kiadható lakások bérleti díja 2400 Ft/m2 összegben került meghatározásra, míg a társasházban található szolgálati lakások díja 1000 Ft/m2 lett. 

A módosított rendeletben új rendelkezés került rögzítésre, melynek értelmében azok a már meglévő bérlők esetében, akik 70. életévüket betöltötték vagy súlyos betegek illetve rokkantak és a hosszabbítás egyéb feltételeinek továbbra is megfelelnek,  a bérleti szerződésük négynél is több alkalommal meghosszabbítható.

Önkormányzati lakás bérlésére továbbra is 5 jogcímen van lehetőség: piaci jogcímen pályázat útján, szociális alapon szintén pályázat útján (fontos megjegyezni, hogy aki piaci alapon kiírt pályázaton indul, az ezzel egy időben NEM jogosult szociális alapon pályázni), szolgálati lakás jogcímen, kérelemre méltányossági alapon vagy pedig – rendkívüli esetben – versenytárgyalás mellőzésével. Méltányossági alapon annak van lehetősége, akinek korábbi lakóingatlana elemi kár vagy lakástűz okán használhatatlanná vált.

Emellett a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételei is megváltoztak. Ebben a rendeletben többek között a Gadányi terem ingyenes bérbeadásának idejét emelték meg a megnövekedett igények figyelembe vételével. Közfeladat ellátása céljából, lakosság közszolgáltatásokkal való ellátására, közérdekre való tekintettel, valamint művészeti-, kulturális-, sport-, egészségügyi, szociális és oktatási célból kaphatják meg a kérvényezők félévente két napra.

Indokolt volt továbbá megteremteni a rendeletben a bérleti jogviszony hosszabbításának lehetőségét arra tekintettel, hogy a legtöbb esetben a helyiség használatra alkalmas állapotba hozásához jelentős beruházásokat kell végrehajtani, másrészt a jogviszony hosszabbításának lehetőségével a bérlők motiválhatóak a hosszú távú, eredményes működésre a rövid távú profitmaximalizálás helyett.