Kisfaludy Program
Interreg
Széchenyi2020
Név Méret
..
070. Képviselői keret felhasználásának szabályaról.pdf383,08 KB
071. A Szent István megkoronázása elnevezésű szobor felújítása tárgyú beszerzési eljárás.pdf210,43 KB
072. Jelzálog jog bejeyzés 20089. hrsz.-re.pdf188,06 KB
073. Döntés az Esztergom 15956 hrsz-ú, természetben a 2500 Esztergom, Szent István ér 5. szám alatti ingatlan fejlesztési támogatásáról a Tatabányai Szakképzési Centrum részére.pdf178,70 KB
074. Döntés az Esztergom 17315 hrsz-ú, természetben a 2500 Esztergom, Kossuth L. u. 39. sz. alatti ingatlan térítésmentes használatba adásáról a 10. háziorvosi körzet biztosítása céljából.pdf195,84 KB
075. Döntés az Esztergom 17609A6 hrsz.ú, természetben a 2500 Esztergom, Hősök tere 1. sz. alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés módosításáróé.pdf178,28 KB
076. Versenytárgyalás eredményhirdetés - 18784 hrsz. számú, természetben a 2500 Esztergom, Dobogókői út 6-8. cseréje.pdf209,29 KB
077. Döntés az Esztergom 164452 hrsz.-ú, természetben a 2500 Esztergom, Pöltemberg u. felőli ingatlanrész bérbeadásáról a Weldmont Metalltechnik Kft. részére.pdf210,85 KB
078. TDM 2020. évi támogatása.pdf173,53 KB
079. Döntés az Esztergom 164452 hrsz.-ú, természetben a 2500 Esztergom, Pöltember u. felőli ingatlanrész bérbeadásáról a Wldmont Metalltechnik Kft. részére.pdf213,84 KB
080. Tour de Hongrie határozat visszavonás.pdf105,18 KB
081. Az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzati fenntartású intézmények kzötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodások felülvizsgálata.pdf1,50 MB
084. Tulajdonosi és közütkezelői hozzájárulás.pdf525,28 KB
085. Döntés az Eszergom Pilisszentlélek városrész közcélú ivóvízellátó rendszer bérleti-üzemeltetési szerződéséről.pdf184,52 KB
086-2020. Jókai u.3.pdf194,15 KB
087. Helischer József Könyvtár igazgató kinevezés határozat módosítása.pdf184,31 KB
088. Egészségügyi védőeszközök beszerzéséről.pdf152,11 KB
089. Sátorkő utca leégett épületéből kiköltöztetett lakók bérleti szerződéseinek megkötéséhez szükséges döntés.pdf204,51 KB
090. Esztergom-M1 autópálya közúti Kapcsolat fejlesztése Megvalósíthatósági taulmány, valamint engedélyzási és kiviteliterv kész. M100.pdf193,11 KB
092. Zöld-Út Esztergom Kft. nettó 20 millió Ft-ot meghaladó vállalkozási keretszerződéseinek jóváhagyása.pdf130,81 KB
094. Esztergom Város hivatalos honlapjának megtervezése, kilakítása, korábbi adatállományok mentése.pdf215,67 KB
096. Esztergom, Kossuth utca 38B szám alatti lakóépület felőjítása vállalkozási szerződésének 2. módosítása.pdf320,23 KB
097. Döntés a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának csökkentésével kapcsolatban.pdf226,62 KB
098. Döntés Esztergom Város Önkormányzat tulajdonába lévő lakások bérleti díjának csökkentésével kapcsolatban.pdf236,76 KB
099. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 2019. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámolójának elfogadásáról.pdf129,77 KB
100. Vaszary Kolos Kórház Eszterom a 2019. évben igénybe vett támogatásáról szóló szakmai- és pénzügyi beszámolójának elfogadásáról.pdf133,51 KB
101. A Vaszary Kolos Kórház Esztergom 2020. évi támogatásáról szóló döntés.pdf144,56 KB
102. Az 1. számú felnőtt háziorvosi körzetre (Dr. Alberti Zsuzsanna Nóra Egyéni Vállalkozó) vonatkozó rendelő bérlésének támogatásáról szóló döntés.pdf164,66 KB
104. Eljárás megindítása a VIFI4EU - az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása pályázati projekt megvalósításához partner kiválasztása.pdf304,48 KB
105. Gran Parkoló Kft. 2019 évi parkolási bevételének és kiadásainak elszámolásáról.pdf137,00 KB
106. Döntés az Esztergomi Ingatlankezelő Kft. végelszámolással történő megszüntetéséről.pdf177,28 KB
107. Döntés a Bogáncs Kutya- és kiállatotthon Alapítvánnyel kötendő támogatási szerződésről.pdf138,40 KB
108. 2020. évi közbeszerzési terv elfogadása.pdf158,12 KB
109.Városmenedzseri és kommunikációs feladatok ellátású tárgyú beszerzési eljárás megindítása.pdf181,97 KB
110. Esztergom Város hivatalos honlapjának üzemeltetése tárgyú beszerzési eljárásban az ajánlattevői kör, valamint a beszerzési eljáráshoz kapcsolódó ajánlatkérés meghatározása.pdf193,94 KB
111. Döntés a Bogáncs Kutya- és Kisállatotthon Alapítvány szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadásáról.pdf123,11 KB
112. A 89per2020. (III.20.) polgármesteri határozat módosítása.pdf137,38 KB
113. Döntés az ÉDV Zrt.-vel megkötött 7631-11-2018., valamint 9769-3-2018. iktatási számú megállapodások módosításáról.pdf186,41 KB
114. Esztergomi Arany János Általános Iskola fenntartóváltásának véleményezése.pdf134,33 KB
116. EKÖH alapító okiratának módosítása.pdf1,03 MB
117. Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás.pdf337,49 KB
118. Könyvvizsgálói megbízási szerződés megkötése.pdf179,64 KB
120-2020-98-2020 polgármesteri határozat visszavonás.pdf106,50 KB
153. Döntés a Városmenedzseri és kommunikációs feladatok ellátása tárgyú beszerzési eljárásban.pdf174,43 KB
155. Patkányírás eljárás megindító.pdf172,83 KB
156. Az Aprófalva Bölcsőde Esztergom ingézmény 2019. évi beszámolójáról.pdf129,09 KB
157. Döntés az Aprőfalva Bölcsőde Esztergon intézmény bölcsődevezetői álláshely betöltésére való pályázatról.pdf141,32 KB
160. Az 1. sz. felnőtt háziorvosi körzet rendelési idejének változásáról.pdf149,50 KB
161. Döntés Samu Csilla Mária lakásbérleti szerződése ügyében.pdf183,52 KB
162. Perserevans Gold Kft. vállalkozási szerződés mód.pdf196,32 KB
163. Esztergom, 18244-1 hrsz.-ú Dobogókői út beépítetlen terület szerz. felbont..pdf168,28 KB
164. Esztergom, 18243-1 hrsz-ú Dobogókői út beépítetlen terület szerz. felbont..pdf164,43 KB
165. 9862 hrsz. Búbánatvölgy kivett árok értékesités.pdf153,67 KB
166. Tertsch Miklós kikötőbak.pdf169,26 KB
167. Döntés Etter Ügyvédi Irodával valamint a Debreczi & Reiser Ügyvédi Irodával megbízások meghosszabbítása.pdf197,01 KB
168.2019. évi beszámoló az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan.pdf157,83 KB
169. Behajtási korlátozás 2020.04.10-13..pdf184,10 KB
172. Döntés a 2500 Esztergom, Kossut L. u. 61., a 2500 Esztergom, Simor J. u. 1. sz. alatti ingatlanok homlokzatfelújítási támogatásának visszavonásáról.pdf156,84 KB
211. Döntés elővásárlási joggal kapcsolatosan.pdf140,91 KB
212. 9964 hrsz. haszonbérbevétel.pdf162,31 KB
214. 23-2020. (III.4.) KbB határozat visszavonása.pdf146,79 KB
215. 21-2020. (III.4.) KbB határozat visszavonása.pdf148,38 KB
216. Döntés Germos Ferenc László Parancsnok, az Esztergomi Vaszary Kolos Kórház kórházparancsnoka részére lakás kiutalásáról kórházparancsnoki megbízatása idejére.pdf186,77 KB
218. Szentgyörmezei Óvoda intézményvezető pályázat.pdf165,59 KB
219. Angyalkert Óvoda óvodavez. pályázat nélküli.pdf154,74 KB
220. KEM rendőr főkapitányság támogatása.pdf170,47 KB
221. Tulajdonosi közútkezelői.pdf385,88 KB
222. TOP városi piac szaktanácsadó.pdf211,69 KB
223. Intézmények alapító okiratainak módosítása.pdf995,25 KB
224. Intézmények alapító okiratainak módosítása.pdf997,22 KB
225. Intézmények alapító okiratainak módosítása.pdf1,07 MB
226. Intézmények alapító okiratainak módosítása.pdf995,36 KB
227. Intézmények alapító okiratainak módosítása.pdf994,05 KB
228. Intézmények alapító okiratainak módosítása.pdf996,87 KB
229. Intézmények alapító okiratainak módosítása.pdf992,54 KB
230. Intézmények alapító okiratainak módosítása.pdf772,17 KB
231. Intézmények alapító okiratainak módosítása.pdf552,36 KB
232. Intézmények alapító okiratainak módosítása.pdf713,15 KB
233. Intézmények alapító okiratainak módosítása.pdf727,73 KB
235. Döntés elővásárlási joggal kapcs.pdf149,57 KB
236. Esztergomi Kegyeleti Kft. közszolgálati szerz. mód.pdf150,06 KB
237. Döntés Eszergom Imaház 8. és Bajcsy Zs. u. 22. alatti inatlanok bontási és helyreállítási mnkálatai tárgyú beszerzési eljárás megindításáról.pdf279,36 KB
238. Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás.pdf204,22 KB
239. virágágyások gondozása beszerzédi eljárás megindítás.pdf172,27 KB
242. virágágyak 2020. évi beültetése növénybeszerzése.pdf153,98 KB
243. Római utca és Fárikút keszteződés.pdf416,08 KB
244. Döntés a Bottyán János utca közvilágítási elemeinek karakterfüzettől való eltéréséről.pdf164,83 KB
245. Esztergom-kertváros zöldterületeinek éves kaszálása.pdf153,68 KB
246. Döntés elővásárlási jogról (E. 10897 hrsz.).pdf128,04 KB
247. Döntés Gál Norbert lakásbérleti szerződése ügyében.pdf188,61 KB
248. Wifi4EU pályázati projekt partner kiválasztása.pdf165,89 KB
249. Simor János utca - hulladékgyüjtő gépjármű behajtás.pdf158,22 KB
250. TOP városi piac kialakítása műszaki ellenőr.pdf298,98 KB
251. Döntés Esztergom, 21156 hrsz-ú, valamint esztergom 15002-4 hrsz.-ú, természetben 2500 Esztergom, Szentgyörgymezőn található ingatlanok telekhatárának módosításáról.pdf192,20 KB
253. 2. számú gyermek háziorvosi körzet rendelési idő változás.pdf149,74 KB
254. Pilisszentlélek Szentléleki Plébánia beszámoló.pdf126,30 KB
255. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó beszerzési eljárás.pdf1,52 MB
256. TOP Dobó Katalin Gimnázium energetikai pályázat.pdf1,82 MB
257. elővásárlási jog Kossuth L. u. 14. 16. sorsz..pdf177,64 KB
258.elővásárlási jog Kossuth L. u. 14. 24. sorsz..pdf172,36 KB
259. elővásálási jogok.pdf190,39 KB
260. Közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulás.pdf310,92 KB
261. Beszerzési szabályzat módosítása.pdf165,25 KB
262. Közép-Duna Vidéke hulladékgazdálkodási önk. csatl.pdf204,99 KB
263. E-kertváros Szent István király Plébánia támogatása.pdf155,54 KB
264. HÍD 2019. évi beszámoló.pdf1008,02 KB
265. Védőnői szolgálat 2019. évi beszámolója.pdf1,02 MB
266. Dobó Katalin Gimnázium energetikai pályázat megszüntetése.pdf163,07 KB
267. Döntés az Esztergom 15990-36-A-53 hrsz., természetben a 2500 Esztergom, Bánomi ltp.35. sz. alatti ingatlanrész térítésmentes használatba adásáról a Dr. Nagy József Családorvosi Bt. rész.pdf208,68 KB
270-KT Hivatal SZMSZ jóváhagyása.pdf2,30 MB
271-KT A 20377-20 hrsz és 0318-1 hrsz ingatlan csere.pdf89,66 KB
272-KT Becket u. és Lépcső u. burkolat felúj..pdf96,23 KB
273-KT Rozetti u. szilárd burkolat és csapadék elvez..pdf91,21 KB
274-KT A 19760-20-A-32 hrsz Aradi tér 4. lakás elővásárl..pdf81,74 KB
275-KT Kertvárosi Plébánia támogatás elszám. határidő mód..pdf72,83 KB
276-KT Máltai Szeretetszolg. feladatellátási szerződés.pdf1,42 MB
278-KT A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata.pdf216,41 KB
279-KT Döntés Településrend. szerz. vonatkozóan.pdf440,02 KB
280-KT Telekom 19627 hrsz bérl. szerz. meghossz..pdf2,63 MB
281-KT A 1392 hrsz. Nyitrai u. 3a rész térítésment. haszn..pdf300,27 KB
282-KT A 1392 hrsz. Nyitrai u. 3a rész telephely bejegyz..pdf266,28 KB
283-KT Együttműk.megáll. átruházása Wesselényi u. 40-42.pdf326,93 KB
284-KT Bánomi 35 orvosi rendelő térítésmentes haszn. adása.pdf328,81 KB
285-KT Bánomi 35 orvosi rendelő ingatla telephelyként bejegyz..pdf263,56 KB
286-KT A 2021-24 ellenőrzési terv.pdf3,12 MB
286-PJB Versenytárgy. kiírás 17410 hrsz Széchenyi tér 14. helyiség bérbeadására.pdf775,57 KB
287-KT A 2021 belső ellenőrzési terv.pdf1001,40 KB
287-PJB HONLAPRA Piacon lévő faház bérbeadása.pdf237,56 KB
288-KT Széchenyi 24-26 alatti helyiség bérbeadás.pdf206,93 KB
289-KT Széchenyi 24-26 alatti helyiség bérbeadás.pdf287,66 KB
290-KT Strandfürdő Sport Turiszt. Egészésgtur. fejl. projekttel kapcs. dönt..pdf1,53 MB
291-KT Közfoglalkoztatottaknak egyszeri term. jutt..pdf74,97 KB
292-KT Reményi Károly az Önkorm. saját halottjának nyilv..pdf74,70 KB
293-KT Independent Research Group Kft. szerz. mód..pdf246,04 KB
294-KT Futball Club tám. felhaszn. hi. mód..pdf208,32 KB
295-KT Várszínház Nkft tám. fehaszn. hi. mód..pdf209,13 KB
296. KT 2021. évi munkaterv.pdf1,73 MB
297 KT földterület bérlése 12019.1 hrsz-ú.pdf245,25 KB
298. KT fölterületek bérlése.pdf331,13 KB
299. KT önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekre megitélt támogatás visszautalása.pdf266,38 KB
300. KT Magyar Vívó Szövetség támogatás.pdf248,76 KB
301-KT 2020. évi közbeszerzési terv módosítása.pdf162,69 KB
302-KT Dorogi Bányászok Horgyász Egyesületének kérelme.pdf377,08 KB
303-KENB HONLAPRA Horváth Lajos lakásbérl. szerz. femond..pdf231,00 KB
303-KT Tourinform Pont létesítése esztergomi Várhegy.pdf82,14 KB
304-KT Környezeti vizsg. szüks. Táncsics u.7..pdf220,70 KB
306-KT Egészségügyi ellátás bizt. 4. fogorvosi körzetben helyettesítéssel.pdf365,70 KB
307-KT A 3. sz. fogorvosi körzet rendelési idő változása.pdf259,80 KB
308-KT A 75 felettiek egyszeri term. jutt..pdf239,00 KB
309-KT Nem lakás c. helyiségek bérleti díj csökk. 726 hat. visszavon..pdf195,44 KB
310-KT Nem lakás c. helyiségek bérleti díj csökk..pdf295,92 KB
311-KT Döntés településrendezési szerződésre vonatkozóan.pdf109,08 KB
312-PM A 17450-A-9 hrsz. Kossuth 24. elővásárlás.pdf228,46 KB
313-KT A 19760-3-A-7-8 Bástya Áruház Kiva Nimi szerz. hossz..pdf290,90 KB
314-KT Cop-Group Security Kft. vállalk. szerz. mód..pdf224,25 KB
315-KT A 0662-1 és 0623-7 hrsz szolgalmi jog bejegyz..pdf1,09 MB
316-KT Gerecse-Pilis Vízi Társ. üzemeltetési szerz..pdf248,58 KB
317-KT HONLAPRA A 17471-B Simor 41 ingatlanrész bérbeadása.pdf263,44 KB
318-KT Településrend. szerz. 2020.12.22.pdf448,65 KB
318. Széchenyi tér 13. közgyülés írásbeli szavazás.pdf157,02 KB
319-KT Ipari Park partnerségi egyeztetés lezárása.pdf235,21 KB
319. Széchenyi tér 13. közgyülés írásbeli szavazás.pdf162,09 KB
320-KT M100 autóút partnerségi egyeztetés lezárása.pdf234,67 KB
320. Széchenyi tér 13. közgyülés írásbeli szavazás.pdf162,78 KB
321-KT A 16380-1 hrsz partnerségi egyeztetés lezárása.pdf262,59 KB
321. Széchenyi tér 13. közgyülés írásbeli szavazás.pdf176,64 KB
322-KT A16380-1-A-1 és 16861-1-A-2 hrsz Táncsi cs 6 teremgarázs ért. kapcs. döntés.pdf353,37 KB
322. Költségvetési átcsoportosítás.pdf155,94 KB
323-KT Kossuth 38a fsz. 6 térítésmentes haszn. adás.pdf315,95 KB
323. Esztergom város területén történő patkányírtás egy éves időtartam alatt.pdf191,25 KB
324-KT Mentő Alapítvány székhely-bejegyzési kérelme.pdf256,20 KB
324. TOP Sándor-major rehab. I-II ütem bontási munkálat.pdf276,17 KB
325-KT Döntés Egom. Önkorm. parkolási feladatainak támogatásáról.pdf207,12 KB
325. Dontés az Esztergom 15956, 15928, 15929, 15930 hrsz.-ú ingatlanok vonatkozó Vagyonkezelői szerződés elfogadásáról.pdf180,15 KB
326. TOP városháza műemlék épületének energetikai korszerűsítés.pdf157,86 KB
327. Döntés az esztergomi, modern hirdetési felületekkel, city-light táblákkal ellátott buszvárok hirdetési felületeinek értékesítésével kapcsolatos utólagos elszámolásról.pdf162,74 KB
329. Döntés az Esztergom 17357 hrsz. ingatlanrész térítésmentes használatba adásáról az Esztergom Városi Polgárőr Egyesület részére.pdf206,31 KB
330. Árok utca 44. villanyszerelés.pdf203,87 KB
331. Eszterom-kertváros zöldterületeinek éves kaszálása tárgyú beszerzési eljárás lezárása.pdf190,28 KB
332. Esztergom város területén található egynyári virágágyások 2020. évi gondozása tárgyő beszerzési eljárás lezárása.pdf186,85 KB
333. Esztergom főcímű könyv pénzügyi elszámolás.pdf157,59 KB
334. Tulajdonosi és közútkezelői.pdf210,94 KB
335. A TOP-3.2.1-16 Esztergom, városháza műemléki épületének energetikai korszerűsítése című pályázat szakmai megalapozó tanulmányának elkészítéséhez partner kiválasztása.pdf667,89 KB
336. A gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatok 2019. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadásáról.pdf134,86 KB
336. melléklet, Esztergom Gyermekvéd.értékelés 2019.évről.pdf1,21 MB
339. Az Esztergom 17417 hrsz. társasház éves rendes közgyülésének -tisztségviselők megválasztása.pdf160,05 KB
340. AZ Esztergom 17417 hrsz. társasház közgyűlésének írásbeli szavazás jóváhgyása.pdf162,73 KB
341. Az Esztergom 17417 hrsz. társsház közgyülés napirendi pontok elf..pdf158,62 KB
342. Az Esztergom 17417 hrsz. társasház 2019.évi beszámoló elf..pdf162,12 KB
343. Az Esztergom 17417. hrsz. társasház 2020. évi költségvetési terv elf..pdf173,56 KB
344. Az Esztergom 17417. hrsz. társasház közgyűlés - fák gallyazása.pdf179,28 KB
345. Az Esztergom 17417. hrsz. társasház közgyülésének - pad ülőke cseréje.pdf174,91 KB
346. Az Esztergom 17417. hrsz. társasház közgyülés döntése 2 db kuka vásárlásáról.pdf161,66 KB
347. Az Esztergom 17417. hrsz. társasház közgyülés dönt. vízelfolyó rács cseréje.pdf172,62 KB
348. Az Esztergom 17417. hrsz. társasház közgyülése - parkoló kialakítása.pdf177,53 KB
349. Az Esztergom 17417. hrsz. társasház közgyülés kerékpártárolók.pdf167,78 KB
350. Az Esztergom 17417. hrsz. társasház közgyülése - 1 db szemetes vásárlása.pdf160,98 KB
351. Az Esztergom 17417. hrsz. társasház közgyülése - fakapu rögzitőnyelv meghosszabbítása.pdf170,54 KB
352. Az Esztergom 17417. hrsz. társasház közgyűlés - beázás megszüntetése.pdf181,95 KB
353. Az Esztergom 17417. hrsz. társasház közgyülése kerékpártárolók kialakítása.pdf169,53 KB
354. Az Esztergom 17417. hrsz. társasház közgyülése - kamra veszélytelenítése..pdf159,69 KB
355. A Regionális Szociális Intézményfenntartó Központ 2019. évi beszámolójának elfogadása.pdf133,41 KB
356. Az Életút Egyesület a Sérült Fiatalokért 2019. évi beszámolójának elfogadása.pdf126,76 KB
357. társasházi biztosítások módosítása - Hősök tere 1..pdf158,57 KB
358. társasházi biztosítások módosítása - Hősök tere.pdf170,26 KB
359. társasházi biztosítások módosítása Bástya áruház.pdf160,56 KB
360. társasházi biztosítások módosítása Bástya áruház.pdf169,90 KB
361. társasházi biztosítások módosítása Pór Antal tér 1. másolata.pdf159,83 KB
362. társasházi biztosítások módosítása Pór Antal tér 1. másolata.pdf169,55 KB
363. 604-20. hrsz. E-kertváros Németh László utca másolata.pdf182,25 KB
364. 604-20. hrsz E-kertváros Németh László utca másolata.pdf227,26 KB
365. Géza fejedelem utca 15003-4 hrsz földhivatal másolata.pdf198,31 KB
366. Szamárhegy 10821. hrsz telekhatár rendezés másolata.pdf526,92 KB
368. Döntés ingatlanok térítésmentes használatba adásáról a Strigonium Zrt. részére másolata.pdf214,80 KB
369. Döntés ingatlanok térítésmentes használatba adásáról a Strigonium Zrt. részére másolata.pdf210,89 KB
370. Döntés ingatlanok térítésmentes használatba adásáról a Strigonium Zrt. részére másolata.pdf210,53 KB
371. A Művelődés Háza Nonprofit Kft. 2019. évi beszámolójának jóváhagyása.pdf151,43 KB
372. bankszámlavezetés beszerzési eljárás.pdf620,78 KB
373. Tulajdonosi közótkezelői hozzájárulás.pdf319,74 KB
374. Pályázat kiírása a Szent István Strandfürdő, Esztergom igazgatói állásának betöltésére.pdf378,44 KB
375. Költségvetési átcsoportosítások.pdf157,24 KB
376. Költségvetési átcsoportosítások.pdf156,46 KB
377. Költségvetési átcsoportosítások.pdf161,13 KB
378. A 3. számú felnőtt fogorvosi körzet betöltéséről szóló döntés.pdf711,12 KB
379. A 3. számú felnőtt fogorvosi körzet betöltéséről szóló döntés.pdf292,94 KB
380. A 3. számú felnőtt fogorvosi körzet betöltéséről szóló döntés.pdf1,30 MB
381. A 3. számú felnőtt fogorvosi körzetre vonatkozó rendelő helyiség bérlésének támogatásáról szóló döntés.pdf958,81 KB
428. A 2532020. (IV.30.) polgármesteri határozat visszavonásáról.pdf118,70 KB
429. Támogató döntés Esztergom Város HÉSZ-ról szóló 202019. (XI.26.) önkormányzati rendelet az Ipari park területére vonatkozó előírás módosításáról.pdf162,00 KB
432. Döntés az Esztergom Város Önkormányzata és Intézményei vagyon- és felelősségbiztosításáról.pdf701,70 KB
433. Döntés az Esztergom város hivatalos honlapjának üzemeltetése tárgyú beszerzési eljárásban az ajánlattevői kör, valamint a beszerzési eljáráshoz kapcsolódó ajánlatkérés meghatároza tárgy.pdf202,30 KB
436. Döntés az Esztergoni Vízmű Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági togjainak megválasztásról.pdf176,56 KB
438. Esztergomi Református Egyházközség szakmai és pénzügyi beszámoló.pdf128,14 KB
441. Döntés felhatalmazásról az Eszköz NKft. taggyűlésén való részvételre és szavazásra.pdf316,96 KB
442. nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatási szerződés megkötése.pdf1,41 MB
443. Strigonium Zrt. 2019. évi beszámolójának jóváhagyása.pdf7,09 MB
444. Döntés a Móvelődés Háza Esztergom Nonprofit Kft. 2020. évi támogatásáról.pdf172,61 KB
445. Döntés az S.C. Esztergom S.R.L.-nek a 2805-2-07., valamint a 850-2016. iktatási számú szerződések alapján járó működési költségről.pdf1011,95 KB
446. szocális alapon cserelakás.pdf155,49 KB
447. szociális lakás kiutalás.pdf154,17 KB
448. Helmeczy Ilona Mária piaci lakás kiutalás.pdf156,07 KB
449. Hindiné Péter Mária piaci lakás kiutalás.pdf152,91 KB
450. Dudás Sándor János piaci lakás kiutalás.pdf153,28 KB
451. Gáspár Mónika piaci lakás kiutalás.pdf149,64 KB
453. S.R.L. felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról.pdf152,75 KB
454. Döntés a Zöld-Út Esztergom Kft.-vel és a Vertikál Nonprofit Zrt.-vel megkötendő üzemeltetési szerződésről.pdf112,58 KB
456. Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás.pdf326,25 KB
458. Döntés 17-2020. (I.23.) önk. határozat visszavonása.pdf118,77 KB
466. Döntés a 15-2020.(I.23.) önkormányzati határozat visszavonásáról.pdf126,18 KB
467. Az óvodák várható gyermeklétszáma.pdf123,65 KB
468. Az óvodák várható gyermeklétszáma.pdf124,19 KB
469. Az óvodák várható gyermeklétszáma.pdf124,73 KB
470. Az óvodák várható gyermeklétszáma.pdf134,87 KB
471. Az óvodák várható gyermeklétszáma.pdf124,07 KB
472. Az óvodák várható gyermeklétszáma.pdf124,45 KB
473. Az óvodák várható gyermeklétszáma.pdf124,34 KB
474. Az óvodák várható gyermeklétszáma.pdf124,49 KB
475. Az óvodák várható gyermeklétszáma.pdf123,69 KB
476. Pronar fűnyíró traktor megvásárlása.pdf142,21 KB
477. Dordiné Rácz Lívia szociális lakás kiutalás.pdf161,78 KB
478. 163-2020(IV.8.) polgármesteri határozat módosítása.pdf184,75 KB
479. 163-2020.(IV.8.) polgármesteri határozat módosítása.pdf212,51 KB
480. Gyurics Péter Dobogókői út közelében Méhesvölgyben rekreációs szerződés.pdf292,89 KB
481. Angyalkert Óvoda intézményvezető kinevezése.pdf164,32 KB
542. TOP Dobó Gimnázium energetikai megújítés szaktanácsasdói szolg. igénybevétele.pdf225,24 KB
543. Felelős akkrediitált közbeszerzési szaktanácsadó beszerzési eljárás.pdf187,76 KB
545. Esztergom 17330 hrsz. Bottyán J 4. sz. alatti társasház írásbeli szavazás.pdf163,29 KB
546. Esztergom 17330 hrsz. Bottyán J 4. sz társasház írásbeli szavazás.pdf162,60 KB
547. Esztergom 17330 hrsz. Bottyán J 4. sz. írásbeli szavazás.pdf157,94 KB
548. Esztergom 17330 hrsz. Bottyán J 4. sz. írásbeli szavazás.pdf158,85 KB
549. Esztergom 17330 hrsz. Bottyán J 4. sz. írásbeli szavazás.pdf159,55 KB
550. Esztergom 17330 hrsz. Bottyán J 4. írásbeli szavazás.pdf176,60 KB
551. Döntés Esztergom 17355 hrsz.-ú alatt található ingatlan és egyéb ingóságok bérbeadásáról a Content Factory Kft. részére.pdf193,11 KB
552. Döntés az Esztergom 17355 hrsz.-ú alatt található ingatlan és egyéb ingóságok bérbeadásáról a Content Factory Kft. részére.pdf443,79 KB
553. Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Szalézi u 15. ingatlan térítésmentes haszn adása.pdf182,88 KB
554. Tóthné Tilk Erzsébet szociális alapon cserelakás kiutalása.pdf154,15 KB
556. Kiemelt Járműipari beszámoló.pdf200,28 KB
557. 16-2020.(I.23.) önkormányzati határozat visszavonása.pdf120,85 KB
560. Döntés Esztergom Imaház u. 8., 10., valamint a Bajcsy Zs. u. 22. szám alatti ingatlanok bontási és helyreállytási munkálatairól.pdf210,43 KB
561. HÉSz rendelet módosítás Mi autópálya közúti kapcsolat fejlesztésével kapcsolatban.pdf189,74 KB
562. Döntés nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjáról.pdf180,08 KB
563. Döntés nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjáról.pdf180,16 KB
564. Esztergom 15101-A-7 hrsz. Rozetti Lázár deák u. 10. II.1. sz. ingatlanra kötött adásvételi szerződés felbontása.pdf166,12 KB
573. Kernstok Károly Művészeti Alapítvány támogatási kérelme.pdf156,79 KB
575. Döntés Sándor-major I-II. ütem pályázathoz kapcsolódó bontási munka megrendeléséről.pdf224,72 KB
576. Döntés ügyvéd által ellátott jogi képviselet bírósági, választottbírósági, hatósági, békéltetői vagy közvetítői eljárás szolgáltatás megrendelése.pdf195,35 KB
577. Döntés Esztergom 17337-A-26 hrsz.-ú térítésmentes használatba adásáról a TDM részére.pdf188,59 KB
578. Esztergomi Várszínház 2020. évi támogatása.pdf138,90 KB
579. Pályázat benyújtása bringapark létesítésére.pdf159,42 KB
58-KbB Egom. árvízvéd. I. ütem tervezési szerz. mód..pdf679,62 KB
580. Content Factory Kft. bérleti szerződés Jókai M. u 8..pdf210,18 KB
581. Content Factory Kft. bérleti szerződés Jókai M. u. 8..pdf216,56 KB
583. Eon tulajdonában lévő kisfeszűltségű szabadvezetékes közvilágítás együttműködési megállapodás.pdf2,95 MB
584. Magyar Közút Zrt. tualjdonát képező 0322 hrsz ingatlanra vonatkozó haszonkölcsön szerződés megkötése.pdf1,31 MB
586. Beszerzési eljárásEsztergom Város területén lévő esővízcsatorna mosatás és az önkormányzati tulajdonú ingatlanok ereszcsatornáinak tisztítása.pdf184,66 KB
588. 2019. évi belső ellenőrzési összefoglaló jelentés.pdf2,29 MB
589. Pilisszentlélek Hunyadi u. 33. orvosi rendelő 10 m2 alapterület hasznosítása.pdf174,30 KB
59. KbB TOP Kőrösy Kollégium energetikai korszerűsítés pályázat megvalósítása.pdf127,98 KB
590. 15625-2 hrsz. Kiss Ernő utcában található ingatlan értékesítése.pdf205,00 KB
592. Döntés Pilisszentléleki parkoló tervezési szerződésének módosítása.pdf140,98 KB
595. Döntés elővásárlási joggal kapcsolatban 0912-79 hrsz..pdf175,88 KB
598. Jogi tanácsadási feladatok megrendelése beszerzési eljárás megindítása.pdf170,24 KB
599. Investor 2011. augusztus 17-i szerződés felmondása közös megegyezéssel.pdf166,36 KB
60. KbB TOP városi piac kialakítása műszaki ellenőr beszerzési eljárás megindítása.pdf369,18 KB
61-KbB Utalványok beszerzése.pdf373,66 KB
62-KbB Döntés tárgyalásos közbeszerzési eljárás megindításáról.pdf1,90 MB
63-KbB Aquasziget fejl. tervek beszerzés megindítás.pdf108,88 KB
64-2020. KbB Zöld séta Esztergom Kapcsolatok Háza.pdf507,84 KB
65-KbB Döntés nyílt közbesz. eljárás módosításáról.pdf1,28 MB
66-KbB A TOP - Dobó komplex energetikai megúj. közbesz. megindítás.pdf310,73 KB
67-KbB Fürdő Szálló homlokzat felúj.kapcs. közbesz. imegdítása.pdf435,20 KB
726. Döntés nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díj csökkentées.pdf300,22 KB
727-Vállalkozó kiválasztása ügyességi kerékpárpálya tervezésére kivitelezésére.pdf354,38 KB
728-PM Döntés ingóságok értékesítéséről - napozóágyak székek.pdf192,05 KB
729-HONLAPRA 18182-15-A-25 Schweidel 4d garázs értékesítése.pdf191,86 KB
730-Pilisszentlélek 40144 ingatlan értékesítése.pdf202,38 KB
731-Tervező kiválasztása intézm. energetik. korszerűsítése.pdf359,03 KB
732-Angyalkert Óvoda nyitvatartása 2020-21 évben.pdf200,36 KB
733-Aranyhegyi Óvoda nyitvatartása 2020-21 évben.pdf203,07 KB
734-Bánomi Óvoda nyitvatartása 2020-21 évben.pdf200,55 KB
735-Belvárosi Óvoda nyitvatartása 2020-21 évben.pdf216,91 KB
736-Erzsébet Kir. Óvoda nyitvatartása 2020-21 évben.pdf203,03 KB
737-Honvéd U. Óvoda nyitvatartása 2020-21 évben.pdf205,12 KB
738-Kertvárosi Óvoda nyitvatartása 2020-21 évben.pdf204,62 KB
739-Szentgyörgymezei Óvoda nyitvatartása 2020-21 évben.pdf202,75 KB
740-Zöld Óvoda nyitvatartása 2020-21 évben.pdf202,09 KB
741-Beszámoló ITS végrehajtásáról.pdf182,84 KB
742-Tervező kivál. Egom-E-Kertv. kerékpárút terv..pdf339,28 KB
743-Aquasziget felújításának beszerzési eljárás megindítása.pdf313,44 KB
744-Táncsics u 16380-1 hrsz mélygarázs tartószerk. megerősítése beszerz. indítás.pdf111,61 KB
745-Tulajd. és közútkez. hozzájár. kérelmek elbírálása 2020.11.12.pdf172,55 KB
746-Elővásárl. joggal kapcs. döntés - 10911 hrsz.pdf66,60 KB
747-Elővásárl. joggal kapcs. döntés - 17436 hrsz.pdf87,27 KB
748-Esztergom zártkert 11803 hrsz értékesítése.pdf98,12 KB
749-PM 17350 hrsz Széchenyi 21 tárasház közgy. napirend.pdf101,77 KB
75-KISB A 2020.10.20-i KISB határozatok visszavonása.pdf77,59 KB
750-PM KAV Közl. Alkalm. Vizsgaközp. Kft fióktelep bejegyzés.pdf74,10 KB
752-PM Fürdőszálló homlokzatfelúj. tervezés beszerzés lezáró döntés.pdf277,39 KB
753-PM Lezáró döntés Aquasziget felújítás tervezése eljárásban.pdf289,71 KB
754-PM Lezáró döntés Mélygarázs tartószerk. megerősítés beszerz..pdf301,39 KB
755-PM Tulajd. és Közútkez. hozzájárulás kérelmek 2020.11.26..pdf463,86 KB
756-PM Lezáró döntés karácsonyi díszvilágítás beszerz..pdf257,05 KB
757-PM Dr. Kapetz Ügyvédi Iroda megbízása.pdf288,55 KB
758-PM Tisztítsuk meg az Országot projekt árubeszerz. lezáró döntés.pdf1,23 MB
759-KT Leltározás Qandala Kft-vel kötött szerz. mód..pdf989,78 KB
760-PM PILOT hulladék összegyűjtés szállítás beszerzési eljárás lezárás.pdf863,89 KB
761-PM Önk.és Intézm. higiénés eszközök bérlése.pdf242,54 KB
762-PM Simor J. u. 17. gyalogos átjáró tervezés beszerzés.pdf222,43 KB
763-PM Tulajdonosi és Közútkezelői hozzájárulás.pdf285,25 KB
764-PM Tervező kiválasztás E-Ekv. kerékpárút beszerz. lezárása.pdf113,11 KB
765-PM Vállalkozó kiválasztás ügyességi kerékpárp. beszerzés lezárása.pdf256,98 KB
767-PM Esztergom szóembléma használata.pdf168,16 KB
768-PM Tul. és közútkez. kérelmek elbírlása.pdf150,21 KB
769-PM Vagyonértékelés kész. Táncsics u. 7 teremgarázsra - beszerz. elj. lezárás.pdf286,99 KB
770-PM Tul. és közútkez. csapadékvíz befogadói hozzájár. kérelmek.pdf243,05 KB
772-PM Lezáró döntés Deák-IV. Béla útburkolat felúj. tevezés.pdf324,41 KB
773-PM Lezáró döntés Rövid u - Visegrádi u. közútcsatl. kiép. tervezés.pdf315,53 KB
774-PM Lezáró döntés Magyary u vízjogi tervdok..pdf327,04 KB
775-PM Szakmai tanácsadás turisztikai atrakc. virtuális séták kidolg. 2021-ben.pdf224,41 KB
776-PM Nagy értékű ingatal adásvét. szerz. jogi véleményezése beszerz. lezárás.pdf255,60 KB
777-PM Tulajd. és közútkez. kérelmek elbírálása.pdf214,37 KB
778-PM Képv. keret felhaszn. - plébániák támogatása.pdf79,92 KB
779-PM Képv. keret felhaszn. - plébániák támogatása.pdf79,85 KB
780-PM Képv. keret felhaszn. - plébániák támogatása.pdf80,02 KB
781-PM Képv. keret felhaszn. - plébániák támogatása.pdf78,69 KB
782-PM Képv. keret felhaszn. - plébániák támogatása.pdf79,40 KB
783-PM Képv. keret felhaszn. - plébániák támogatása.pdf80,00 KB
784-PM Képv. keret felhaszn. - plébániák támogatása.pdf79,17 KB
785-PM Képv. keret felhaszn. - plébániák támogatása.pdf79,19 KB
786-PM Képv. keret felhaszn. - plébániák támogatása.pdf79,51 KB
787-PM Képv. keret felhaszn. - plébániák támogatása.pdf80,12 KB
788- PM Képviselői keret felhaszn. - Angyalkert Óvoda tám..pdf84,02 KB
789- PM Képviselői keret felhaszn. - Aranyhegyi Óvoda tám..pdf81,94 KB
790- PM Képviselői keret felhaszn. - Bánomi Óvoda tám..pdf79,61 KB
791- PM Képviselői keret felhaszn. - Belvárosi Óvoda tám..pdf81,92 KB
792- PM Képviselői keret felhaszn. - Erzsébet Királyné Óvoda tám..pdf83,30 KB
793- PM Képviselői keret felhaszn. - Honvéd Utcai Óvoda tám..pdf82,49 KB
794- PM Képviselői keret felhaszn. - Kertvárosi Óvoda tám..pdf79,85 KB
795- PM Képviselői keret felhaszn. - Szentgörgymezei Óvoda tám..pdf83,03 KB
796- PM Képviselői keret felhaszn. - Zöld Óvoda tám..pdf82,20 KB
797- PM Képviselői keret felhaszn. - Aprófalva Bölcsőde Óvoda tám..pdf82,33 KB