Kisfaludy Program
Interreg
Széchenyi2020
Rendkívüli ülés - 2022.09.29.

Rendkívüli ülés - 2022.09.29.

2022. szeptember 28. 07:59 szerda

Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzat képviselő-testületének rendkívüli ülését 2022. szeptember 29-én (csütörtökön) 9 órára a Városháza nagytermébe a következő napirendi pontok tárgyalására összehívom: 

1. Döntés a VERTIKÁL Nonprofit Zrt.-vel kötött közszolgálati szerződés megszüntetéséről és az NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kötendő közszolgálati szerződésről.
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester 

2. Döntés Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező Esztergom, 17412/A/6 helyrajzi számú, természetben a 2500 Esztergom, Széchenyi tér 18. ajtó: 6. szám alatt található lakás értékesítéséről.
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester 

Esztergom, 2022. szeptember .28.. 

Hernádi Ádám
polgármester