Név Módosítva Méret
..
070. Képviselői keret felhasználásának szabályaról.pdf 09/07/20 20:09:06 869,19 KB
071. A Szent István megkoronázása elnevezésű szobor felújítása tárgyú beszerzési eljárás.pdf 09/07/20 20:09:09 459,43 KB
072. Jelzálog jog bejeyzés 20089. hrsz.-re.pdf 09/07/20 20:09:12 380,22 KB
073. Döntés az Esztergom 15956 hrsz-ú, természetben a 2500 Esztergom, Szent István ér 5. szám alatti ingatlan fejlesztési támogatásáról a Tatabányai Szakképzési Centrum részére.pdf 09/07/20 20:09:15 370,62 KB
074. Döntés az Esztergom 17315 hrsz-ú, természetben a 2500 Esztergom, Kossuth L. u. 39. sz. alatti ingatlan térítésmentes használatba adásáról a 10. háziorvosi körzet biztosítása céljából.pdf 09/07/20 20:09:18 412,30 KB
075. Döntés az Esztergom 17609A6 hrsz.ú, természetben a 2500 Esztergom, Hősök tere 1. sz. alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés módosításáróé.pdf 09/07/20 20:09:20 355,72 KB
076. Versenytárgyalás eredményhirdetés - 18784 hrsz. számú, természetben a 2500 Esztergom, Dobogókői út 6-8. cseréje.pdf 09/07/20 20:09:23 446,60 KB
077. Döntés az Esztergom 164452 hrsz.-ú, természetben a 2500 Esztergom, Pöltemberg u. felőli ingatlanrész bérbeadásáról a Weldmont Metalltechnik Kft. részére.pdf 09/07/20 20:09:25 454,01 KB
078. TDM 2020. évi támogatása.pdf 09/07/20 20:09:28 348,45 KB
079. Döntés az Esztergom 164452 hrsz.-ú, természetben a 2500 Esztergom, Pöltember u. felőli ingatlanrész bérbeadásáról a Wldmont Metalltechnik Kft. részére.pdf 09/07/20 20:09:30 466,53 KB
080. Tour de Hongrie határozat visszavonás.pdf 09/07/20 20:09:33 236,50 KB
081. Az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzati fenntartású intézmények kzötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodások felülvizsgálata.pdf 09/07/20 20:09:35 3,82 MB
084. Tulajdonosi és közütkezelői hozzájárulás.pdf 09/07/20 20:09:38 1,22 MB
085. Döntés az Eszergom Pilisszentlélek városrész közcélú ivóvízellátó rendszer bérleti-üzemeltetési szerződéséről.pdf 09/07/20 20:09:42 378,61 KB
086-2020. Jókai u.3.pdf 09/07/20 20:09:44 396,20 KB
087. Helischer József Könyvtár igazgató kinevezés határozat módosítása.pdf 09/07/20 20:09:48 436,34 KB
088. Egészségügyi védőeszközök beszerzéséről.pdf 09/07/20 20:09:50 298,89 KB
089. Sátorkő utca leégett épületéből kiköltöztetett lakók bérleti szerződéseinek megkötéséhez szükséges döntés.pdf 09/07/20 20:09:53 427,72 KB
090. Esztergom-M1 autópálya közúti Kapcsolat fejlesztése Megvalósíthatósági taulmány, valamint engedélyzási és kiviteliterv kész. M100.pdf 09/07/20 20:09:55 400,40 KB
092. Zöld-Út Esztergom Kft. nettó 20 millió Ft-ot meghaladó vállalkozási keretszerződéseinek jóváhagyása.pdf 09/07/20 20:10:00 305,44 KB
094. Esztergom Város hivatalos honlapjának megtervezése, kilakítása, korábbi adatállományok mentése.pdf 09/07/20 20:10:16 453,75 KB
096. Esztergom, Kossuth utca 38B szám alatti lakóépület felőjítása vállalkozási szerződésének 2. módosítása.pdf 09/07/20 20:10:19 687,16 KB
097. Döntés a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának csökkentésével kapcsolatban.pdf 09/07/20 20:10:21 490,75 KB
098. Döntés Esztergom Város Önkormányzat tulajdonába lévő lakások bérleti díjának csökkentésével kapcsolatban.pdf 09/07/20 20:10:23 529,26 KB
099. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 2019. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámolójának elfogadásáról.pdf 09/07/20 20:11:42 284,31 KB
100. Vaszary Kolos Kórház Eszterom a 2019. évben igénybe vett támogatásáról szóló szakmai- és pénzügyi beszámolójának elfogadásáról.pdf 06/06/20 12:18:07 292,46 KB
101. A Vaszary Kolos Kórház Esztergom 2020. évi támogatásáról szóló döntés.pdf 06/06/20 12:18:06 319,92 KB
102. Az 1. számú felnőtt háziorvosi körzetre (Dr. Alberti Zsuzsanna Nóra Egyéni Vállalkozó) vonatkozó rendelő bérlésének támogatásáról szóló döntés.pdf 06/06/20 12:18:06 369,71 KB
104. Eljárás megindítása a VIFI4EU - az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása pályázati projekt megvalósításához partner kiválasztása.pdf 06/06/20 12:18:00 632,53 KB
105. Gran Parkoló Kft. 2019 évi parkolási bevételének és kiadásainak elszámolásáról.pdf 06/06/20 12:18:18 262,27 KB
106. Döntés az Esztergomi Ingatlankezelő Kft. végelszámolással történő megszüntetéséről.pdf 06/06/20 12:18:13 354,41 KB
107. Döntés a Bogáncs Kutya- és kiállatotthon Alapítvánnyel kötendő támogatási szerződésről.pdf 06/06/20 12:18:24 263,44 KB
108. 2020. évi közbeszerzési terv elfogadása.pdf 06/06/20 12:18:24 317,65 KB
109.Városmenedzseri és kommunikációs feladatok ellátású tárgyú beszerzési eljárás megindítása.pdf 06/06/20 12:18:23 378,95 KB
110. Esztergom Város hivatalos honlapjának üzemeltetése tárgyú beszerzési eljárásban az ajánlattevői kör, valamint a beszerzési eljáráshoz kapcsolódó ajánlatkérés meghatározása.pdf 06/06/20 12:18:23 404,01 KB
111. Döntés a Bogáncs Kutya- és Kisállatotthon Alapítvány szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadásáról.pdf 06/06/20 12:18:01 284,76 KB
112. A 89per2020. (III.20.) polgármesteri határozat módosítása.pdf 06/06/20 12:18:04 284,18 KB
113. Döntés az ÉDV Zrt.-vel megkötött 7631-11-2018., valamint 9769-3-2018. iktatási számú megállapodások módosításáról.pdf 06/06/20 12:18:04 387,52 KB
114. Esztergomi Arany János Általános Iskola fenntartóváltásának véleményezése.pdf 06/06/20 12:18:02 289,40 KB
116. EKÖH alapító okiratának módosítása.pdf 06/06/20 12:17:59 2,78 MB
117. Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás.pdf 06/06/20 12:17:55 723,38 KB
118. Könyvvizsgálói megbízási szerződés megkötése.pdf 06/06/20 12:17:48 371,39 KB
120-2020-98-2020 polgármesteri határozat visszavonás.pdf 06/06/20 12:17:54 239,90 KB
153. Döntés a Városmenedzseri és kommunikációs feladatok ellátása tárgyú beszerzési eljárásban.pdf 06/06/20 12:17:53 357,68 KB
155. Patkányírás eljárás megindító.pdf 06/06/20 12:17:46 443,49 KB
156. Az Aprófalva Bölcsőde Esztergom ingézmény 2019. évi beszámolójáról.pdf 06/06/20 12:17:49 281,92 KB
157. Döntés az Aprőfalva Bölcsőde Esztergon intézmény bölcsődevezetői álláshely betöltésére való pályázatról.pdf 06/06/20 12:17:51 311,54 KB
160. Az 1. sz. felnőtt háziorvosi körzet rendelési idejének változásáról.pdf 06/06/20 12:17:50 332,27 KB
161. Döntés Samu Csilla Mária lakásbérleti szerződése ügyében.pdf 06/06/20 12:17:46 380,12 KB
162. Perserevans Gold Kft. vállalkozási szerződés mód.pdf 06/06/20 12:17:49 407,06 KB
163. Esztergom, 18244-1 hrsz.-ú Dobogókői út beépítetlen terület szerz. felbont..pdf 06/06/20 12:17:53 342,08 KB
164. Esztergom, 18243-1 hrsz-ú Dobogókői út beépítetlen terület szerz. felbont..pdf 06/06/20 12:17:52 336,42 KB
165. 9862 hrsz. Búbánatvölgy kivett árok értékesités.pdf 06/06/20 12:17:44 305,59 KB
166. Tertsch Miklós kikötőbak.pdf 06/06/20 12:17:42 334,65 KB
167. Döntés Etter Ügyvédi Irodával valamint a Debreczi & Reiser Ügyvédi Irodával megbízások meghosszabbítása.pdf 06/06/20 12:17:51 410,46 KB
168.2019. évi beszámoló az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan.pdf 06/06/20 12:17:47 309,88 KB
169. Behajtási korlátozás 2020.04.10-13..pdf 06/06/20 12:17:48 426,11 KB
172. Döntés a 2500 Esztergom, Kossut L. u. 61., a 2500 Esztergom, Simor J. u. 1. sz. alatti ingatlanok homlokzatfelújítási támogatásának visszavonásáról.pdf 06/06/20 12:17:37 324,77 KB
211. Döntés elővásárlási joggal kapcsolatosan.pdf 06/06/20 12:17:41 272,34 KB
212. 9964 hrsz. haszonbérbevétel.pdf 06/06/20 12:17:38 319,49 KB
214. 23-2020. (III.4.) KbB határozat visszavonása.pdf 06/06/20 12:17:44 286,31 KB
215. 21-2020. (III.4.) KbB határozat visszavonása.pdf 06/06/20 12:17:45 289,96 KB
216. Döntés Germos Ferenc László Parancsnok, az Esztergomi Vaszary Kolos Kórház kórházparancsnoka részére lakás kiutalásáról kórházparancsnoki megbízatása idejére.pdf 06/06/20 12:17:45 380,67 KB
218. Szentgyörmezei Óvoda intézményvezető pályázat.pdf 06/06/20 12:17:39 385,19 KB
219. Angyalkert Óvoda óvodavez. pályázat nélküli.pdf 06/06/20 12:17:39 356,42 KB
220. KEM rendőr főkapitányság támogatása.pdf 06/06/20 12:17:40 343,40 KB
221. Tulajdonosi közútkezelői.pdf 06/06/20 12:17:38 847,97 KB
222. TOP városi piac szaktanácsadó.pdf 06/06/20 12:17:41 446,22 KB
223. Intézmények alapító okiratainak módosítása.pdf 09/07/20 14:52:34 2,60 MB
224. Intézmények alapító okiratainak módosítása.pdf 06/06/20 12:17:30 2,61 MB
225. Intézmények alapító okiratainak módosítása.pdf 06/06/20 12:17:26 2,89 MB
226. Intézmények alapító okiratainak módosítása.pdf 06/06/20 12:17:22 2,61 MB
227. Intézmények alapító okiratainak módosítása.pdf 06/06/20 12:17:19 2,61 MB
228. Intézmények alapító okiratainak módosítása.pdf 06/06/20 12:17:16 2,61 MB
229. Intézmények alapító okiratainak módosítása.pdf 06/06/20 12:17:13 2,60 MB
230. Intézmények alapító okiratainak módosítása.pdf 06/06/20 12:17:10 2,02 MB
231. Intézmények alapító okiratainak módosítása.pdf 06/06/20 12:17:07 1,43 MB
232. Intézmények alapító okiratainak módosítása.pdf 06/06/20 12:17:05 1,86 MB
233. Intézmények alapító okiratainak módosítása.pdf 06/06/20 12:17:01 1,91 MB
235. Döntés elővásárlási joggal kapcs.pdf 06/06/20 12:17:36 293,77 KB
236. Esztergomi Kegyeleti Kft. közszolgálati szerz. mód.pdf 06/06/20 12:17:36 348,46 KB
237. Döntés Eszergom Imaház 8. és Bajcsy Zs. u. 22. alatti inatlanok bontási és helyreállítási mnkálatai tárgyú beszerzési eljárás megindításáról.pdf 06/06/20 12:17:34 587,05 KB
238. Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás.pdf 06/06/20 12:17:35 434,01 KB
239. virágágyások gondozása beszerzédi eljárás megindítás.pdf 06/06/20 12:17:32 440,42 KB
242. virágágyak 2020. évi beültetése növénybeszerzése.pdf 06/06/20 12:17:33 359,80 KB
243. Római utca és Fárikút keszteződés.pdf 06/06/20 12:16:46 732,25 KB
244. Döntés a Bottyán János utca közvilágítási elemeinek karakterfüzettől való eltéréséről.pdf 06/06/20 12:16:23 330,36 KB
245. Esztergom-kertváros zöldterületeinek éves kaszálása.pdf 06/06/20 12:17:33 360,42 KB
246. Döntés elővásárlási jogról (E. 10897 hrsz.).pdf 06/06/20 12:16:59 265,01 KB
247. Döntés Gál Norbert lakásbérleti szerződése ügyében.pdf 06/06/20 12:16:33 394,21 KB
248. Wifi4EU pályázati projekt partner kiválasztása.pdf 06/06/20 12:17:32 385,67 KB
249. Simor János utca - hulladékgyüjtő gépjármű behajtás.pdf 06/06/20 12:16:34 308,97 KB
250. TOP városi piac kialakítása műszaki ellenőr.pdf 06/06/20 12:17:31 656,69 KB
251. Döntés Esztergom, 21156 hrsz-ú, valamint esztergom 15002-4 hrsz.-ú, természetben 2500 Esztergom, Szentgyörgymezőn található ingatlanok telekhatárának módosításáról.pdf 06/06/20 12:16:28 399,02 KB
253. 2. számú gyermek háziorvosi körzet rendelési idő változás.pdf 06/06/20 12:16:35 333,79 KB
254. Pilisszentlélek Szentléleki Plébánia beszámoló.pdf 06/06/20 12:16:36 286,22 KB
255. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó beszerzési eljárás.pdf 06/06/20 12:16:53 3,84 MB
256. TOP Dobó Katalin Gimnázium energetikai pályázat.pdf 06/06/20 12:16:58 4,13 MB
257. elővásárlási jog Kossuth L. u. 14. 16. sorsz..pdf 06/06/20 12:16:33 372,49 KB
258.elővásárlási jog Kossuth L. u. 14. 24. sorsz..pdf 06/06/20 12:16:32 367,83 KB
259. elővásálási jogok.pdf 06/06/20 12:16:31 400,32 KB
260. Közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulás.pdf 06/06/20 12:16:49 648,68 KB
261. Beszerzési szabályzat módosítása.pdf 06/06/20 12:16:47 328,89 KB
262. Közép-Duna Vidéke hulladékgazdálkodási önk. csatl.pdf 06/06/20 12:16:17 432,15 KB
263. E-kertváros Szent István király Plébánia támogatása.pdf 06/06/20 12:16:47 316,53 KB
264. HÍD 2019. évi beszámoló.pdf 06/06/20 12:16:43 2,71 MB
265. Védőnői szolgálat 2019. évi beszámolója.pdf 06/06/20 12:16:39 2,76 MB
266. Dobó Katalin Gimnázium energetikai pályázat megszüntetése.pdf 06/06/20 12:16:48 325,75 KB
267. Döntés az Esztergom 15990-36-A-53 hrsz., természetben a 2500 Esztergom, Bánomi ltp.35. sz. alatti ingatlanrész térítésmentes használatba adásáról a Dr. Nagy József Családorvosi Bt. rész.pdf 06/06/20 12:16:22 446,76 KB
318. Széchenyi tér 13. közgyülés írásbeli szavazás.pdf 06/06/20 12:16:30 315,23 KB
319. Széchenyi tér 13. közgyülés írásbeli szavazás.pdf 06/06/20 12:16:29 328,46 KB
320. Széchenyi tér 13. közgyülés írásbeli szavazás.pdf 06/06/20 12:16:29 323,22 KB
321. Széchenyi tér 13. közgyülés írásbeli szavazás.pdf 06/06/20 12:16:30 365,06 KB
322. Költségvetési átcsoportosítás.pdf 06/06/20 12:16:34 307,14 KB
323. Esztergom város területén történő patkányírtás egy éves időtartam alatt.pdf 06/06/20 12:16:22 401,99 KB
324. TOP Sándor-major rehab. I-II ütem bontási munkálat.pdf 06/06/20 12:16:15 562,00 KB
325. Dontés az Esztergom 15956, 15928, 15929, 15930 hrsz.-ú ingatlanok vonatkozó Vagyonkezelői szerződés elfogadásáról.pdf 06/06/20 12:16:16 368,63 KB
326. TOP városháza műemlék épületének energetikai korszerűsítés.pdf 06/06/20 12:16:35 309,25 KB
327. Döntés az esztergomi, modern hirdetési felületekkel, city-light táblákkal ellátott buszvárok hirdetési felületeinek értékesítésével kapcsolatos utólagos elszámolásról.pdf 06/06/20 12:16:28 329,25 KB
329. Döntés az Esztergom 17357 hrsz. ingatlanrész térítésmentes használatba adásáról az Esztergom Városi Polgárőr Egyesület részére.pdf 06/06/20 12:16:16 432,29 KB
330. Árok utca 44. villanyszerelés.pdf 06/06/20 12:16:09 428,39 KB
331. Eszterom-kertváros zöldterületeinek éves kaszálása tárgyú beszerzési eljárás lezárása.pdf 06/06/20 12:16:27 396,72 KB
332. Esztergom város területén található egynyári virágágyások 2020. évi gondozása tárgyő beszerzési eljárás lezárása.pdf 06/06/20 12:16:27 388,30 KB
333. Esztergom főcímű könyv pénzügyi elszámolás.pdf 06/06/20 12:16:21 306,29 KB
334. Tulajdonosi és közútkezelői.pdf 06/06/20 12:16:26 450,22 KB
335. A TOP-3.2.1-16 Esztergom, városháza műemléki épületének energetikai korszerűsítése című pályázat szakmai megalapozó tanulmányának elkészítéséhez partner kiválasztása.pdf 06/06/20 12:16:19 1,64 MB
336. A gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatok 2019. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadásáról.pdf 06/06/20 12:16:25 295,55 KB
336. melléklet, Esztergom Gyermekvéd.értékelés 2019.évről.pdf 06/06/20 12:16:25 1,54 MB
339. Az Esztergom 17417 hrsz. társasház éves rendes közgyülésének -tisztségviselők megválasztása.pdf 06/06/20 12:16:08 319,67 KB
340. AZ Esztergom 17417 hrsz. társasház közgyűlésének írásbeli szavazás jóváhgyása.pdf 06/06/20 12:16:07 326,46 KB
341. Az Esztergom 17417 hrsz. társsház közgyülés napirendi pontok elf..pdf 06/06/20 12:16:07 321,60 KB
342. Az Esztergom 17417 hrsz. társasház 2019.évi beszámoló elf..pdf 06/06/20 12:16:06 325,53 KB
343. Az Esztergom 17417. hrsz. társasház 2020. évi költségvetési terv elf..pdf 06/06/20 12:16:05 363,18 KB
344. Az Esztergom 17417. hrsz. társasház közgyűlés - fák gallyazása.pdf 06/06/20 12:16:04 367,56 KB
345. Az Esztergom 17417. hrsz. társasház közgyülésének - pad ülőke cseréje.pdf 06/06/20 12:16:03 359,15 KB
346. Az Esztergom 17417. hrsz. társasház közgyülés döntése 2 db kuka vásárlásáról.pdf 06/06/20 12:16:03 324,90 KB
347. Az Esztergom 17417. hrsz. társasház közgyülés dönt. vízelfolyó rács cseréje.pdf 06/06/20 12:16:02 354,40 KB
348. Az Esztergom 17417. hrsz. társasház közgyülése - parkoló kialakítása.pdf 06/06/20 12:16:02 366,57 KB
349. Az Esztergom 17417. hrsz. társasház közgyülés kerékpártárolók.pdf 06/06/20 12:15:55 337,86 KB
350. Az Esztergom 17417. hrsz. társasház közgyülése - 1 db szemetes vásárlása.pdf 06/06/20 12:16:01 321,54 KB
351. Az Esztergom 17417. hrsz. társasház közgyülése - fakapu rögzitőnyelv meghosszabbítása.pdf 06/06/20 12:16:01 350,43 KB
352. Az Esztergom 17417. hrsz. társasház közgyűlés - beázás megszüntetése.pdf 06/06/20 12:16:00 375,95 KB
353. Az Esztergom 17417. hrsz. társasház közgyülése kerékpártárolók kialakítása.pdf 06/06/20 12:15:59 343,45 KB
354. Az Esztergom 17417. hrsz. társasház közgyülése - kamra veszélytelenítése..pdf 06/06/20 12:15:59 321,45 KB
355. A Regionális Szociális Intézményfenntartó Központ 2019. évi beszámolójának elfogadása.pdf 06/06/20 12:16:20 306,67 KB
356. Az Életút Egyesület a Sérült Fiatalokért 2019. évi beszámolójának elfogadása.pdf 06/06/20 12:16:20 288,56 KB
357. társasházi biztosítások módosítása - Hősök tere 1..pdf 06/06/20 12:16:14 318,27 KB
358. társasházi biztosítások módosítása - Hősök tere.pdf 06/06/20 12:16:13 346,37 KB
359. társasházi biztosítások módosítása Bástya áruház.pdf 06/06/20 12:16:13 320,89 KB
360. társasházi biztosítások módosítása Bástya áruház.pdf 06/06/20 12:16:12 349,06 KB
361. társasházi biztosítások módosítása Pór Antal tér 1. másolata.pdf 06/06/20 12:16:11 321,21 KB
362. társasházi biztosítások módosítása Pór Antal tér 1. másolata.pdf 06/06/20 12:16:11 347,87 KB
363. 604-20. hrsz. E-kertváros Németh László utca másolata.pdf 06/06/20 12:16:10 381,35 KB
364. 604-20. hrsz E-kertváros Németh László utca másolata.pdf 06/06/20 12:16:10 494,88 KB
365. Géza fejedelem utca 15003-4 hrsz földhivatal másolata.pdf 06/06/20 12:16:14 413,36 KB
366. Szamárhegy 10821. hrsz telekhatár rendezés másolata.pdf 06/06/20 12:15:56 1,15 MB
368. Döntés ingatlanok térítésmentes használatba adásáról a Strigonium Zrt. részére másolata.pdf 06/06/20 12:15:52 454,01 KB
369. Döntés ingatlanok térítésmentes használatba adásáról a Strigonium Zrt. részére másolata.pdf 06/06/20 12:15:51 448,36 KB
370. Döntés ingatlanok térítésmentes használatba adásáról a Strigonium Zrt. részére másolata.pdf 06/06/20 12:15:51 448,95 KB
371. A Művelődés Háza Nonprofit Kft. 2019. évi beszámolójának jóváhagyása.pdf 06/06/20 12:15:25 295,69 KB
372. bankszámlavezetés beszerzési eljárás.pdf 06/06/20 12:15:58 1,36 MB
373. Tulajdonosi közótkezelői hozzájárulás.pdf 06/06/20 12:15:07 692,33 KB
374. Pályázat kiírása a Szent István Strandfürdő, Esztergom igazgatói állásának betöltésére.pdf 06/06/20 12:14:59 955,87 KB
375. Költségvetési átcsoportosítások.pdf 06/06/20 12:15:25 309,12 KB
376. Költségvetési átcsoportosítások.pdf 06/06/20 12:15:24 306,98 KB
377. Költségvetési átcsoportosítások.pdf 06/06/20 12:15:24 320,35 KB
378. A 3. számú felnőtt fogorvosi körzet betöltéséről szóló döntés.pdf 06/06/20 12:15:21 1,84 MB
379. A 3. számú felnőtt fogorvosi körzet betöltéséről szóló döntés.pdf 06/06/20 12:15:19 728,51 KB
380. A 3. számú felnőtt fogorvosi körzet betöltéséről szóló döntés.pdf 06/06/20 12:15:18 3,54 MB
381. A 3. számú felnőtt fogorvosi körzetre vonatkozó rendelő helyiség bérlésének támogatásáról szóló döntés.pdf 06/06/20 12:15:13 2,49 MB
428. A 2532020. (IV.30.) polgármesteri határozat visszavonásáról.pdf 06/06/20 12:15:22 258,18 KB
429. Támogató döntés Esztergom Város HÉSZ-ról szóló 202019. (XI.26.) önkormányzati rendelet az Ipari park területére vonatkozó előírás módosításáról.pdf 06/06/20 12:15:54 322,30 KB
432. Döntés az Esztergom Város Önkormányzata és Intézményei vagyon- és felelősségbiztosításáról.pdf 06/06/20 12:15:49 1,74 MB
433. Döntés az Esztergom város hivatalos honlapjának üzemeltetése tárgyú beszerzési eljárásban az ajánlattevői kör, valamint a beszerzési eljáráshoz kapcsolódó ajánlatkérés meghatároza tárgy.pdf 06/06/20 12:15:50 433,38 KB
436. Döntés az Esztergoni Vízmű Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági togjainak megválasztásról.pdf 06/06/20 12:15:49 353,34 KB
438. Esztergomi Református Egyházközség szakmai és pénzügyi beszámoló.pdf 06/06/20 13:02:58 294,47 KB
441. Döntés felhatalmazásról az Eszköz NKft. taggyűlésén való részvételre és szavazásra.pdf 06/06/20 12:15:53 688,07 KB
442. nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatási szerződés megkötése.pdf 06/06/20 13:02:58 3,80 MB
443. Strigonium Zrt. 2019. évi beszámolójának jóváhagyása.pdf 06/06/20 12:15:46 17,14 MB
444. Döntés a Móvelődés Háza Esztergom Nonprofit Kft. 2020. évi támogatásáról.pdf 06/06/20 12:15:23 350,98 KB
445. Döntés az S.C. Esztergom S.R.L.-nek a 2805-2-07., valamint a 850-2016. iktatási számú szerződések alapján járó működési költségről.pdf 06/06/20 12:15:10 2,41 MB
446. szocális alapon cserelakás.pdf 06/06/20 13:02:52 305,09 KB
447. szociális lakás kiutalás.pdf 06/06/20 13:02:53 307,12 KB
448. Helmeczy Ilona Mária piaci lakás kiutalás.pdf 11/06/20 00:31:56 306,37 KB
449. Hindiné Péter Mária piaci lakás kiutalás.pdf 11/06/20 00:31:56 305,18 KB
450. Dudás Sándor János piaci lakás kiutalás.pdf 11/06/20 00:31:55 304,51 KB
451. Gáspár Mónika piaci lakás kiutalás.pdf 11/06/20 00:31:55 299,20 KB
453. S.R.L. felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról.pdf 06/06/20 12:15:06 292,57 KB
454. Döntés a Zöld-Út Esztergom Kft.-vel és a Vertikál Nonprofit Zrt.-vel megkötendő üzemeltetési szerződésről.pdf 06/06/20 12:15:07 264,95 KB
456. Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás.pdf 11/06/20 00:31:48 705,44 KB
458. Döntés 17-2020. (I.23.) önk. határozat visszavonása.pdf 06/06/20 13:02:59 257,57 KB
466. Döntés a 15-2020.(I.23.) önkormányzati határozat visszavonásáról.pdf 06/06/20 12:15:05 272,54 KB
467. Az óvodák várható gyermeklétszáma.pdf 06/06/20 12:15:05 266,29 KB
468. Az óvodák várható gyermeklétszáma.pdf 06/06/20 12:15:04 267,62 KB
469. Az óvodák várható gyermeklétszáma.pdf 06/06/20 12:15:04 266,49 KB
470. Az óvodák várható gyermeklétszáma.pdf 06/06/20 12:15:03 297,25 KB
471. Az óvodák várható gyermeklétszáma.pdf 06/06/20 12:15:03 267,71 KB
472. Az óvodák várható gyermeklétszáma.pdf 06/06/20 12:15:02 267,38 KB
473. Az óvodák várható gyermeklétszáma.pdf 06/06/20 12:15:02 269,28 KB
474. Az óvodák várható gyermeklétszáma.pdf 06/06/20 12:15:01 267,59 KB
475. Az óvodák várható gyermeklétszáma.pdf 06/06/20 12:15:01 266,40 KB
476. Pronar fűnyíró traktor megvásárlása.pdf 11/06/20 00:31:53 269,24 KB
477. Dordiné Rácz Lívia szociális lakás kiutalás.pdf 11/06/20 00:31:53 318,22 KB
478. 163-2020(IV.8.) polgármesteri határozat módosítása.pdf 11/06/20 00:31:50 375,80 KB
479. 163-2020.(IV.8.) polgármesteri határozat módosítása.pdf 11/06/20 00:31:48 450,43 KB
480. Gyurics Péter Dobogókői út közelében Méhesvölgyben rekreációs szerződés.pdf 11/06/20 00:31:47 611,83 KB
481. Angyalkert Óvoda intézményvezető kinevezése.pdf 06/06/20 13:02:53 327,46 KB
542. TOP Dobó Gimnázium energetikai megújítés szaktanácsasdói szolg. igénybevétele.pdf 08/06/20 22:21:41 480,25 KB
543. Felelős akkrediitált közbeszerzési szaktanácsadó beszerzési eljárás.pdf 06/06/20 13:02:59 388,11 KB
545. Esztergom 17330 hrsz. Bottyán J 4. sz. alatti társasház írásbeli szavazás.pdf 06/06/20 13:03:02 323,39 KB
546. Esztergom 17330 hrsz. Bottyán J 4. sz társasház írásbeli szavazás.pdf 06/06/20 13:03:02 323,17 KB
547. Esztergom 17330 hrsz. Bottyán J 4. sz. írásbeli szavazás.pdf 06/06/20 13:03:01 311,03 KB
548. Esztergom 17330 hrsz. Bottyán J 4. sz. írásbeli szavazás.pdf 06/06/20 13:03:01 310,43 KB
549. Esztergom 17330 hrsz. Bottyán J 4. sz. írásbeli szavazás.pdf 06/06/20 13:03:00 313,20 KB
550. Esztergom 17330 hrsz. Bottyán J 4. írásbeli szavazás.pdf 06/06/20 13:03:00 361,04 KB
551. Döntés Esztergom 17355 hrsz.-ú alatt található ingatlan és egyéb ingóságok bérbeadásáról a Content Factory Kft. részére.pdf 15/06/20 19:09:56 393,16 KB
552. Döntés az Esztergom 17355 hrsz.-ú alatt található ingatlan és egyéb ingóságok bérbeadásáról a Content Factory Kft. részére.pdf 15/06/20 19:09:55 794,08 KB
553. Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Szalézi u 15. ingatlan térítésmentes haszn adása.pdf 11/06/20 00:31:51 375,63 KB
554. Tóthné Tilk Erzsébet szociális alapon cserelakás kiutalása.pdf 11/06/20 00:31:54 297,92 KB
556. Kiemelt Járműipari beszámoló.pdf 11/06/20 00:31:52 420,44 KB
557. 16-2020.(I.23.) önkormányzati határozat visszavonása.pdf 11/06/20 00:31:52 258,98 KB
560. Döntés Esztergom Imaház u. 8., 10., valamint a Bajcsy Zs. u. 22. szám alatti ingatlanok bontási és helyreállytási munkálatairól.pdf 15/06/20 19:09:54 450,47 KB
561. HÉSz rendelet módosítás Mi autópálya közúti kapcsolat fejlesztésével kapcsolatban.pdf 11/06/20 00:31:51 400,83 KB
562. Döntés nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjáról.pdf 16/06/20 21:51:18 376,46 KB
563. Döntés nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjáról.pdf 16/06/20 21:51:17 377,76 KB
564. Esztergom 15101-A-7 hrsz. Rozetti Lázár deák u. 10. II.1. sz. ingatlanra kötött adásvételi szerződés felbontása.pdf 17/06/20 18:17:17 319,38 KB
573. Kernstok Károly Művészeti Alapítvány támogatási kérelme.pdf 16/06/20 21:51:17 351,45 KB
575. Döntés Sándor-major I-II. ütem pályázathoz kapcsolódó bontási munka megrendeléséről.pdf 15/06/20 19:09:53 470,29 KB
576. Döntés ügyvéd által ellátott jogi képviselet bírósági, választottbírósági, hatósági, békéltetői vagy közvetítői eljárás szolgáltatás megrendelése.pdf 17/06/20 18:17:37 418,65 KB
577. Döntés Esztergom 17337-A-26 hrsz.-ú térítésmentes használatba adásáról a TDM részére.pdf 15/06/20 19:09:52 388,17 KB
578. Esztergomi Várszínház 2020. évi támogatása.pdf 17/06/20 18:17:36 306,43 KB
579. Pályázat benyújtása bringapark létesítésére.pdf 17/06/20 18:17:37 303,75 KB
580. Content Factory Kft. bérleti szerződés Jókai M. u 8..pdf 17/06/20 18:17:28 448,25 KB
581. Content Factory Kft. bérleti szerződés Jókai M. u. 8..pdf 17/06/20 18:17:28 465,97 KB
583. Eon tulajdonában lévő kisfeszűltségű szabadvezetékes közvilágítás együttműködési megállapodás.pdf 17/06/20 18:17:27 7,83 MB
584. Magyar Közút Zrt. tualjdonát képező 0322 hrsz ingatlanra vonatkozó haszonkölcsön szerződés megkötése.pdf 17/06/20 18:17:36 3,51 MB
586. Beszerzési eljárásEsztergom Város területén lévő esővízcsatorna mosatás és az önkormányzati tulajdonú ingatlanok ereszcsatornáinak tisztítása.pdf 17/06/20 18:17:30 380,92 KB
588. 2019. évi belső ellenőrzési összefoglaló jelentés.pdf 16/06/20 21:51:15 4,26 MB
589. Pilisszentlélek Hunyadi u. 33. orvosi rendelő 10 m2 alapterület hasznosítása.pdf 17/06/20 18:17:31 364,35 KB
590. 15625-2 hrsz. Kiss Ernő utcában található ingatlan értékesítése.pdf 17/06/20 18:17:16 416,50 KB
592. Döntés Pilisszentléleki parkoló tervezési szerződésének módosítása.pdf 17/06/20 18:17:31 275,61 KB
595. Döntés elővásárlási joggal kapcsolatban 0912-79 hrsz..pdf 17/06/20 18:17:30 364,15 KB
598. Jogi tanácsadási feladatok megrendelése beszerzési eljárás megindítása.pdf 17/06/20 18:17:38 350,53 KB
599. Investor 2011. augusztus 17-i szerződés felmondása közös megegyezéssel.pdf 17/06/20 18:17:18 338,72 KB