Kisfaludy Program
Interreg
Széchenyi2020
Priemyselný park

Priemyselný park

2020. május 01. 10:17 péntek

Za posledné tri desaťročia prešiel Ostrihom silnou industrializáciou, ktorá nikdy predtým nebola videná. Zatiaľ čo oblasti Dorog a Nyergesújfalu boli regionálnymi centrami priemyslu, dnes sa stal Esztergom hospodárskym lídrom v regióne. Hlavnú úlohu zohrávali investície do zelených plôch a priemyselných parkov, najmä do výstavby Suzuki a rozvoja jeho dodávateľskej siete.

V posledných rokoch v Ostrihome významnú úlohu v priemyselnom a infraštruktúrnom rozvoji zohrali zdroje EÚ a štátne zdroje. Na základe údajov o podpore z roku 2018 okres dostal 50 miliárd forintov na dotácie všetkých operačných programov, čo je v rámci okresov 31. najvyššia suma. Spomedzi realizovaných projektov v Ostrihome vyniká elektrizácia železničnej trate Rákosrendező-Ostrihom a súvisiaci vývoj IKOP.  Do tejto kategórie možno zaradiť viac ako polovicu podporných súm týkajúcich sa mesta, projekt však nezahŕňal len investície do Ostrihomu.

Územie priemyselného parku spravovaného mestom Ostrihom presahuje 250 hektárov, z ktorých použiteľná mestská oblasť, ktorú je možné stále využívať, je asi 20 hektárov. Rozloha dodatočnej plochy mimo priemyselného parku, ale s voľnou mestskou ekonomickou klasifikáciou - ktorú je možné stále používať na priemyselné účely - je asi 26 hektárov.