Esztergom a Dunakanyar fővárosa logo
A kereszthalál titkáról mesél

A kereszthalál titkáról mesél

24. április 02. 08:48 kedd (58 napja)

Újra eredeti szépségében látható a Ferences Templom nagyböjti leple

A keresztény ünnepek ünnepe, a Húsvét idén a szokásosnál is méltóbb lesz Esztergomban. Városunk valamennyi polgára számára örvendetes hírt osztott meg P. Radics Dávid ferences templomigazgató, miszerint megújult az esztergomi Ferences Templom nagyböjti leple. Ez a különleges műtárgy a nagyböjti időszak egy fontos kelléke, s most újra eredeti fényében pompázik, büszkén hirdetve a Város és az Egyház összefogását egy kiemelten fontos ügy érdekében.

- A templomban a böjti időben kerül az oltárkép elé ez lepel, a nagyböjti lepel. A keresztre feszített Jézust és a három Máriát látjuk a kereszt tövében. Országszerte már ritkaságnak számít, hogy egy ilyen leplet húznak fel az oltárban lévő kép elé - nálunk a Szent Annát és Szent Joakimot ábrázoló kép elé. Templomunkban ez emberemlékezet óta szokásban van. A templom hangulata egészen megváltozik a lepel felhelyezése után. Ez a lepel grandiózus, nagyméretű kép. Feltételéhez 6-8 ember szükséges. Igen kvalitásos mű. Festője és festési ideje ismeretlen, korát 100 évnél idősebbnek becsülték a szakértők – meséli P. Radics Dávid ferences templomigazgató.

- 2024. február 14-én kezdetét vette a nagyböjt. Milyen szerep jut a lepelnek ebben az időszakban, s mi indokolta a felújítást?

- Más lesz az ember gondolkodása, ha erre a lepelre tekint. A kereszthalál titkát próbálja elmondani. Isten ingyenességét mutatja. A kereszthalál eltörölte bűneinket, az enyémet, minden emberét is, aki most él, és akik ezután születnek a világra. Azok bűneit is, akik Ádámig, az első emberig visszamenőleg a földön éltek. Isten irgalmas és megbocsátó maradt Fia kereszthalála után is, szereti az embert, üdvösségét akarja. Utunkat meg kell találni hozzá. Mindenkinek saját útja és feladata van ebben a világban, amit senki és semmi nem tud pótolni. A kérdése megválaszolásához hadd idézzek most egy részletet egy most megjelent könyvből. A kép látványa, a keresztre feszítés, „hangsúlyozza, hogy a legnagyobb humanista értékek olyan helyzetekben valósulnak meg, amikor az egyén a szenvedés valamely kikerülhetetlen formájával szembesül, s azt olyan hősies tartással szenvedi el, hogy ezáltal ilyen irányú szándéka nélkül is példaképpé válik embertársai számára”. (Idézet Sárkány Péter Értelemközpontú humanizmus c. könyvéből. Ursus Libris 2023. 9. o.) A Húsvét előtti negyven nap a nagyböjti idő. A nagyböjti időszak a diákoknak, Esztergomiaknak, akik templomunkba járnak, igen fontos esemény. A Húsvétra való előkészület ideje. A templommal egybeépülve működik a Ferences Gimnázium. A gimnáziumnak is a temploma. A gimnázium csaknem 100 éves. Minden idejáró diák láthatta ezt a leplet. A nagyböjtben a templomban használt miseruha színek megváltoznak, lila ruhát vesz fel a pap a miséhez. Az oltárterítők színe is lilára vált.
Ezt a leplet minden évben fel és le kell venni az oltárról. Nemez anyagra van festve, olajfestékkel. Az idők során súlyosan töredezetté vált a kép, annyira, hogy kiestek belőle kisebb-nagyobb darabok, hosszabb szakadás volt a kép közepén. A képből kiesett darabok már korábban vissza voltak ragasztva. Legutóbbi feltétele után már nem volt, ami megtartsa a kitört darabokat. A legnagyobb gondosság mellett is minden fel- és levétel újabb repedést, töréseket okozott. Az idők folyamán jól látható károk keletkeztek a képen.

- Esztergom szempontjából milyen jelentőséggel bír a lepel?  

- Az esztergomi Ferences Templom jelentősége és látogatottsága nem csak az esztergomiaknak bír nagy jelentőséggel, hanem egybe van kapcsolva a Ferences Gimnázium és Kollégium mindennapos életével. A gimnazisták nemcsak esztergomiak, hanem országosan minden felől jönnek gimnáziumunkba. A Ferences Gimnázium és Kollégium napi használója a templomnak. Minden nap van osztálymise hétfőtől szombatig, majd vasárnap iskolamise. Szombatonként az egész iskola részt vesz esti elmélkedésen, gyónási alkalmon. Az iskola más egyéb programjai is a templomban zajlanak. Az évente megrendezett osztálytalálkozók az öregdiákok részére, akik itt érettségiztek, fontos programpontja a közös szentmise, amit a templomban tartanak meg. Templomunkban naponta két szentmise van, vasárnap három, iskolaidőben ezek nyitottak mindenki számára. Nyitottak más rendezvényeink is, az adventi rorátémisék, valamint más események, amit a hirdetéseinkben teszünk közzé. A templomban a misék alatt rendszerint gyónási lehetőség van. Az esztergomi Szakképzési Centrum Géza Fejedelem Technikum és Szakképző iskola itt tarja karácsony előtti ünnepségét majd 400 fővel. Évente rendszeresen ad helyet a templom jótékonysági koncerteknek, ingyenes zenei eseményeknek. A Ferences Templomból indul augusztusban, 150-200 fővel a Mátraverebély - Szentkútig tartó gyalogos zarándoklat fiatalok részére, ami idestova 30 éve folyamatosan meg van tartva. Az egyik kiemelkedő esemény, Húsvét előtt a nagyböjti időszak negyven napja. A Nagyböjtöt, Virágvasárnapot itt ünneplik meg a diákok passióénekléssel egybekötve. Húsvétra a diákok hazautaznak, a kollégiumba ilyenkor beköltöznek családok, nagycsaládok, az ország különböző pontjairól, akik itt ünneplik a Húsvétot. Ez nagyságrendileg 150-200 fő, akik a templomban tartandó nagyheti szertartásokon részt vesznek, ami mindenki számára nyitott és elérhető. Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, érsek minden évben eljön gyalogosan, és tiszteletét teszi templomunkban a Szent Sír előtt.

- Milyen segítséggel, összefogással valósult meg a lepel rekonstrukciója?  

- Az Önkormányzat fontosnak találta, hogy egy ilyen, csaknem országos jelentőséggel bíró leplet megmentsen. Ahogy a Város elé tártam e lepel állapotát és jelentőségét, készséggel álltak rendelkezésre annak megmentésére. Hálásan köszönöm Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzatának, hogy támogatta az esztergomi Ferences Templom nagyböjti leplének teljes megújítását! Tárolására voltak gyakorlatok, de most egy olyan tárolót kellett készíteni, ami megakadályozza a hajtogatásból, felgöngyölésből eredő repedések, törések újra képződését. Ez a tárolási mód, ami a képen látható test összehajtását, gyűrődését megakadályozza, síkbeli tárolást tesz lehetővé. Sem felgöngyölni, sem összesajtolgatni nem kell, mint ahogy azt korábban tették. Így állagmegóvása a legoptimálisabb, amire most kerül sor először. A lepel elkészültét köszönöm Szabó Judit és Galántai Zsófia restaurátor-művészeknek, akik elvállalták e nem kis munka egy évig tartó kivitelezését, valamint köszönet Maradi Mózes Róbert asztalos mesternek a tároló elkészítéséért. Templomunkban folyamatosan megemlékezünk szentmisében minden jótevőnkről, a város minden lakójának üdvösségéről, az értük mondott imádságainkban, napi zsolozsmáinkban. Köszönettel az esztergomi ferences közösség nevében.

Városi sziluett
Széchenyi Terv Plusz Interreg Kisfaludy Széchenyi2020