Esztergom a Dunakanyar fővárosa logo
Ebösszeírás

Ebösszeírás

21. január 26. 21:19 kedd

Tisztelt Ebtartók!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdése alapján az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal az ebrendészeti feladatai ellátása érdekében Esztergom város közigazgatási területén tartott ebek nyilvántartásba vétele céljából 2021. február 1. napja és 2021. április 15. napja között ebösszeírást végez.

Az eb tartója, tulajdonosa az Esztergom város közigazgatási területén tartott ebekről ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik.

Az ebösszeírás során az ebtartónak ebenként kell kitöltenie az „Ebösszeíró adatlap”-ot, majd visszajuttatni az Önkormányzat részére. Az adatlapok beszerzése az ebtartó kötelessége. Az adatlapok beszerezhetőek az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal (2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.) portáján, az Esztergom-kertvárosi és Pilisszentléleki kirendeltségeken ügyfélfogadási időben, vagy letölthetők az Önkormányzat honlapjáról.

Az adatlap kézzel is kitölthető olvashatóan, de a saját kezű aláírás minden esetben elengedhetetlen feltétele a benyújtásnak!

Az ebösszeíró adatlapokat (ebenként kitöltve) az alábbi úton lehet benyújtani:

postai úton az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatalnak címezve (2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.),
Személyesen leadható a Hivatal portáján, illetve az Esztergom-kertvárosi és Pilisszentléleki Kirendeltségeken ügyfélfogadási időben a kihelyezett gyűjtő dobozba.
elektronikus úton (aláírva, beszkennelve) az ebosszeiras@esztergom.hu elektronikus címre küldve.

Az ebösszeíró adatlapok leadási határideje: 2021. április 15.

Esztergom város közigazgatási területén tartott ebekről az eb tulajdonosa, tartója, az ebösszeírás során adatot szolgáltatni köteles.

Az ebek tulajdonosai, tartói az ebösszeírás időszakán túl is kötelesek az ebnyilvántartás részére a jelentős változásokról (eb elpusztulása, tulajdonosváltozás, vagy tartási hely változás esetén) folyamatosan adatot szolgáltatni a „Bejelentőlap ebtartásban bekövetkezett változásokról” adatlap kitöltésével és benyújtásával!

Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírság kiszabását vonhatja maga után! 

Felhívjuk továbbá a Tisztelt Ebtulajdonosok figyelmét, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a 4 hónaposnál idősebb eb csak elektronikus transzponderrel (chippel) megjelölve tartható. Amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, azt kérjük, haladéktalanul pótolja.

 

Együttműködésüket köszönjük!

 

2021. január 26.

Schottner Norbert s.k.
jegyző

Városi sziluett
Széchenyi Terv Plusz Interreg Kisfaludy Széchenyi2020