Esztergom a Dunakanyar fővárosa logo
ELKÉSZÜLT A PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM ÚJ KUTATÓHÁZA ESZTERGOMBAN

ELKÉSZÜLT A PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM ÚJ KUTATÓHÁZA ESZTERGOMBAN

20. szeptember 07. 16:10 hétfő

Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Információs technológiai és Bionikai Kar

Sajtóközlemény        

ELKÉSZÜLT A PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM ÚJ KUTATÓHÁZA ESZTERGOMBAN

 

A Széchenyi2020 program keretében megvalósult EFOP-4.2.1-16-2017-00005 azonosító számú projekt támogatásával a Pázmány Péter Katolikus Egyetem esztergomi telephelyén új Kutatóház létesült (2500 Esztergom, Majer István út 1-3.). A Kutatóház a PPKE Információs Technológiai és Bionikai Kar esztergomi kutatólaborjait fogja össze, ahol a Kar oktatói és doktorandusz hallgatói a K+F tevékenység mellett az ipari partnerekkel együttműködésben innovációs, oktatási és tehetséggondozási tevékenységet folytatnak, emellett tudománynépszerűsítő rendezvényeket szerveznek. A projekt eredményeképpen egy olyan modernizált infrastruktúrával rendelkező - hangsúlyosan, de nem kizárólagosan - bionika  profilú centrum jött létre, amely magas színvonalon képes kiszolgálni a fenti tevékenységeket. A projekt összköltsége 205,5 millió Ft volt, amihez a szükséges forrást 100%-os intenzitás mellett az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból az Emberi Erőforrások Minisztériuma biztosította.

 

A kibővített Kutatóház komplex célokat szolgál, egyaránt kapcsolódik a Kar oktatási és kutatási tevékenységéhez,  ezáltal segíti Esztergom térségében a tehetséggondozást, és tudománynépszerűsítést, valamint katalizálja új kapcsolódási pontok létrejöttét innovációs folyamatokhoz, partnerekhez:

  • A tehetséggondozás és tudománynépszerűsítés területén a kibővített Kutatóház lehetőséget teremt arra, hogy – Esztergom város középiskoláival együttműködve – különböző szakmai rendezvényeken, bemutatókon, rendszeres fakultációkon vagy különórákon a diákok érdeklődését felkeltsük, illetve az arra fogékony diákokban erősítsük az elköteleződést a műszaki- és természettudományok iránt.
  • A projekt tervezésének és megvalósításának egyik legfontosabb szempontja olyan modern K+F infrastruktúra kialakítása volt, amely érdemben járul hozzá a meglévő és újonnan kijelölt kutatási irányok és a hozzájuk kapcsolódó területek fejlesztéséhez. A Kutatóházban hozzáférhető új kapacitások lehetőséget biztosítanak olyan kutatás-fejlesztés-innováció célú projektek indításához, amelyekbe együttműködő partnerként becsatlakozhatnak az Esztergom térségében működő cégek.

Az EFOP-4.2.1 projekt sikeres lezárásával létrejött a PPKE ITK esztergomi Kutatóháza, és a Kar kutatói és oktatói erre támaszkodva aktívan dolgoznak azon, hogy Esztergom városban egy nemzetközileg elismert kutatás-fejlesztési centrum bontakozzon ki.

Forrás: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Kar

Városi sziluett
Széchenyi Terv Plusz Interreg Kisfaludy Széchenyi2020