Esztergom a Dunakanyar fővárosa logo
Kötelező a maszk és a testhőmérséklet mérése a hivatalba történő belépéskor

Kötelező a maszk és a testhőmérséklet mérése a hivatalba történő belépéskor

20. szeptember 15. 10:05 kedd

10/2020. (IX.14.) Polgármesteri-Jegyzői együttes Utasítás a járványveszély miatti intézkedésekről

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67. § (1) bekezdés b) pontja és a 81. § (1) és (3) bekezdésében meghatározottak alapján a járványveszély miatt az alábbi utasítást adjuk ki:

1. Az utasítás személyi hatálya kiterjed az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) köztisztviselőire, ügykezelőire, munkavállalóira, a megbízási, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottakra (a továbbiakban: dolgozók) és mindazokra, akik a Hivatal épületeibe bármely célból belépnek. 

2. Az utasítás tárgyi hatálya kiterjed a Hivatal által használt alábbi épületekre, épületrészekre, illetve az ott elhelyezett tulajdonában vagy használatában álló ingóságokra és tárgyi eszközökre:

- a Hivatal székhelyére (2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.);

- az alábbi kirendeltségekre:

Esztergom-kertvárosi Kirendeltség (2509 Esztergom, Damjanich János út 85.)

Esztergom-pilisszentléleki Kirendeltség (2508 Esztergom, Hunyadi utca 1.)

3. A Hivatalba történő belépés kizárólag a Széchenyi tér felőli főbejáraton történhet. 

4. A testhőmérséklet mérése előtt a portaszolgálat az utasítás betartására felhívja a belépő figyelmét. A Hivatal területére csak az léphet be, akinek a testhőmérséklete a 37.5 fokot nem haladja meg. A testhőmérséklet ellenőrzésére a portaszolgálat jogosult érintésmentes lázmérő segítségével. A testhőmérséklet méréséről adatrögzítés nem történik. A portaszolgálatot titoktartás kötelezi a mért adat tekintetében. 

5. A Hivatalba történő belépéskor kötelező a kézfertőtlenítés.

6. Az ügyfélfogadási időben a Hivatal egész területén kötelező az arcot eltakaró maszk, sál vagy kendő (a továbbiakban: maszk) viselése és a szociális távolságtartás.

7. A képviselő-testületi ülésen, bizottsági ülésen, értekezleten, tárgyaláson kötelező a maszk viselése és a szociális távolságtartás.

8. Jelen utasítás a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Esztergom, 2020. szeptember 14.

 

Hernádi Ádám polgármester                                Schottner Norbert jegyző

 

Városi sziluett
Széchenyi Terv Plusz Interreg Kisfaludy Széchenyi2020