Esztergom a Dunakanyar fővárosa logo
Megindultak a régészeti munkák Esztergom árvízvédelmi projektjében

Megindultak a régészeti munkák Esztergom árvízvédelmi projektjében

20. szeptember 14. 14:42 hétfő

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Az „Esztergom árvízvédelmének fejlesztése I. ütem" (KEHOP-1.4.0-15-2016-00015) című európai uniós  projekt keretében 2020. augusztus 7-én a Várkapitányság Nonprofit Zrt. munkatársai megkezdték a  régészeti próbafeltárásokat a beruházás területén. A fejlesztés előkészítését 900 millió Ft vissza nem  térítendő támogatásból valósítja meg az Országos Vízügyi Főigazgatóság és az Észak-dunántúli Vízügyi  Igazgatóság alkotta konzorcium. 

A Kormány 2016-ban kiemelt, közfeladat megvalósítására irányuló feladatnak minősítette a projektet,  melynek fő célja a klímaváltozás következtében jelentkező szélsőséges időjárási események káros  hatásainak csökkentése, ezáltal az árvízi kockázat mérséklése Esztergom város térségében. Az árvízszintek  jelentősen emelkedtek az elmúlt időszakban, és a nagy árvizek előfordulása gyakoribbá vált a Duna érintett  szakaszán.  

A meglévő esztergomi védvonal kiépítettsége nem elégséges az elvárható árvízi biztonsághoz és  továbbfejlesztése sem lehetséges a megfelelő mértékben, így új nyomvonalon épül ki árvízvédelmi védmű. A  komplex létesítmény a 2017-ben elkészült engedélyezési terv alapján 6,5 km hosszú Duna jobbparti és 0,8  km hosszú Kenyérmezei-patak jobbparti védvonallal fogja biztosítani a MÁSZ (mértékadó árvízszínt) +1,2 m  kiépítési szintet. 

A jelenlegi projektben (I. ütem) az alap kiviteli tervek és az erdészeti tervek elkészítése, valamint az előzetes  régészeti feltárás történik meg. A terepi megvalósítás a következő, 2021-2027-es időszakra tevődött át.  Jelenleg nagy kapacitások bevonásával zajlik a szakági tervezés több szakcsoportra osztva, mely - az  ökológiai szempontokat is figyelembe véve - a védművek előírás szerinti kiépítése mellett a műtárgyak  fejlesztését és a medrek vízlevezető képességének javítását is célul tűzi ki. A Prímás-szigeti mellékág  torkolati szakaszán 5 m-es nyílásszélességű, szegmenstáblás árvízkapu műtárgy, a Szentlélek-patak  torkolata fölött a mellékágban pedig zsilip és belvízátemelő szivattyútelep épül. A tervek között szerepel az  ÉDUVIZIG gátőrtelep fejlesztése is. Az eredeti engedélyes terveket több helyen is egyszerűsítették a  műszaki alapfunkciók megtartása mellett. Esztergom Önkormányzatával szoros tervezői együttműködés  zajlik. 

Az engedélyes tervhez kapcsolódóan készült el az előzetes régészeti dokumentáció, melynek alapját a terepi bejárások és a geofizikai vizsgálatok képezték. Az eredmények alapján határozták meg a régészek a  jelenleg 70 kutatóárokban 8200 m2-en folyó próbafeltárás helyszíneit, melyek a teljes nyomvonalat lefedik. A  belvárosban a Mária Valéria híd felvizi és alvizi oldalán 2, a Prímás-szigeten pedig 3 helyszínen zajlik a  régészeti munka. A többi kutatóárok a 11-es út mentén, a nyomvonalon található. 

Az elmúlt napokban elvégzett feltárások alátámasztják, hogy a már ismert középkori Zsidód falu területén  Árpád-kori leletek vannak. Az elkövetkező hetekben folyó feltárások segítenek lehatárolni a projekt azon  területeit, melyekre a kivitelezés során végzendő feltárások alkalmával különösen nagy figyelmet kell  fordítani az építési munkálatok zökkenőmentes elvégzése érdekében.  

A projekt I. ütemének végén – mely 2021 júniusára várható - minden előkészítő tevékenység lezárul, mely  szükséges az eredményes közbeszerzési kiírás megvalósításához a terepi kiépítés érdekében. A kivitelezés  későbbi megvalósítása több mint 25.000 fő árvízvédelmi biztonságát fogja növelni. 

Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

 

Városi sziluett
Széchenyi Terv Plusz Interreg Kisfaludy Széchenyi2020