Esztergom a Dunakanyar fővárosa logo
Testületi ülés - meghívó

Testületi ülés - meghívó

20. szeptember 11. 19:36 péntek

MEGHÍVÓ


Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő ülését 2020. szeptember 17-én (csütörtökön) 9 órára a Városháza nagytermébe a következő napirendi pontok tárgyalására összehívom:


Napirend előtt:
Dr. Gönczy Béla-díj az „Esztergomi Gyógyításáért” kitüntetések átadása

1. Beszámoló az Esztergomi Rendőrkapitányság 2019. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

2. A Képviselő-testület Gazdasági Programja
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

3. Javaslat az Esztergom Város forgalmi és parkolási rendjéről szóló 13/2018. (VI.22.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

4. Javaslat a köztisztaságról és a zöldfelületek használatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

5. Javaslat az Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közművelődésről és annak helyi támogatásáról szóló …/2020. (…) önkormányzati rendelet megalkotására
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

6. Döntés a Szent István Strandfürdő, Esztergom intézmény igazgatói pályázattal kapcsolatos szakmai bíráló bizottságról
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

7. Döntés az esztergomi köznevelési intézmények 2019/20-as nevelési évre vonatkozó beszámolóinak elfogadásáról
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

8. Beszámoló az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás 2020. I. félévi tevékenységéről
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

9. Az Esztergom és Térsége Turisztikai Egyesülettel kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

10. Közterületek elnevezése
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

11. Döntés a Zöld busz Demonstrációs Mintaprojektre vonatkozó Támogatási Szerződés megkötéséről
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

12. Esztergom Város Önkormányzat hozzájáruló nyilatkozata az Észak-dunántúli Vízmű 2021-2035. évi Gördülő Fejlesztési Tervéhez
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

13. Döntés Településrendezési szerződésekre vonatkozóan
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

14. Döntés a 17417/A/26 hrsz.-ú, természetben a 2500 Esztergom, Széchenyi tér 24-26. sz. alatti helyiség bérbeadására vonatkozóan
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

15. Döntés az Esztergom Város Önkormányzata és az Esztergomi Tankerületi Központ között létrejött megállapodás módosításáról
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

16. Döntés az Esztergomi Otthon Segítünk Alapítvány teremhasználati kérelméről
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

17. Az egészségügyi szolgáltató változásával feladatellátás biztosítása az iskola-egészségügyi orvosi körzetben tartós helyettesítéssel
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

18. A 4. számú felnőtt háziorvosi körzet betöltéséről szóló döntés
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

19. A 7. számú felnőtt háziorvosi körzet betöltéséről szóló döntés
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

20. Döntés az Esztergom 11091 helyrajzi számú, természetben a 2500 Esztergom, Őrtorony u. 2. sz. alatti ingatlan bérbeadásáról
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

21. Tájékoztató az aktuális peres és peren kívüli jogvitás ügyekről, valamint szükség szerint a perbeli álláspontok kialakítása
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Schottner Norbert jegyző


Tájékoztatók:

* Tájékoztató a két ülés közti eseményekről
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
* Tájékoztató a lejárt idejű határozatokról
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
* Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
* Tájékoztató a polgármesteri döntésekről


Esztergom, 2020. szeptember 11.

Hernádi Ádám s.k.
polgármester

Városi sziluett
Széchenyi Terv Plusz Interreg Kisfaludy Széchenyi2020