Esztergom a Dunakanyar fővárosa logo
Testületi beszámoló (aug. 24.)

Testületi beszámoló (aug. 24.)

20. augusztus 26. 18:02 szerda

2020. augusztus 24-én rendkívüli ülést tartott Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete.

A napirend elfogadása előtt Hernádi Ádám polgármester tájékoztatást adott az újonnan átadott autóbusz pályaudvarral kapcsolatos információkról. Az ülésen jelen volt, és szintén tájékoztatást adott Illés Józsefné, a VOLÁN képviseletében. Mint elhangzott, a jelenlegi menetrend ideiglenes, nincs kőbe vésve, azt a tapasztalatok alapján még finomítani fogják. Fontos, hogy a helyközi járatokat a város határain belül a helyijárati tarifákkal vehetik igénybe az utazók. Ezzel a helyijáratok száma is bővült. A diákbérletek a távolsági buszjáratokra is érvényesek. A VOLÁN és az Önkormányzat is folyamatosan figyelemmel kíséri az egyes járatok kihasználtságát. Figyelik a városi autóbuszforgalmat is. Így a Baross Gábor utca jelenlegi busz forgalmát 60 %-kal tervezik csökkenteni. A tájékoztatón elhangzott, hogy a lakossági észrevételeket, javaslatokat a tomegkozlekedes@esztergom.hu e-mail címre várják.

Az ülés első napirendi pontjában a Csenkei út Meggyfás utca – Völgy utca közti szakaszának felújítására kapott 150 millió forintos támogatás átcsoportosítása szerepelt. A szerződéskötések forráshiány miatti elhúzódása, és a járványügyi veszélyhelyzet miatt a tervezett önkormányzati beruházást nem tudta az Önkormányzat az ütemtervnek megfelelően megindítani, ezért a kormányhatározattal megítélt támogatást - bármennyire szükséges lenne - a támogatási célnak megfelelően nem lehet felhasználni, azt vissza kell fizetni. A Belügyminisztérium önkormányzati államtitkársága Önkormányzatunk kérésére lehetővé teszi, hogy ez a 150 millió forintos forrás átcsoportosítható lesz az alábbi útfelújításokra:

 • Becket Tamás utca, illetve Kápolna környezete;
 • Gesztenyés utca építése: kb. 160 méteren szilárd burkolat és csapadékvíz elvezetés kiépítésével;
 • Rozetti utca építése: kb. 210 méteren szilárd burkolat és csapadékvíz elvezetés kiépítésével és parkoló építéssel;
 • Külső Bánomi út bitumenemulziós felületzárása.

A támogatási összeg felhasználásának végső határideje: 2021. december 31.

Ezután a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Palatinus-tó környezetének fenntartható turizmusfejlesztése című pályázat kapcsán 22.762.930, -Ft többlettámogatási igényt nyújt be a projekt megvalósítás során a beruházás egyéb, támogatáson felüli összegének finanszírozására. A többlettámogatásból az előre nem látott akadályok elhárítására- és a projektben észszerűbb, komfortosabb használatot javító műszaki megoldásokra lesz lehetőség.

Döntés született közművelődési érdekeltségnövelő támogatás elnyerésére szóló pályázat benyújtásáról. A pályázattal a Helischer József Városi Könyvtár és a Féja Géza Közösségi Ház különböző eszközök beszerzésére összesen 318.338,- Ft értékben pályázhat.

A következő napirendi pontban az Önkormányzathoz beérkezett támogatási kérelmekről döntöttek.

 • Az Esztergom és Környéke Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Kulturális Egyesület a második féléves működéséhez 200.000, -Ft,
 • a Péczeli József Komárom-Esztergom Megyei Honismereti Egyesület „A történelmi Esztergom vármegyéről” szóló tanulmányi versenyhez 250.000, -Ft,
 • a Balassa Bálint Múzeumért Alapítvány Irodalmi Piknik rendezvény megrendezéséhez 400.000, -Ft,
 • a Laskai Osvát Könyv- és Papírker. Bt. az Esztergomi Ünnepi Könyvhét megrendezéséhez 500.000, -Ft,
 • a H&H Angro Bt. az „Esztergomi Zenekarokkal az Esztergomi Kórházért” jótékonysági koncert megrendezéséhez 500.000, -Ft,
 • a Futball Club Esztergom a működési költségeihez való hozzájárulásként 6.000.000, -Ft,
 • a Regionális Televízió Esztergom Kft. a képviselő-testület-, illetve az önkormányzat működésével kapcsolatos híradásokra 10.000.000, -Ft és
 • a Szenttamás Barátai Egyesületet a 10. Szenttamás Napok 2020. rendezvény költségeihez való hozzájárulásként 800.000, -Ft

önkormányzati támogatást kap.

Az önkormányzatnak lehetősége van egyes településfejlesztési célok megvalósítása érdekében egy úgynevezett településrendezési szerződés megkötésére az érintett telek tulajdonosával, illetve a telken beruházni szándékozóval. Az önkormányzat a településrendezési cél megvalósításának előfeltételéből, illetve következményéből fakadó költségek és egyéb ráfordítások vállalásának módját a tulajdonos és az önkormányzat között kötött településrendezési szerződésben kívánja rögzíteni a tervezett belterületbe vonással, telekcsoport újraosztással, továbbá út- és közmű hozzájárulással érintett ingatlanok esetében. Az érintett ingatlanok köréből beérkezett 8 kérelemre vonatkozóan döntött a Képviselő-testület településrendezési szerződések megkötéséről.

Az „Esztergom árvízvédelmének fejlesztése I. ütem” című projekt megvalósulásával új elsőrendű árvízvédelmi védvonal épül meg. Az új állami védvonal hossza 7,3 km, ebből Esztergom Város belterületén, városképi szempontot is érintő szakasz 970 méter hosszú. Esztergom közigazgatási területén belül az árvízi védekezéshez szükséges földrészletek már átadásra kerültek a Magyar Állam részére. A Képviselő-testület jóváhagyta az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság és Esztergom Város Önkormányzata közötti Együttműködési Megállapodást, ami az Államnak már átadott földrészletek újra önkormányzati költségen történő üzemeltetési feladatait tartalmazza. Az Együttműködési Megállapodás hatálya a gát építési munkálatainak megkezdéséig szól.

A Képviselő-testület elfogadta a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-Főkapitányság és Esztergom Város Önkormányzata között megkötendő, határozatlan időre szóló Együttműködési Megállapodást, amely alapján az önkormányzat 15 darab lakást és 1 darab kapitányi szolgálati lakást ajánl fel a rendőrségnek szolgálati lakás jogcímen, melynek bérlőit igény szerint az Esztergomi Rendőrkapitányság jelölheti ki.

A Képviselő-testület tudomásul vette, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergom Járási Hivatal Gyámügyi Osztálya térítésmentesen használta képzési célra a Hivatal Gadányi termét.

Szeptember 14-én a Városháza nagytermében véradás lesz, amelynek helyszínét a Képviselő-testület térítésmentesen biztosítja a Magyar Vöröskereszt részére.A Képviselő-testület ezután úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be a Kőrösy Kollégium energetikai megújítására 100%-os intenzitású, vissza nem térítendő, maximum (önerőigény nélküli) megpályázható támogatásra.

Szintén pályázatot nyújt be a Képviselő-testület önkormányzati tulajdonú óvodái (Szentgyörgymezői Óvoda, Honvéd utcai Óvoda, Aranyhegyi Óvoda és Belvárosi Óvoda) és a Féja Géza Közösségi Ház energetikai korszerűsítésére 100%-os intenzitású, vissza nem térítendő, maximum (önerőigény nélküli) megpályázható támogatásra.

A Képviselő-testület a Napos Oldal Egom Kft. és Esztergom Város Önkormányzata között 2017-ben kötött bérleti szerződést azonnali hatállyal megszüntette, mivel a bérlő 2020. augusztus 13. határnappal 2.008.347,-Ft tőke hátralékot halmozott fel.

Az Önkormányzat az Esztergomot Esztergom-Kertvárossal összekötő kerékpárút megvalósítására 800 millió Ft támogatást igényelt. A Pénzügyminisztérium, mint Irányító Hatóság a benyújtott támogatási kérelmet támogatásra érdemesnek ítélte. A Képviselő-testület határozatában felhatalmazta a Polgármestert a Támogatási Szerződés aláírására.

 

Városi sziluett
Interreg Kisfaludy Széchenyi2020