Esztergom a Dunakanyar fővárosa logo
Rendkívüli ülés - Meghívó

Rendkívüli ülés - Meghívó

20. augusztus 18. 21:20 kedd

Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülését 2020. augusztus 24-én (hétfőn) 11:30 órára a Városháza nagytermébe a következő napirendi pontok tárgyalására összehívom:


1. Döntés a 1818/2016.(XII.22.) kormányrendelet alapján, „Esztergom, Csenkei út felújítása, kapacitásnövelése” céljára kapott 150 millió forint támogatás átcsoportosításáról
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

2. A TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00004 azonosító számú „Az esztergomi Palatinus-tó környezetének fenntartható turizmusfejlesztése” c. pályázat kapcsán többlettámogatási igény benyújtása
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

3. Pályázat benyújtása közművelődési érdekeltségnövelő támogatás elnyerésére
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

4. Döntés támogatási kérelmek elbírálásáról
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

5. Döntés Településrendezési szerződésekre vonatkozóan
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

6. Döntés az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság és Esztergom Város Önkormányzata közötti Együttműködési Megállapodás elfogadásáról
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

7. Döntés a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-Főkapitányság és Esztergom Város Önkormányzata közötti Együttműködési Megállapodás elfogadásáról
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

8. Döntés a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal térítésmentes teremhasználati kérelméről
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

9. Döntés az Esztergom 17355 hrsz.-ú, természetben a 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. sz. alatti nagyterem térítésmentes használatba adásáról véradás céljára
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

10. Döntés pályázat benyújtásáról a TOP-3.2.1-16-KO1 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése felhívásra, „Esztergom, Kőrösy Kollégium energetikai megújítása” címmel
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

11. Döntés pályázat benyújtásáról a TOP-3.2.1-16-KO1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése c. felhívásra, „Esztergom városi intézményeinek energetikai korszerűsítése” címmel
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

12. Döntés az Esztergom 17417/A/27 hrsz-ú, természetben a 2500 Esztergom, Széchenyi tér 24-26. sz. alatti üzlethelyiségre vonatkozó bérleti szerződés felmondásáról
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

Esztergom, 2020. augusztus 18.

 

Hernádi Ádám
polgármester

Városi sziluett
Széchenyi Terv Plusz Interreg Kisfaludy Széchenyi2020