Esztergom a Dunakanyar fővárosa logo
Rendkívüli ülés - Meghívó

Rendkívüli ülés - Meghívó

20. augusztus 04. 21:57 kedd

Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülését 2020. augusztus 6-án (csütörtökön) 12 órára a Városháza nagytermébe a következő napirendi pontok tárgyalására összehívom:

 

Javaslat a gyermekek napközbeni ellátása intézményi térítési díjának megállapításáról szóló 1/2018. (I. 11.) önkormányzati rendelet módosítására, és az intézményi felnőtt alkalmazotti étkezési díj meghatározása

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

Javaslat az Esztergom Város Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 6/2020. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

Javaslat a Esztergom Város Önkormányzat Polgármesterének 8/2020. (IV.1.) rendeletének hatályon kívül helyezésére

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

Javaslat rendelet elfogadására Esztergom-Szamárhegy terület víziközmű hálózathoz történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

Költségvetési átcsoportosítások

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

Az Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartásában lévő kulturális intézmények alapító okiratainak módosítása

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

Döntés az Esztergomi Rögbi Kft. támogatási kérelme tekintetében

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

Döntés az Esztergom 17357 hrsz.-ú, természetben a 2500 Esztergom, Bottyán J. u. 3. sz. alatti Gadányi terem térítésmentes használatba adásáról

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

Döntés az Esztergom 19760/A/6 hrsz.-ú, természetben a 2500 Esztergom, Rákóczi tér 5. szám alatt található ingatlanrész térítésmentes használatba adásáról 

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

Kulturális intézmények intézményvezetőjének jogviszonyváltásával kapcsolatos döntések

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

Döntés óvodavezetői pótlékról az önkormányzat által működtetett óvodákban

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

A Port Danube Kft. előtörlesztési kérelmével kapcsolatos döntés 

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester


 

Esztergom, 2020. augusztus 4.


 

Hernádi Ádám s.k.

polgármester

 

Városi sziluett
Széchenyi Terv Plusz Interreg Kisfaludy Széchenyi2020