Esztergom a Dunakanyar fővárosa logo
Testületi ülés - 2024.05.16.

Testületi ülés - 2024.05.16.

24. május 10. 12:04 péntek (20 napja)

 

Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata képviselő-testületének soron következő ülését 2024. május 16-án (csütörtökön) 9 órára a Városháza nagytermébe a következő napirendi pontok tárgyalására összehívom:

 

 1. Döntés az Esztergomi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2023. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 2. Döntés az Esztergom Városi Polgárőr Egyesület 2023. évi pénzügyi és szakmai beszámolójának elfogadásáról és 2024. évi támogatásáról
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 3. Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotása
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 4. Javaslat az Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (I.31.) önkormányzati rendelet módosítására
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 5. Döntés Esztergom Megyei Jogú Város Településrendezési Eszközeinek – tervezett kiserőmű elhelyezhetőségét biztosító – módosítása (TRE10m) elindításáról
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 6. Döntés Esztergom Megyei Jogú Város Településrendezési Eszközeinek – Látóhegyi út – Dobogókői út – tervezett belterületi határ – Szentlélek-patak által határolt területre szóló – módosítása (TRE9m) kapcsán lefolytatott partneri véleményezési szakasz lezárásáról
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 7. Beszámoló a helyi adóhatóság tevékenységéről
  Előterjesztő: dr. Hajdu Boglárka jegyző
 8. Önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok 2023. évi beszámolóinak elfogadása
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 9. Döntés A Művelődés Háza Esztergom Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, könyvvizsgálójának és felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 10. A Művelődés Háza Nonprofit Kft. 2023. évi beszámolójának jóváhagyása
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 11. Döntés a Művelődés Háza Esztergom Nonprofit Kft. 2023. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadásáról és a 2024. évre vonatkozó közművelődési megállapodásról
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 12. Együttműködési megállapodás megkötése a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatallal, az Ifjúsági Garancia Rendszer
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 13. A gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatok 2023. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadásáról
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 14. Döntés az Esztergom belterület, 16327 hrsz-ú ingatlan 100 m2 nagyságú részére bérleti szerződés megkötéséről
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 15. Döntés Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő transzformátorház tulajdonjogának ingyenes átruházásáról
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 16. Területihasználati szerződés megkötése a Dorogi Bányászok Horgász Egyesületével
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 17. Döntés az Esztergom, belterületi 8191 helyrajzi számú ingatlanra történő szolgalmi jog alapításáról
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 18. Döntés a szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztásáról
  ZÁRT ÜLÉS!
  Előterjesztő: dr. Hajdu Boglárka jegyző

Tájékoztatók:

 • Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 • Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester és dr. Hajdu Boglárka jegyző
 • Tájékoztató a bizottságokra átruházott hatáskörben hozott döntésekről 2024. április 1.- 2024. április 30. között
  Előterjesztő: dr. Hajdu Boglárka jegyző
 • Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 2024. április 01. - 2024. április 31. között
  Előterjesztő: dr. Hajdu Boglárka jegyző
Városi sziluett
Széchenyi Terv Plusz Interreg Kisfaludy Széchenyi2020