Esztergom a Dunakanyar fővárosa logo
Testületi ülés - 2024.04.18.

Testületi ülés - 2024.04.18.

24. április 12. 12:23 péntek (48 napja)

Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata képviselő-testületének soron következő ülését 2024. április 18-án (csütörtökön) 9 órára a Városháza nagytermébe a következő napirendi pontok tárgyalására összehívom:

 

 1. Döntés a VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt. Esztergom Megyei Jogú Város részére autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó 2023. évi beszámolójáról
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 2. Döntés a Bogáncs Kutya- és Kisállatotthon Alapítvány szakmai beszámolójának elfogadásáról, valamint a gyepmesteri feladatok ellátása tárgyú feladatellátási és vagyonkezelési szerződés meghosszabbításáról
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 3. Javaslat az Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (I.31.) önkormányzati rendelet módosítására
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 4. A Helischer József Városi Könyvtár állományellenőrzési ütemtervének jóváhagyása
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 5. Döntés az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó fogászati ügyeleti díj emeléséről
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 6. Döntés az Aprófalva Bölcsőde, Esztergom intézmény 2023. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámolójának elfogadásáról  
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 7. Döntés az Életút Egyesület a Sérült Fiatalokért 2023. évi tevékenységéről szóló szakmai- és pénzügyi beszámolójának elfogadásáról
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 8. Döntés a HÍD Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ, Esztergom intézmény 2023. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámolójának elfogadásáról
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 9. Döntés a Regionális Szociális Intézményfenntartó Központ (Tábita Alapszolgáltatási Központ) 2023. évi tevékenységéről szóló pénzügyi és szakmai beszámolójáról
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 10. Az Esztergomi Védőnői Szolgálat 2023. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámolójának elfogadásáról
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 11. Döntés az Esztergom zártkert, 8817, 8818, 8819, 8820, 8821, 8822, 8823, 8829, 8831, 8835, 8836, 8837, 8838, 8839, 9349, 9352, 9481, 9482, 9483, 9492, 9493, 9494, 9495, 9497, 9501 helyrajzi számú ingatlanok haszonbérbe adásáról
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 12. Döntés a Lombard Property Zrt-vel, a 2500 Esztergom, Deák Ferenc u. 36. szám alatti ingatlanok értékesítése tárgyában kötött adásvételi szerződés tekintetében elállási jog gyakorlásáról
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 13. Vízjogi üzemeltetési engedély átruházása
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 14. Döntés Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság közötti együttműködési megállapodás elfogadásáról
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

Tájékoztatók:

 • Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 • Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester és dr. Hajdu Boglárka jegyző
 • Tájékoztató a bizottságokra átruházott hatáskörben hozott döntésekről 2024. március 1.- 2024. március 31. között
  Előterjesztő: dr. Hajdu Boglárka jegyző
 • Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 2024. március 01. - 2024. március 31. között
  Előterjesztő: dr. Hajdu Boglárka jegyző
Városi sziluett
Széchenyi Terv Plusz Interreg Kisfaludy Széchenyi2020