Esztergom a Dunakanyar fővárosa logo
Beszámoló a 2024.03.21. napján megtartott rendes képviselő-testületi ülésről

Beszámoló a 2024.03.21. napján megtartott rendes képviselő-testületi ülésről

24. március 22. 09:08 péntek (23 napja)

2024. március 21-én tartotta meg munkaterv szerinti rendes ülését Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselő-testülete. Hernádi Ádám polgármester az ülés elején köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés törvényesen került összehívásra, azon megjelent a polgármester, 8 képviselő és mindkét alpolgármester, az ülés határozatképes. Nem vett részt az ülésen Bánhidy András, Cserép János, Kovács Tamás, dr. Révfalvi Gergely és Vargáné Drevenka Györgyi képviselők.

A meghívóban szereplő napirendi pontok két sürgősségi indítvánnyal egészültek ki:

 • S01: Döntés a képviselő-testület 66/2024. (II.15.) határozatának módosításáról
 • S02: Döntés Esztergom közigazgatási területén autóbusszal végzett, menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatás ellátásáról szóló közszolgáltatási szerződés 3. számú melléklete módosításának elfogadásáról

A napirendi pontokat a testület 10 igen szavazattal elfogadta.

Az első napirendi pontban az Esztergomi Vaszary Kolos Kórház szakmai és pénzügyi beszámolóját fogadta el egyhangúlag a képviselő-testület, ezt követően pedig 10 igen szavazattal döntöttek az intézmény 2023. évi támogatásának elszámolásáról és a 2024. évi támogatásáról.

A harmadik napirendi pontban a képviselők 10 igen szavazattal döntöttek a Suzuki Aréna és környezetének kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról.

A negyedik napirendi pontban a testület egyhangúlag elfogadta Esztergom Megyei Jogú Város Díszpolgára, dr. Hans Wolf Brzoska úr és Paul Guter úr közös felajánlását, mely alapján a Városháza Nagytermében található Borúth Andor: Vak Bottyán portréja című festmény restaurálásának teljes költségét, valamint járulékos költségeit szándékoznak fedezni.

Az ötödik, hatodik és hetedik napirendi pontokban a Várszínház, a Rögby Kft. és a Balassa Bálint Múzeumért Alapítvány 2024. évi támogatásairól született döntés. A hatodik napirendi pontnál Heckel Zoltán képviselő érintettség okán kérte a szavazásból történő kizárását, így a három napirendi pontot 10-9-10 igen szavazattal fogadták el a képviselők.

Ezt követően az Esztergomi Futóművek Amatőr Sportegyesület, majd pedig az Esztergomi Otthon Segítünk Alapítvány 2023. évi tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyi beszámolóját fogadták el 10-10 igen szavazattal.

A tizedik napirendi pontban a képviselő-testület az Esztergomi Petőfi Sándor Általános Iskola alapfeladatainak és a tanulók létszámának módosításáról és az Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola átszervezéséről szóló véleményezést fogadták el egyhangúlag a képviselők.

A következő napirendi pontban a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 2023. évi tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyi beszámolóját fogadták el 10 igen szavazattal. A tizenkettedik napirendi pontban a képviselők egyhangúlag döntöttek a Megyei Jogú Városok Szövetségével kötendő támogatási szerződésről – humanitárius segítségnyújtás a Kárpátalja magyarlakta települései számára.

A tizenharmadik napirendi pontban az Esztergomi Kegyeleti Kft. tagi kölcsön elengedésére vonatkozó kérelemről döntöttek 9 igen 1 nem szavazat mellett. Ezt követően az Esztergom belterület, 1938/A/7 helyrajzi számú, természetben a 2500 Esztergom, Imaház utca 2. 2. emelet 1. szám alatti ingatlan elővásárlási jogával kapcsolatban 10 igen szavazattal úgy döntött a testület, hogy nem kívánnak élni az elővásárlási joggal.

A tizenötödik napirendi pontban az Esztergom zártkert, 9373 helyrajzi számú ingatlan haszonbérbe adásáról egyhangúlag döntött a testület. Ezt követően a MÁV Magyarország Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötött, az Esztergom belterület, 18159/24 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó bérleti szerződést módosították 10 igen szavazattal. A tizenhetedik napirendi pontban a Magyar Állam tulajdonát képező, Esztergom belterület, 681/2 helyrajzi számú ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba kerülését fogadták el egyhangúlag a képviselők. Majd az NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött üzemeltetési szerződés módosítását fogadták el 10 igen szavazattal.

Ezt követően a testület 10 igen szavazattal módosította a képviselő-testület 66/2024. (II.15.) határozatát.

A nyílt ülés utolsó napirendi pontjában a képviselők egyhangúlag elfogadták Esztergom közigazgatási területén autóbusszal végzett, menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatás ellátásáról szóló közszolgáltatási szerződés 3. számú melléklete módosítását. A döntés értelmében 2024. április 1-jétől az alábbiakban változnak a díjtermékek típusai és értékesítési csatornái:

– 2023.04.01-től megvásárolható díjtermékek:

 • Napijegy Ára: 500 Ft (Megvásárolható a VOLÁNBUSZ Zrt. pénztárában, az autóbuszok fedélzetén, a MÁV-START Zrt. pénztárában, jegykiadó automatáiban és a MÁV applikációban, valamint a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. applikációján keresztül.)
 • Éves bérlet Ára: 5.000 Ft (Megvásárolható a VOLÁNBUSZ Zrt. pénztárában, a MÁV-START Zrt. pénztárában, jegykiadó automatáiban és a MÁV applikációban, valamint a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. applikációján keresztül.)
 • Tanuló havi bérlet Ára: 200 Ft (Megvásárolható a VOLÁNBUSZ Zrt. pénztárában, az árusításba bevont ügynökökön keresztül, a MÁV-START Zrt. pénztárában, jegykiadó automatáiban és a MÁV applikációban, valamint a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. applikációján keresztül.)
 • Tanuló éves bérlet Ára: 2.400 Ft (Megvásárolható a VOLÁNBUSZ Zrt. pénztárában, a MÁV-START Zrt. pénztárában, jegykiadó automatáiban és a MÁV applikációban, valamint a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. applikációján keresztül.)

– Kivezetésre kerülő díjtermékek:

 • Elővételben váltott menetjegy
 • Autóbuszon váltott menetjegy
 • Összvonalas félhavi bérlet
 • Egyvonalas félhavi bérlet
 • Összvonalas havi bérlet
 • Egyvonalas havi bérlet
 • Nyugdíjas havi bérlet
Városi sziluett
Interreg Kisfaludy Széchenyi2020