Esztergom a Dunakanyar fővárosa logo
Testületi ülés - 2024.02.15.

Testületi ülés - 2024.02.15.

24. február 09. 09:19 péntek (5 hónapja)

Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata képviselő-testületének soron következő ülését 2024. február 15-én (csütörtökön) 9:00 órára a Városháza nagytermébe a következő napirendi pontok tárgyalására összehívom:

 1. Javaslat a pénzbeli és természetbeni települési szociális, gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet módosítására
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 2. Döntés az Esztergom 0468, 0472/3 és 0489 helyrajzi számú ingatlanok területére tervezett napelemes kiserőmű elhelyezhetőségét biztosító beruházással kapcsolatban Komárom-Esztergom Vármegye Területrendezési Tervében nem szereplő térségi jelentőségű egyedi építmény területi elhelyezéséhez (beillesztéséhez) készült Térségi területfelhasználási engedély kérelem benyújtásának megerősítéséről és Esztergom Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervét jóváhagyó 158/2023. (VI.01.) önkormányzati határozat és Esztergom Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 20/2019. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításának (TRE10m) készítéséről
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 3. Döntés a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet 2023. évi hatályosulásáról szóló főépítészi beszámoló elfogadásáról
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 4. Döntés a településrendezési eszközök 2023. évi hatályosulásáról szóló főépítészi tájékoztató elfogadásáról
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 5. Döntés Esztergom Megyei Jogú Város településrendezési eszközeinek – Látóhegyi út – Dobogókői út – tervezett belterületi határ – Szentlélek-patak által határolt területre szóló – módosításához (TRE9m) készítendő környezeti értékelés szükségességéről
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 6. Döntés Esztergom Megyei Jogú Város településrendezési eszközeinek – 0468, 0472/3 és 0487 hrsz-ú ingatlanok területére szóló, tervezett kiserőmű elhelyezhetőségét biztosító – módosításához készítendő környezeti értékelés szükségességéről (TRE10m)
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 7. Döntés Esztergom Megyei Jogú Város Polgármesterének 2024. évre vonatkozó cafetéria-juttatásáról
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 8. Döntés Esztergom Megyei Jogú Város Polgármestere 2024. évi szabadság ütemezésének jóváhagyásáról
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 9. Az 1. számú felnőtt háziorvosi körzet rendelőhelyiségének bérleti díj támogatásáról szóló döntés
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 10. Döntés a MEDICOPTER Alapítvány szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadásáról
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 11. Döntés a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság Esztergomi Rendőrkapitányságának 2023. évi pénzügyi és szakmai beszámolójának elfogadásáról és 2024. évi támogatásáról
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 12. Döntés a Helischer József Városi Könyvtár 2024. évi nyári zárva tartásáról
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 13. A helyi személyszállítási közszolgáltatások elővárosi/regionális személyszállítási szolgáltatásokkal történő ellátására vonatkozó Megállapodás megkötése a 2024. évre
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 14. Döntés a Komárom-Esztergom vármegyebérlet és országbérlet Esztergom helyi közlekedésében történő elfogadásának meghosszabbításáról
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 15. Döntés a 2024. évi közfoglalkoztatással kapcsolatban
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 16. Döntés az Esztergomi Turisztikai Nonprofit Kft. 2023. évben működési költségeinek fedezésére igénybe vett támogatásáról szóló szakmai- és pénzügyi beszámolójának elfogadásáról, és a 2023. év október havi támogatásról szóló szakmai- és pénzügyi beszámolójának elfogadásáról, valamint a 2022. évben nyújtott támogatás fel nem használt támogatási összegről szóló szakmai- és pénzügyi beszámolójának elfogadásáról
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 17. Az Esztergomi Turisztikai Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervének elfogadása
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 18. Döntés az Esztergomi Turisztikai Nonprofit Kft-vel megkötendő támogatási szerződés jóváhagyásáról
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 19. Döntés az Esztergom belterület, 16859 helyrajzi számú, kivett gazdasági épület, udvar megnevezésű ingatlan elővásárlási jogával kapcsolatban
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 20. Tulajdonosi hozzájárulás megadása az Esztergom belterület, 16357 helyrajzi számú, természetben a 2500 Esztergom, Helischer József utca 5. szám alatt található ingatlanon végzett beruházás tárgyában
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 21. Döntés az Esztergom belterület, 15736/A/4 helyrajzi számú, természetben a 2500 Esztergom, Szent György utca 2. 4. ajtószám alatti ingatlan elővásárlási jogával kapcsolatban
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 22. A Lombard Property Zrt-vel, a 2500 Esztergom, Deák Ferenc u. 36. szám alatti ingatlanok értékesítése tárgyában kötött adásvételi szerződés módosítása
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 23. Döntés a helyi választási bizottsági tisztség lemondásának elfogadásáról, illetve a helyi választási bizottság póttagjának megválasztásáról
  ZÁRT ÜLÉS!
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

Tájékoztatók:

 • Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 • Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester és dr. Hajdu Boglárka jegyző
 • Tájékoztató a bizottságokra átruházott hatáskörben hozott döntésekről 2024. január 1. – 2024. január 31. között
  Előterjesztő: dr. Hajdu Boglárka jegyző
 • Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 2024. január 1. – 2024. január 31. között
  Előterjesztő: Hajdu Boglárka jegyző
Városi sziluett
Széchenyi Terv Plusz Interreg Kisfaludy Széchenyi2020