Esztergom a Dunakanyar fővárosa logo
Beszámoló a 2023.11.16. napján megtartott rendes képviselő-testületi ülésről

Beszámoló a 2023.11.16. napján megtartott rendes képviselő-testületi ülésről

23. november 23. 10:45 csütörtök (5 hónapja)

2023. november 16-án tartotta meg munkaterv szerinti rendes ülését Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselő-testülete. Hernádi Ádám polgármester az ülés elején köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés törvényesen került összehívásra, azon megjelent 9 képviselő és mindkét alpolgármester, az ülés határozatképes. Nem vett részt az ülésen Bádi Gábor, Cserép János, dr. Révfalvi Gergely és Vargáné Drevenka Györgyi képviselők.

A meghívóban szereplő napirendi pontok három sürgősségi indítvánnyal (egy elővásárlási joggal kapcsolatos döntés, valamint három – zárt ülésen tárgyalandó – kitüntetés adományozásáról szóló döntés) egészültek ki. A testület a napirendi pontok tárgyalását egyhangúlag elfogadta.

Az első napirendi pontban a testület 11 igen szavazattal módosította Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi zajvédelemről szóló 25/2017. (X.5.) önkormányzati rendeletét. Ezt követően egyhangúlag módosították Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.13.) önkormányzati rendeletét.

A harmadik napirendi pontban a képviselők döntöttek a 2023. évi közfoglalkoztatással kapcsolatban. A döntés értelmében az Önkormányzat lehetőséget kap 10 fő foglalkoztatására 2023. december 1. napjától 2024. február 29. napjáig. Ezután 11 igen szavazattal elfogadták, hogy támogatják az Ister-Granum EGTC-t egy, a városunkba kerülő nagyobb műszaki tartalmú kerékpáros pihenőhely kialakítását célzó pályázati önrészének finanszírozásával.

Az ötödik napirendi pontban a képviselő-testület 11 igen szavazat mellett döntött a Helischer József Városi könyvtár kutyabarát intézménnyé válásának engedélyezéséről. Az állatok szeretete fontos emberi érték, ahogy fontos az is, hogy kulturált kutyatartáshoz ideális feltételek legyenek biztosítva, de nem elengedhetetlen a nem kutyatartókkal való békés egymás mellett élés elősegítése és ápolása. Éppen ezért Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a könyvtár fenntartója, támogatta az intézmény igazgatójának kérését. Ezt követően egybehangzó döntés született a MEDICOPTER Alapítvány támogatásáról. Az Alapítvány célja, hogy az egész országra kiterjedően elősegítse a hatékonyabb mentést, ezen belül a légimentést, és e tevékenység ellátásához biztosítsa a szükséges anyagi, tárgyi és személyi feltételeket. Az Alapítvány azzal a kéréssel fordult az Önkormányzat felé, hogy a légimentők hatékony munkáját támogassák új eszközök és felszerelések vásárlásához.

A hetedik napirendi pontban döntés született a 20372 helyrajzi számú, természetben a 2500 Esztergom, Látóhegyi út elnevezésű közterület Suzuki útra történő átnevezéséről, majd ezután a 20377/41 helyrajzi számú, természetben a 2500 Esztergom, Mátyás király utca elnevezésű közterület Kirchhoff fasorra történő átnevezéséről döntöttek.

A tizedik napirendi pontban arról döntött a képviselő-testület, hogy az Akácos utcában (Csenkei út – Beszédes utca közötti szakaszának) kiépült vízközmű-hálózatát állami tulajdonba és az Északdunántúli Vízmű Zrt. üzemeltetésébe adják. A testület 11 igen szavazattal fogadta el ezt a határozatot.

A nyílt ülés utolsó napirendi pontjában a képviselők úgy döntöttek, az önkormányzat nem él elővásárlási jogával az Esztergom belterület, 19838 helyrajzi számú, természetben a 2500 Esztergom, Imaház utca 2. szám alatti társasházban lévő ingatlanok esetében.

Városi sziluett
Interreg Kisfaludy Széchenyi2020