Esztergom a Dunakanyar fővárosa logo
Beszámoló a 2023.03.20. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről

Beszámoló a 2023.03.20. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről

23. március 21. 08:34 kedd

2023. március 20-án tartotta meg rendkívüli ülését Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselő-testülete. Hernádi Ádám polgármester az ülés elején köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés törvényesen került összehívásra, azon megjelent 10 képviselő, a polgármester és mindkét alpolgármester, az ülés határozatképes. Nem vett részt az ülésen Cserép János képviselő, dr. Révfalvi Gergely képviselő, Vargáné Drevenka Györgyi képviselő.

A meghívóban szereplő napirendi pont mellett a következő sürgősségi indítványokat vették fel a napirendre: S-01 „Döntés az Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétika és Futball Club támogatásáról”, S-02 „S.C. Esztergom S.R.L. értékesítésével kapcsolatos döntések”, S-03 „ Az Esztergomi Turisztikai Nonprofit Kft.-vel megkötendő támogatási szerződés jóváhagyásáról”

A képviselők a napirendet egyhangúlag elfogadták.

Az első napirendi pontban a képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadta az esztergomi piac működéséről szóló Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzat képviselő-testületének 20/2022. (X.21.) önkormányzati rendeletének módosítását. Igényfelmérés alapján egy kedvezményesebb és rugalmasabb konstrukció kialakítása szükséges a helyhasználati díjak vonatkozásában. Az új helyhasználati díjak konstrukciója lehetőséget ad napi, havi, negyedéves (azaz három hónapra vonatkozó) és egész éves asztalbérlésre és továbbra is kedvezményesebb bérlési lehetőséget biztosít a mezőgazdasági őstermelők részére.

A következő napirendi pontban a képviselő-testület döntött az Esztergomi Montágh Imre EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, az Esztergomi József Attila Általános Iskola és az Esztergomi Dobó Katalin Gimnázium átszervezéséről. Évről évre nő mind az óvodában, mind az iskolában a fejlesztésre utalt gyermekek száma. Az Esztergomi Dobó Katalin Gimnázium gimnáziumi nevelés-oktatás 5-8 évfolyamán igény merült fel a tanulószobai ellátásra, a gimnáziumi átmenetkor szükséges felzárkóztatás miatt.

A harmadik napirendi pontban 10 igen és 1 nem szavazattal döntött a testület az Esztergomi Turisztikai Nonprofit Kft. 2022. évben működési költségeinek fedezésére igénybe vett támogatásáról szóló szakmai- és pénzügyi beszámolójának elfogadásáról (advent, szilveszter), lebonyolítására igénybe vett támogatásról szóló szakmai- és pénzügyi beszámolójának elfogadásáról és 2022. évben nyújtott támogatás elfogadásáról.

A negyedik napirendi pontban döntött a képviselő-testület a Strigonium és Gazdasági Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító Okiratának módosításáról.

Az S01-es napirendi pontban az Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétika és Futball Club támogatásáról a képviselő-testület egyhangúlag döntött. Az egyesületnek a TAO támogatáson felül az építkezéshez szükséges, a Sportcsarnok tesztüzemeltetése során keletkezett elengedhetetlen munka és feladat költségei keletkeztek. Az előzetes kimutatások szerint, a fenti költségek miatt az EVRAFC komoly likviditási problémákkal küzd, melyet kölcsön és tagi hitel felvételével, valamint más támogatás terhére forrásátcsoportosítással tudott átmenetileg rendezni.

Az S-02-es napirendi pont az S.C. Esztergom S.R.L. értékesítésével kapcsolatos döntések, melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.  Az S.C. Esztergom S.R.L. versenytárgyalás útján indul az értékesítése. A beérkező pályázatokat a Strigonium Zrt. fogadja 3 napos határidővel.

Az utolsó napirendi pontban az Esztergomi Turisztikai Kft.-vel megkötendő támogatási szerződés jóváhagyásáról döntött a testület.

Városi sziluett
Interreg Kisfaludy Széchenyi2020