Közjóléti, Egészségügyi és Nemzetiségi Bizottság

2020. április 20. 18:41 hétfő

Elnök: Tordainé Vida Katalin képviselő

Elnökhelyettes: Simonné Cserép Krisztina képviselő

Tagjai: Bánhidy András képviselő

Kovács Tamás képviselő

Vargáné Drevenka Györgyi képviselő

dr. Strofek Tamás külső tag

dr. Kanász Gábor külső tag

dr. Pák Péter külső tag