Esztergom Város jó tanulója-jó sportolója 2021. pályázat

Esztergom Város jó tanulója-jó sportolója 2021. pályázat

2021. október 08. 00:45 péntek

Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága (a továbbiakban: KISB) pályázatot ír ki „Esztergom Város jó tanulója-jó sportolója 2021.” cím elnyerésére.

A pályázaton részt vehet minden olyan Esztergomban tanuló és Esztergomban sportoló általános- vagy középiskolás diák, aki kimagasló tanulmányi- és sportteljesítményt ért el.

A pályázat célja:

a tanulóifjúság ösztönzése, a szellemi és fizikai képességek fejlesztése,
az eredményes tanulásra és magasabb szintű sportolásra való ösztönzés,
a fair play szellemének ápolása,
az utánpótlás nevelés célkitűzéseinek segítése,
a legkiválóbbak méltó elismerésben részesítése.

A pályázat keretén belül elismerésre a bejegyzett sportszervezetben sportoló fiatalokat lehet felterjeszteni. A pályázatokat nemenként külön, két korosztályban (általános iskolás korosztály: I., II., III., IV. korcsoportban és középiskolai korosztály: V., VI. korcsoportban) értékeljük a tanulmányi eredmény és az egyesületi vagy diákolimpiai sporteredmények figyelembevételével.

A pályázatot az iskola és a sportszervezet közösen kitöltött és hitelesen dokumentált pályázati adatlapon adhatja be a sportoló 2020/2021-es tanév tanulmányi eredménye és a 2021-es sporteredményei alapján. A pályázathoz csatolni kell a tanuló bizonyítványának másolatát is.

A sporteredményekhez minden eredményt be lehet írni, de az értékelésnél a KISB egy, a tanuló számára legkedvezőbbet veszi figyelembe. A pályázathoz csatolható (amennyiben van ilyen) a pályázóról a sportesemény vagy a díjazás során készült fénykép, és ahhoz egy-két mondatos szöveges leírás.

A nemzetközi versenyeken (világbajnokság, Európa bajnokság, olimpia és egyéb nemzetközi versenyek) elért eredmények külön díjazásban, elismerésben részesülnek.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 5.

A pályázatokat zárt borítékban a Városháza Iktatójába kell eljuttatni személyesen, vagy postai úton a következő címre: Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal, 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. A borítékon kérjük feltüntetni: „Esztergom Város jó tanulója-jó sportolója 2021. PÁLYÁZAT".

 

A határidőn túl beérkezett és a formailag hibás (hiányosan kitöltött vagy melléklet nélküli) pályázatokat nem tudjuk elfogadni.

Az „Esztergom Város jó tanulója-jó sportolója 2021.” cím díjátadó ünnepségére 2021. decemberében kerül sor.

PÁLYÁZATI ADATLAP