Kisfaludy Program
Interreg
Széchenyi2020
Beszámoló a 2023.11.07. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Beszámoló a 2023.11.07. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

2023. november 09. 08:21 csütörtök

2023. szeptember 6-án tartotta meg rendkívüli ülését Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselő-testülete. Hernádi Ádám polgármester az ülés elején köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés törvényesen került összehívásra, azon megjelent 9 képviselő, a polgármester és mindkét alpolgármester, az ülés határozatképes. Nem vett részt az ülésen Cserép János, dr. Révfalvi Gergely, Tordainé Vida Katalin és Vargáné Drevenka Györgyi képviselők.

Az ülés elején Hernádi Ádám tájékoztatta a megjelenteket, hogy Esztergom Megyei Jogú Város jegyzője 2023. október 20. napjától dr. Hajdu Boglárka. Ezt követően a napirendi pontok elfogadása következett, melyet a testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag támogatott.

Az első napirendi pontban településfejlesztési döntés született Esztergom Megyei Jogú Város településszerkezeti tervét jóváhagyó 158/2023 (VI.01.) önkormányzati határozat és Esztergom Város helyi Építési Szabályzatáról szóló 20/2019. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításának (TRE9m) készítéséről az ipari parknak a 1117. számú Látóhegyi úttól délre eső területére (a 1117. és a 1111. számú főutak, és Esztergom Megyei Jogú Város belterületi fekvéshatára által határolt terület). A döntésre azért került sor, mert Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselő-testülete 86/2023. (IV.05.) határozatában kiemelt fejlesztési területté nyilvánította az érintett területet, és a tervezett fejlesztések megvalósítása érdekében szükségessé válik a fenti  rendelet módosítása. A testület egyhangúlag támogatta a döntést.

A második napirendi pontban szintén településfejlesztési döntés született Esztergom Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervét jóváhagyó 158/2023. (VI.01.) önkormányzati határozat és Esztergom Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 20/2019. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításának (TRE10m) előkészítéséről a 0468, 0472/3 és 0487 helyrajzi számú ingatlanok területére tervezett napelemes kiserőmű elhelyezhetőségét biztosító beruházással kapcsolatban. Az Euroenergy Metis Kft. napelemes kiserőmű létesítését tervezi Esztergom Megyei Jogú Város területén. A tervezett helyszín azonban a Város településrendezési eszközei szerint „általános mezőgazdasági terület” területfelhasználású övezetben található, mely elsődlegesen mezőgazdasági célokat szolgál. A beruházás megvalósítása érdekében vált szükségessé a módosítás, melyet a képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott.

A nyílt ülés utolsó napirendi pontjában a képviselő-testület egyhangúlag döntött pályázat benyújtásáról körforgalom kialakítása érdekében a Dobogókői út – Petőfi Sándor út – Terézia utca – Kálvária út csomópontjában. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programok Plusz keretében felhívás jelent meg a TOP_Plusz-6.2.1-23 Fenntartható versenyképes városfejlesztési konstrukcióban, melynek keretében támogatás igényelhető többek között 4 és 5 számjegyű kül- és belterületi állami tulajdonú közutak fejlesztésére és felújítására. A pályázat lehetőséget biztosít 4 és 5 számjegyű utak csomópontjának közlekedésbiztonsága érdekében történő átépítésére, korszerűsítésére, felújítására