Esztergom a Dunakanyar fővárosa logo
Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet csapadékvíz ingatlanon belüli gyűjtésére és hasznosítására

A pályázat célja: Esztergom Megyei Jogú Városban a magáningatlanok területére lehulló csapadékvíz megfelelő gyűjtésével, tárolásával és felhasználásával csökkenthető az ingatlanok területén lévő növények öntözésére felhasznált víz mennyisége.
Ennek érdekében jelen pályázat keretén belül a csapadékvíz gyűjtésére és hasznosítására hívjuk Esztergom Megyei Jogú Város lakosait, akik Esztergom Megyei Jogú Város területén kertes ingatlannal vagy kerttel, telekkel rendelkeznek, melyen az összegyűjtött csapadékvíz hasznosítható, felhasználható.

Pályázati támogatásban részesíthető: Esztergom Megyei Jogú Városban bejelentetett lakó-, illetve tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy, aki a pályázati felhívásnak megfelelően jelentkezik.
Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be (ahol a tavalyi évben nem került kiosztásra).
Pályázatonként 1 db 300 literes vagy 520 literes csapadékvízgyűjtő-tartály igényelhető. A korlátozottan rendelkezésre álló pályázati keretösszeg miatt az elbírálás során a pályázatok beérkezési sorrendjét vesszük figyelembe.

A Támogatott az alábbi előírásokat köteles betartani:
• A támogatás minden nyertes pályázat esetében 1 darab 300 literes vagy 520 literes műanyag csapadékvízgyűjtő-tartály, amelyet az átvételtől számítva 5 éven keresztül csapadékvíz gyűjtésére kell használni és az így gyűjtött csapadékvizet hasznosítani kell.
• A csapadékvízgyűjtő tartályt karban kell tartani, nem lehet szúnyoglárvák élőhelye, amivel szúnyogok száma növekedne.

A pályázat benyújtására a rendelkezésre álló pályázati keretösszegig nyílik lehetőség.
A pályázatok elbírálása:
A benyújtott pályázatokat folyamatosan, beérkezési sorrendben bírálja el a Bíráló Bizottság.

Pályázati kiírással kapcsolatos információk:
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztálya alábbi e-mail címén (csapadek@esztergom.hu) vagy a 06 (33) 542 072 telefonszámon.

Csapadékvízgyűjtő edény igénylése

Az idei évre tervezett keret sajnos betelt!

Kérjük adja meg a nevét!
Esztergom Megyei Jogú Város közigazgatási területén
Amennyiben nem egyezik a fenti címmel

A csapadékvíz gyűjtés helyszíne

Gyűjtőedény nagysága

Kérjük adja meg telefonszámát, a kapcsolattartás megkönnyítése érdekében!
Kérjük adja meg az email címét!

Az idei évre tervezett keret sajnos betelt!

Városi sziluett
Széchenyi Terv Plusz Interreg Kisfaludy Széchenyi2020