Ügyintézés/Polgármesteri hivatal - Ügyfélfogadás

Polgármesteri Hivatal Ügyfélfogadási Rendje

2007.05.25. 11:48
Esztergom Város Polgármesteri Hivatalának                                                ügyfélfogadási rendje

SZERVEZETI EGYSÉG
ÜGYFÉLFOGADÁS
Polgármesteri Kabinet
Hétfő, Szerda: 9:00-17:00, Péntek: 9:00-12:00
Jegyzői Osztály
Hétfő, Szerda: 9:00-17:00, Péntek: 9:00-12:00
Pénzügyi Osztály
Hétfő, Szerda: 9:00-17:00, Péntek: 9:00-12:00
Közigazgatás
Hétfő, Szerda: 9:00-17:00, Péntek: 9:00-12:00
Okmányiroda
Hétfő, Szerda: 9:00-17:00, Csütörtök: 9:00-16:00
Építéshatósági Iroda
Szerda: 9:00-17:00
Közterület-felügyelet
Szerda: 9:00-17:00
Városüzemeltetési Iroda
Szerda: 9:00-17:00
Főépítészi Iroda
Szerda: 9:00-17:00
Vagyongazdálkodási Iroda
Szerda: 9:00-17:00
Tanügyi Iroda
Hétfő, Szerda: 9:00-17:00, Péntek: 9:00-12:00
Közjóléti Iroda
Hétfő, Szerda: 9:00-17:00, Péntek: 9:00-12:00
Gyámhivatal
Hétfő, Szerda: 9:00-17:00, Péntek: 9:00-12:00


Esztergom Város Polgármesteri Hivatalának                                                                                                telefonjegyzéke
SZERVEZETI EGYSÉG
MEGNEVEZÉS, BEOSZTÁS
TELEFONSZÁM          (33/)
KÖZPONTI TELEFON
542-000
KÖZPONTI FAX
542-099
POLGÁRMESTERI TITKÁRSÁG
542-003
ALPOLGÁRMESTER TITKÁRSÁG
542-005
JEGYZŐI TITKÁRSÁG
542-001
ALJEGYZŐI TITKÁRSÁG
542-054
Polgármesteri Kabinet
kabinetfőnök
542-007
képviselő-testületi ülések és protokoll felelős
542-007
pályázati felelős
542-086
kisebbségi ügyintéző
542-094
testvérvárosi és idegenforgalmi ügyek felelőse
542-056
kulturális ügyek felelőse
542-030
titkásági fax
542-808
Jegyzői Osztály
Szervezés
személyzeti  ügyintézés
542-096
sajtófelelős
542-075
kistérségi ügyintéző
542-790
Gondnokság
542-064
Porta
542-089
titkársági fax
542-079
Jogi Iroda
irodavezető
542-083
jogi előadók
542-010
jegyzői referens - jogász
542-051
Pénzügyi Osztály osztályvezető
542-040
vezetői asszisztens
542-032
Kincstár
kincstárvezető
542-040
főkönyvi ellenőr
542-012
intézményi könyvelő
542-033
542-028
Költségvetési és Adóügyi Iroda
irodavezető
542-070
adóügyi ügyintézők
542-016
542-018
542-037
542-074
Hatósági Osztály
osztályvezető
542-095
hatósági asszisztens
542-044
Közigazgatás
közigazgatási hatósági ügyintéző
542-014
kereskedelmi és telepengedélyezési ügyintéző
542-011
hagyatéki ügyintéző
542-013
szabálysértési végrehajtási ügyintéző
542-045
szabálysértési ügyintéző
542-045
anyakönyvvezető
542-049
Esztergom-Pilisszentléleki Kirendeltség
426-912
Esztergom-Kertvárosi Kirendeltség
419-280
Okmányiroda
egyéni vállalkozói igazolvány ügyintézés
542-077
közlekedés-igazgatási ügyintézés
542-067
542-088
személyazonosító és lakcímigazolvány ügyintéző
542-068
parkolási igazolvány és útlevél ügyintéző
542-036
népesség-nyilvántartó
542-068
Hatósági Osztály
Építés-hatósági Iroda
irodavezető
542-066
Déli városrész – Ipari Park ügyintézője
542-057
Szentgyörgymező – Prímás-sziget és belváros ügyintézője
542-059
Esztergom-Kertváros, Esztergom-Pilisszentlélek, Mogyorósbánya ügyintézője
542-061
Szentanna – Aranyhegy – külterület ügyintézője
542-080
műszaki nyilvántartó
542-065
Közterület-felügyelet
titkárnő
542-093
közterület-felügyelők
542-038
mezőőrök
542-093
piacfelügyelő
415-970
gyepmester
542-093
Városszépítési Osztály
osztályvezető
542-052
titkárnő
542-048
titkársági fax
542-048
Város-üzemeltetési Iroda
irodavezető
542-058
közműberuházási és közműfenntartási ügyintéző
542-023
út- és közműberuházási ügyintéző
542-023
beruházó
542-043
településrendezési és településüzemeltetési ügyintéző
542-019
településrendezési ügyintéző
542-082
Főépítészi Iroda
főépítész
542-081
titkárnő
542-090
településfejlesztési ügyintéző
542-046
Vagyon-gazdálkodási Iroda
irodavezető
542-052
ingatlangazdálkodás
542-052
542-053
helyiség-gazdálkodási ügyintéző
542-076
lakásgazdálkodási ügyintéző
542-076
Tanügyi Iroda
irodavezető
542-063
óvodákkal kapcsolatos feladatok ügyintézője
542-062
általános iskolákkal kapcsolatos feladatok ügyintézője
542-039
középiskolákkal kapcsolatos feladatok ügyintézője
542-039
Közjóléti iroda
irodavezető
542-025
átmeneti szociális segélyek, ápolási díj, lakásfenntartási támogatás
542-022
közgyógyellátási igazolvány, gyógyszertámogatás, egészségügyi szolgáltatásra jogosultság igazolása
542-026
munkanélküliek rendszeres szociális segélye, időskorúak járadéka, lakáspályázatok
542-026
adósságkezelés, mozgáskorlátozottak támogatása, környezettanulmányok
542-027
család és gyermeksegélyezés
542-027
első fokú gyámhatósági ügyek
542-027
egészségügyi és szociális intézményekkel kapcsolatos ügyintézés, működési engedélyek, támogatási szerződések
542-022
Szent Miklós Alap ügyintézője
542-022
Gyámhivatal
gyámhivatal vezető
542-031
gyermekvédelem, utógondozás, otthonteremtési támogatás
542-021
gondnoksági ügyek
542-071
gyermektartásdíj, családba fogadás, családi jogállás rendezése
542-017

 
 

 KAPCSOLAT

Esztergom Város
Polgármesteri Hivatala
Cím: 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. / Pf. 92
E-mail: varoshaza@esztergom.hu