Esztergom: Ingatlan pályázati felhívások

Esztergom Város Önkormányzata pályázatot hirdet az alábbi önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére: Pilisszentlélek 40114/8 helyrajzi számú, természetben a Hegyalja utcában található 904 m² nagyságú, beépítetlen területként nyilvántartott ingatlan.
Esztergom Város Önkormányzata pályázatot hirdet a tulajdonát képező, 17413 hrsz.-ú, természetben Esztergom, Széchenyi tér 20. sz. alatti ingatlan nyilvános versenytárgyaláson történő bérbeadására.
Esztergom Város Önkormányzata pályázatot hirdet a tulajdonát képező, 15990/26/A/60 hrsz-ú, természetben Esztergom, Bánomi ltp. 25. szám alatti ingatlan nyilvános versenytárgyaláson történő bérbeadására.
Esztergom Város Önkormányzata pályázatot hirdet az alábbi önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére: Pilisszentlélek 40114/8 helyrajzi számú, természetben a Hegyalja utcában található 904 m² nagyságú, beépítetlen területként nyilvántartott ingatlan.