Események - 2019.05.06.

Könyvbemutató: Huszonhatos hadiemlékkönyv Kinyit/bezár
Helyszín
Esztergom, Bánomi út 8.
Kezdődátum
2019-05-06 17:00:00
Végdátum
2019-05-06 18:30:00
Webcím
Leírás

„Az Osztrák–Magyar Monarchia gyalogságának alapvető szervezeti egysége az ezred volt, ami a jelentősebb városokban felépített laktanyákba települt. Békeidőben a rendszeres időközönként a környékről bevonultatott katonakorú férfilakosság kiképzését végezte az egység parancsnoki állománya, háborúban pedig a behívott állomány az ezred állományában teljesítette harctéri szolgálatát.

A város és a régió életében fontos szerepet játszott a katonaság, hiszen a 21 éves fiatalemberekből itt neveltek kötelességtudó férfiakat, ez volt az ifjak életének első nagy próbatétele, ahol sírig tartó barátságok és összetartó közösség alakult.

Az ezred részt vállalt a város életéből, jelen voltak a közéleti és társasági rendezvényeken, a laktanya fenntartása munkát és bevételt jelentett a településnek. Ezt a kapcsolatot fejezi ki a „háziezred” szavunk.

Esztergom és a régió sajátja a császári és királyi 26. gyalogezred volt, mely a kiegyezés után került ide és annak ellenére, hogy idővel más helyőrségbe költözött, továbbra is a környékbeli fiatalság „vitézlő oskolája” maradt.

Az első világháború centenáriuma időszerűvé tette az egykori háziezred hadiemlékkönyvének kiadását. Talán a sors keze van abban, hogy a család ajándékaként a Komárom-Esztergom Megyei Levéltárba került Kottra Mihálynak a 26-os gyalogezred első világháborús harcait bemutató kézirata. Ez képezi jelen kötetünk gerincét, amit kiegészítettünk a Hadtörténeti Levéltárban őrzött kéziratokkal és a huszonhatosok történetéről szóló kutatásaink eredményeivel.” 

a szerkesztők: Mikklós Tamás és dr. Négyesi Lajos

Képzőművészek Esztergomban a XIX–XXI. században – folyóiratbemutató Kinyit/bezár
Helyszín
Bánomi út 8.
Kezdődátum
2018-06-11 17:00:00
Végdátum
2019-06-11 19:00:00
Webcím
http://www.vkesztergom.hu/index.php/varosi-konyvtar/kepzomuveszek-esztergomban-xix-xxi-szazadban-folyoiratbemutato
Leírás

A Kernstock Károly Művészeti Alapítvány és a Helischer József Városi Könyvtár tisztelettel meghívja az ART LIMES folyóirat 2018/2. és 2018/3. Képzőművészek Esztergomban a XIX–XXI. században című számainak bemutatójára.

A megjelenteket köszönti: Kovátsné Várady Eszter, a Helischer József Városi Könyvtár igazgatója

Bevezetőt mond: Bánhidy László alpolgármester

A köteteket bemutatja: Virág Jenő főszerkesztő és Wehner Tibor szerkesztő, művészettörténész

Helischer József Városi Könyvtár