A képviselő fogadóóráinak a rendje változik 2019-ben! Február hónaptól a fogadóórák nem hétfőn, hanem minden hónap első keddjén, 16:30-tól 17:30-ig kerülnek megtartásra.