A programban résztvevő drogprevenciós szakember elérhetősége Esztergomban:
Név: Néveri Péter Edvárdné r. főhadnagy

Szolgálati hely: Esztergomi Rendőrkapitányság

Telefonszám: 06-20/317-3893

E-mail cím: szulokesztergom@komarom.police.hu

Fogadóóra ideje, helye: minden hó első keddjén 14-16h között az Esztergomi Rendőrkapitányság tanácstermében.

Az utóbbi években a témában készített vizsgálatok, felmérések adatai az illegális szerek használatát illetően – kiváltképp a 9. és 11. évfolyamos fiúk körében – emelkedést mutatnak: az adatfelvételek szerint minden ötvenedik középiskolás fiú naponta él valamilyen illegális szerrel. Az új típusú – viszonylag olcsón beszerezhető, könnyen hozzáférhető – dizájnerdrogok Magyarországon 2010-ben jelentek meg és a középiskolás budapesti diákok körében.  A kezdeményezés a szülők megelőzésben betöltött szerepét hangsúlyozza: a társas kohézió és a családi kapcsolatok megerősítése segítséget jelenthet a kortársak befolyásolásával és az iskolában szerzett kudarcélményekkel szemben.  

Forrás: police.hu