Az ülésen Romanek Etelka betegség, Meszes Balázs és Tordainé Vida Katalin képviselők egyéb elfoglaltságaik miatt nem tudtak részt venni.

A képviselők egyhangúan fogadták el a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 2017-ben igénybevett támogatásáról szóló szakmai -és pénzügyi beszámolóját, egyben megköszönték az egyesület munkáját. Az önkormányzat 2017-ben 40 millió forinttal támogatta a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesületet.

A testület döntött arról is helyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum megalakítását, valamint arról, hogy annak működési feltételeinek biztosítására, programjainak támogatására pályázatot nyújt be az önkormányzat.

A képviselők jóváhagyták az Esztergomi Kertvárosi Óvoda további bővítéséről: a jelenleg 200
gyermeket fogadó intézmény tíz csoportos óvodává bővül, maximális létszáma pedig 250 főre nő. A testület egyhangúan fogadta el a Helischer József Városi Könyvtár szakmai programját.

A testület, ahogy a korábbi években, úgy idén is támogatja a Vaszary Kolos Kórházat: Esztergom önkormányzata 2018-ban összesen 160 millió forinttal segíti az Esztergomot és környékét kiszolgáló intézmény munkáját. A szülészet-nőgyógyászat működésére ebből 80 millió forintot, a gyermekgyógyászati ügyelet biztosítására 20 millió forintot, az orvosok lakhatási támogatására 3 millió forintot biztosít az önkormányzat, a fennmaradó összeget orvosi eszközpark felújítására, új eszközök vásárlására, felújításokra biztosítja a képviselő-testület.

Alapítványi, egyesületi, pályázati támogatások

A képviselők a Befogadó Társadalomért Egyesület nemzetiségi, esélyegyenlőségi és családi napjára összesen 8 millió forint támogatásról döntöttek. A rendezvénysorozatot 2018. augusztus 3-5-e között tartják a Széchenyi téren.

A hátrányos és halmozottan hátrányos családokat támogató Boldog Ceferino Roma Misszió munkáját 2018-ban 1,5 millió forinttal, a Vissza az Életbe Alapítványt (VIA BONA) pedig 3 millió forinttal támogatja idén az önkormányzat.

A Balassa Bálint Múzeumért Alapítvány a Bajor Ágost Emlékév kapcsán egy katalógus kiadására 1,5 millió forint, egy tanulmánykötet kiadására 1 millió forint, egy Bajor Ágost kiállítás rendezésére pedig 1,4 millió forint támogatásról döntött.

Az Esztergomi Városi Zeneiskola támogatására, az intézmény kórusának 70 éves jubileumával
kapcsolatos rendezvényekre, CD kiadásra, fellépésekre összesen 2 millió forintot hagyott jóvá a képviselő-testület.

Az Esztergom-kertvárosi Kábeltelevízió Alapítvány fejlesztésére, videófelvételek digitalizálására 1 millió forintot, az Esztergomi "Fénysugár" Oktatási és Nevelési Alapítvány Babits-napok rendezvényére 217.000 forint, az Esztergomi Szimfonikus Alapítvány 2018-19- es évadában hangversenyek szervezésére 1,5 millió forint, a Magyar Sclerosis Multiplex Betegekért Alapítvány május 30-i rendezvényére 2,17 millió forint támogatást szavazott meg a képviselő-testület.

A képviselők döntöttek arról, hogy pályázati önrészt vállal az Esztergomi Zöld Óvoda fejlesztése, az elnyerhető támogatás maximális összege 30 millió forint.

Rendelet-módosítás a hajléktalan-kérdés megoldása érdekében

Az elmúlt időszakban megszaporodott, hajléktalanokkal kapcsolatos lakossági bejelentések miatt módosították a közterületek használatáról szóló 25/2014. (XII.3.) önkormányzati rendelet.

A módosítás alapján a közrend, a közbiztonság, a közegészség, a kulturális értékek védelme érdekében az önkormányzatnak jogában áll olyan területeket kijelölni, ahol jogellenes az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás.

A rendelet-módosítás értelmében az alábbi területek tartoznak a rendelet hatálya alá:

                (3. melléklet a 25/2014. (XII.3.) önkormányzati rendelethez) 

1.) Pázmány Péter utca – Berényi Zsigmond utca – Molnár sor – Dózsa György tér – Vécsey Károly út – Vár utca – Dobozi Mihály utca – Iskola utca - Basa utca – Batthyány Lajos utca – Majer István utca által körülhatárolt, tulajdonos személyétől, illetve a tulajdonformától függetlenül közhasználatra szolgáló terület, amely mindenki számára korlátozás nélkül vagy azonos feltételek mellett igénybe vehető.

2.) Lőrinc utca – Kis-Duna sétány – Erzsébet park – Molnár sor – Berényi Zsigmond utca – Pázmány Páter utca - Bajcsy Zsilinszky utca által körülhatárolt területen található, tulajdonos személyétől, illetve a tulajdonformától függetlenül közhasználatra szolgáló azon területek védelme, amely mindenki számára korlátozás nélkül vagy azonos feltételek mellett igénybe vehető.

3.) Lőrinc utca – Rákóczi tér - Símor János utca- Terézia utca – Hősök tere – Kis-Duna sétány által körülhatárolt területen található, tulajdonos személyétől, illetve a tulajdonformától függetlenül közhasználatra szolgáló azon területek védelme, amely mindenki számára korlátozás nélkül vagy azonos feltételek mellett igénybe vehető.

4.) Nagy-Duna sétány Szigetcsúcs és a Palkovics pad között található szakasza – a Palkovics pad és Szent Erzsébet híd között elhelyezkedő közpark, Gesztenye fasor által körülhatárolt területen található, tulajdonos személyétől, illetve a tulajdonformától függetlenül közhasználatra szolgáló azon területek védelme, amely mindenki számára korlátozás nélkül vagy azonos feltételek mellett igénybe vehető.

Az állam és a helyi önkormányzatok számára sokrétű problémát jelent a hajléktalanság és az azzal kapcsolatos más élethelyzetek (koldulás, kéregetés, köztisztasági szabálysértés, szeszesital fogyasztás tilalma közterületen, közerkölcs megsértése, garázdaság, hajléktalan étkeztetés, szállás biztosítása) kezelése, amely egyszerre szociális probléma és közigazgatási kérdés. A most elfogadott rendelet-módosítás mellett az érintett szervezetek, intézmények közösen próbálnak további intézkedési tervet kidolgozni.

A rendelet betartásáról a rendőrség, a közterület-felügyelet és a Máltai Szeretetszolgálat
munkatársai közösen igyekeznek gondoskodni.

Csatlakozunk az uniós WIFI-programhoz

Esztergom Város Önkormányzat Képviselő- testülete úgy dönt, hogy jelentkezik az Európai Bizottság által meghirdetett, ingyenes közterületi internetelérést támogató WIFI4EU Programra, a maximális, 15 000 Euro (kb. 4.650.000,- Ft) utalvány formában elnyerhető támogatásra. Az Európai Bizottság az egész kontinensen támogatni kívánja ingyenesen hozzáférhető, vezeték nélküli internet elérhetőség (wifi) biztosítását közterületeken, középületekben, könyvtárakban, egészségügyi intézményekben.

A fenti célból létrehozott WIFI4EU Program 2017 és 2019 között 120 millió eurós  költségvetéssel dolgozik és összesen 8.000 önkormányzat támogatását tervezi. A program 15.000 euró értékű támogatást nyújt utalvány formájában a nyertesek részére, amit műszaki berendezések, hotspotok telepítésének költségeire lehet fordítani oly módon, hogy az internet előfizetést és a karbantartást a pályázó önkormányzatnak kell biztosítania.

A képviselők mind emellett több, ingatlanokkal kapcsolatos döntést is hozott, elsősorban bérleti szerződések hosszabbításáról, földhivatali rendezésekről, tulajdonosi hozzájárulásokról és bérbeadásokról.