1. Döntés a „menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi személyszállításról” szóló Közszolgáltatási Szerződés 15. számú módosításáról

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

2. Javaslat az Esztergom Város Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásának feltételeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

3. Döntés Esztergom Város Önkormányzata és a Strigonium Zrt. között megkötendő ingatlankezelésre vonatkozó Megbízási Szerződés és mellékleteinek elfogadásáról

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

4. Javaslat az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásainak szabályairól szóló rendelet módosítására (a 2019. december 31-ei állapotnak megfelelően)

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

5. A 2020. évi közfoglalkoztatással kapcsolatos döntés

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

6. Döntés a 2020. évi óvodai jelentkezés időpontjáról

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

7. Döntés az Aprófalva Bölcsőde Esztergom intézmény bölcsődevezetői (magasabb vezető) álláshely (munkakör) betöltésére való pályázatról

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

8. Az Aprófalva Bölcsőde, Esztergom intézmény alapdokumentumainak (Szervezeti és Működési Szabályzat, Szakmai Program) módosítása

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

9. Esztergom Város Polgármestere 2020. évi szabadság ütemtervének jóváhagyása

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

10. Döntés Esztergom Város Polgármestere 2020. évre vonatkozó cafetéria juttatásáról

Előterjesztő: Schottner Norbert jegyző

 

11. Közterületek elnevezése

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

12. Döntés az Esztergom 17472/A/6 hrsz.-ú, természetben a 2500 Esztergom Kossuth L. u 38/A fsz. 6. szám alatti üzlet bérbeadásáról

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

13. Döntés a KEM Esztergom Járás Helyi Védelmi Bizottságának térítésmentes teremhasználati kérelméről

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

14. Döntés az Esztergom 74 hrsz., természetben a 2509 Esztergom-kertváros, Wesselényi u. 40-42. sz. alatti Arany János Általános Iskola színháztermének felújítása érdekében megkötendő megállapodásról

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

15. Döntés az Egészséges Testért - Egészséges Lélekért Egyesület területbérleti kérelmével kapcsolatosan

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

16. Döntés az Esztergom belterület 17353 hrsz., természetben 2500 Esztergom, Széchenyi tér, közterület elnevezésű ingatlan használati díjának mértékéről

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

17. Döntés a Bogáncs Kutya- és Kisállatotthon Alapítvánnyal kötendő Támogatási szerződésről

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

18. A Helischer József Városi Könyvtár, Esztergom igazgatói álláshelyére kiírt pályázat elbírálása

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

19. Döntés az Esztergom 19368/3/A/1 hrsz-ú, természetben a 2500 Esztergom, Simor J. utcai ingatlan bérbevétele a piacfelügyelő és gombavizsgáló elhelyezése céljából

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

20. Tájékoztató az aktuális peres és peren kívüli jogvitás ügyekről, valamint szükség szerint a perbeli álláspontok kialakítása

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Schottner Norbert jegyző

 

Tájékoztatók:

 

Tájékoztató a két ülés közti eseményekről

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

Tájékoztató a lejárt idejű határozatokról

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

 

Tájékoztatás a polgármesterre, a képviselőkre, valamint a Képviselő-testület Bizottságainak nem képviselő tagjaira vonatkozó vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről

Elterjesztő: Dr. Alberti Péter, a Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke

 

Esztergom, 2020. február 13.

 

Hernádi Ádám s.k.

polgármester