1. Javaslat az Esztergom Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

2. Javaslat az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jog gyakorlásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

3. Döntés Esztergom Város Önkormányzata és intézményei közbeszerzési és beszerzési szabályzatának jóváhagyásáról

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

4. Döntés a Babits Mihály Színházi és Kulturális Egyesület pályázati támogatásáról

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

5. Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 22/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelet 23. §-a alapján településképi követelmények alkalmazásának önkormányzati támogatási és ösztönző rendszerével összefüggő, épületek külső homlokzati felújításával kapcsolatos jelzálogjog szerződések földhivatali bejegyzéshez történő megerősítése

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

Esztergom, 2020. február 11.

 

Hernádi Ádám s.k.

polgármester