1. Javaslat az Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

2. Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete bizottságainak megalakítása

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

3. Javaslat Esztergom város helyi járati menetrendjének módosítására 2019. december 15-től

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

4. A Képviselő-testület 2019. decemberi munkaterve

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

5. Településrendezési eszközök elfogadása és egyes építésüggyel összefüggő önkormányzati rendeletek módosítása

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

6. Esztergom, Széchenyi tér 14. szám alatti, részben állami tulajdonú ingatlan ingyenes tulajdonba adása Esztergom Város Önkormányzata számára

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

7. Döntés a Strigonium Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatója díjazásának megállapításáról, valamint a társaság Alapító Okirata módosításáról

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

Esztergom, 2019. november 22.

 

Hernádi Ádám s.k.

polgármester