Esztergom, Széchenyi tér 14. szám alatti, részben állami tulajdonú ingatlan ingyenes tulajdonba adása Esztergom Város Önkormányzata számára 

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

Esztergom 16853/4 hrsz-ú, természetben a 2500 Esztergom, Töltés u. 3-5. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanok lakóival kapcsolatos döntések

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester

 

Esztergom, 2019. október 7.

Romanek Etelka s.k.

polgármester