A napirend elfogadása előtt:

a Képviselő-testület által megválasztott bírósági ülnökök eskütétele

 

Esztergom Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotása

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

A 2018. évi belső ellenőrzési összefoglaló jelentés jóváhagyása

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019. (III.11.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálata (Vaszary Kolos Kórház támogatása, Strigonium Zrt. tőkehelyzete)

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

Vaszary Kolos Kórház támogatás

Előterjesztő: Stámusz Andrea képviselő

 

Az Esztergomi Erzsébet Királyné Óvoda és az Esztergomi Kertvárosi Óvoda intézmények intézményvezetői kinevezése

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

Szent István Strandfürdő, Esztergom intézmény házirendjének módosítása a Senior Akadémia kérelmének megfelelően

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

A 2019. évi nyári napközi szervezéséről szóló, valamint a kedvezményes étkezés biztosításának folytonosságáról szóló döntés

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

Partnerségi együttműködési megállapodás szociális mentori feladatok ellátására

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

A HÍD Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ 2018. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámolójának elfogadásáról

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

A gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatok 2018. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadásáról

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

A Művelődés Háza Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolójának jóváhagyása

Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester

 

Döntés a Tatabánya-Esztergom Kiemelt Járműipari Térség és Fejlődési Zóna Nonprofit Kft. 2018. üzleti évre vonatkozó beszámolójáról

Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester

 

Esztergomi Köztisztasági Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolójának jóváhagyása

Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester

 

Döntés a Bogáncs Kutya- és Kisállatotthon Alapítvánnyal kötendő Támogatási szerződésről

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

Tájékoztató a Pilis Építészeti Tájegységi Arculati Kézikönyvéről

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

Döntés az Esztergom, 17350/A/8 hrsz.-ú, természetben a 2500 Esztergom, Széchenyi tér 21. sz. alatti helyiség bérbeadásáról

Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester

 

Döntés a Magyar Éremgyűjtő Egyesület helyiséghasználati kérelméről – Nagyterem használata

Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester

 

Döntés az MNL Komárom-Esztergom Megyei Levéltára helyiséghasználati kérelméről – Nagyterem használata

Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester

 

Döntés a Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület helyiséghasználati kérelméről az Esztergom, 40003 hrsz.-ú természetben Pilisszentlélek, Pálosok u. 8. sz. alatti kivett Általános Iskola vonatkozásában

Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester

 

Döntés a Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért helyiséghasználati kérelméről – Gadányi terem használata

Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester

 

Döntés a KNYKK Zrt. Esztergom 19107 helyrajzi számú, természetben az Esztergom, Terézia úton található konténeres üzemanyagkúttal kapcsolatos szerződés módosításáról

Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester

 

Pályázat benyújtása az Országos Görpark Program I. ütemére

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

Pályázat benyújtása az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására – Esztergomi Kertvárosi Óvoda fejlesztése

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

 

Az Esztergomi Honvéd Utcai Óvoda intézmény intézményvezetői állásra kiírt pályázat elbírálása

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

Döntés Babits Mihály-díj „Esztergom Kultúrájáért” kitüntetések adományozásáról

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

Döntés az Esztergom Város Önkormányzata által a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Programjának III. ütemében támogatott az Esztergomi József Attila Általános Iskola tornaterem és öltöző felújításával kapcsolatban született háromoldalú megállapodás módosításáról és döntés az Esztergomi Dobó Katalin Gimnázium támogatásával kapcsolatban

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

Döntés Esztergom Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester

 

„Esztergom város közigazgatási területén működő intézmények részére közétkeztetés szolgáltatás megrendelése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester

 

Döntés az Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 261/2019. (IV.11.) önkormányzati határozatának kiegészítéséről

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester

 

Döntés az Esztergom 17472/A/6 hrsz.-ú, természetben a 2500 Esztergom, Kossuth L. u 38/A fsz. 6. szám alatti üzlet bérbeadásáról

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester

 

Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások bérleti szerződésével (szerződéshosszabbítás, új szerződés kötés, lakbérmérséklés) kapcsolatos döntések

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester

 

Tájékoztatás az Esztergomi Vízmű Kft. "v.a." 2018.09.30-i beszámolójának elfogadásával kapcsolatban és döntés a társaság könyvvizsgálata tárgyában

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester

 

Döntés A Művelődés Háza Esztergom Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, könyvvizsgálójának és felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

Tájékoztató az aktuális peres és peren kívüli jogvitás ügyekről, valamint szükség szerint a perbeli álláspontok kialakítása

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Dr. Endre Szabolcs jegyző

 

 

Tájékoztatók:

 

*     Tájékoztató a két ülés közti eseményekről

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

*     Tájékoztató a lejárt idejű határozatokról

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

*     Tájékoztató Esztergom Város Önkormányzata 2019. 01-04. havi gazdálkodásáról

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

*     Tájékoztató a 2019. évi költségvetésről és a költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet 22. §-a szerinti forrásfelhasználásról

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

*     Tájékoztató a nettó egymillió forintot meghaladó és a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzésekről

       Előterjesztő: Dr. Szerencsés Gergely István, a Közbeszerzési Bizottság elnöke

 

 

Esztergom, 2019. május 10.

 

 

 

Romanek Etelka

polgármester