2018. évi beszámoló Esztergom Város részére az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

Javaslat Esztergom Város helyi járati közlekedésében, az Üzletszabályzatban meghatározott élőállat szállítás szabályainak megváltoztatására, valamint a Dunamente (volt Duna-Gerecse) kártya elfogadására 2019. május 1-jétől. Beszámoló az Esztergom Város Önkormányzata által finanszírozott tanuló bérletek értékesítéséről. Javaslat a vállalási díj fix részének infláció mértékkel történő megemelésére

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

A 2019. évi közbeszerzési terv elfogadása

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

Javaslat az Esztergom Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 4/2018.(III.2.) önkormányzati rendeletének módosítására (2018. december 31-i állapotnak megfelelően

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

Javaslat a 6/2015. (III.2.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

A tárgyévben 70. életévét betöltő és annál idősebb személyek, valamint nagycsaládos családok részére egyszeri természetbeni juttatásról és mértékéről szóló döntés

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

Az Esztergomi Zsolt Nándor Alapfokú Művészeti Iskola fenntartóváltásának véleményezése

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

Döntés a Szent István Strandfürdő, Esztergom intézmény záróra utáni használatáról

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

Döntés az Eurohíd Euro – Kisrégiós Fejlődést Elősegítő Alapítvány támogatási kérelméről

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

Esztergom város településfejlesztési koncepciójának, településszerkezeti tervének és a város egész területére új, egységes helyi építési szabályzatának, valamint a helyi építési szabályzat mellékletét képező szabályozási tervének elkészítésével kapcsolatos eljárás véleményezési szakaszának lezárása

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

Martsa István szobrászművész Vak Bottyán lovas szobrának elhelyezése

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

Döntés a Bogáncs Kutya- és Kisállatotthon Alapítvány szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadásáról

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

Döntés a 18602/21/A/25 hrsz-ú, természetben Esztergom, Budai N. A. u. 2. sz. alatti helyiség használatba adásáról a Magyar Posta Zrt. részére

Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester

 

Döntés a Gadányi-terem térítésmentes használatba adásáról a KEM Kormányhivatal részére

Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester

 

Döntés az Esztergom, Szentgyörgymező kerékpárút mentén található 15628/3 helyrajzi számú, 7993 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület bérbeadásának meghosszabbításáról

Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester

 

Döntés az Esztergom, 0508/26, 0508/24, 0508/55, 0508/53, 0508/51,0508/2, 0508/3, 0508/9, 0508/11, 0508/12, 0508/13, 0508/50, 0508/52, 0508/54, 0506/1, 0506/2, 0506/3, 0506/4, 0506/5, 0508/31, 0508/28 helyrajzi számú ingatlanok haszonbérbe adásáról

Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester

 

Döntés a 18203/8 helyrajzi számú természetben Esztergom Tesco melletti ingatlan, „Veterán járműalkatrész és padlásbörze” vásár megrendezésének céljából történő térítésmentes használatba adásáról

Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester

 

Döntés az Esztergom Város Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok értékesítésével kapcsolatban (VI. ütem)

Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester

 

Döntés a KNYKK Zrt. Esztergom 19107 helyrajzi számú, természetben a Terézia úton található konténeres üzemanyagkúttal kapcsolatban

Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester

 

Döntés Babits Mihály-díj „Esztergom Kultúrájáért” kitüntetések adományozásáról

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

Döntés Boldog Gizella-díj „Esztergom Testvérkapcsolataiért” kitüntetés adományozásáról

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

Döntés A TOP-2.1.2 „Esztergomi zöld séta” pályázat „parképítés, építési beruházások, zöldfelületek rendezése” projektelemhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindításáról, illetve az Irányító Hatóság felé forrásráemelés kezdeményezéséről

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara KEM Igazgatósága állásfoglalása ellen benyújtott kifogás elbírálása új eljárásban

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások bérleti szerződésével (szerződéshosszabbítás, új szerződés kötés, lakbérmérséklés) kapcsolatos döntések

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester

 

A 19762/1/A/91 hrsz-ú, természetben 2500 Esztergom, Aradi Vértanúk tere 2. A. épület fsz. alatti orvosi rendelő megvásárlásával kapcsolatos döntés

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester

 

Az Esztergom, 16380/1 hrsz.-ú, természetben 2500 Esztergom, Táncsics M. u. 7. sz. alatti ingatlanok vonatkozásában, a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatal Építésügyi Osztálya által kiadott végzésekkel kapcsolatos fellebbezési jogról való lemondás

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester

 

Az esztergomi 20377/32 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére kiírt versenytárgyalás eredményhirdetése

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester

 

Az esztergomi 18201/6 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére kiírt versenytárgyalás eredményhirdetése

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester

 

Döntés az Esztergom, Ipari Park területén található (volt KECS laktanya) 18168/8 helyrajzi számú út infrastruktúrával történő ellátásának tervezéséről és kivitelezéséről

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester

 

Döntés Esztergom Szamárhegy 10821 helyrajzi számú földrészlet telekhatárrendezésével és értékesítésével kapcsolatban

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester

 

Döntés az Összefogás Esztergom és Környéke Tűzvédelméért Alapítványnak, az Önkormányzat által delegált kuratóriumi tagjának kijelöléséről

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

Tájékoztató az aktuális peres és peren kívüli jogvitás ügyekről, valamint szükség szerint a perbeli álláspontok kialakítása

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Dr. Endre Szabolcs jegyző

 

Tájékoztatók:

 

*     Tájékoztató a két ülés közti eseményekről

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

*     Tájékoztató a lejárt idejű határozatokról

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

*     Tájékoztató a 2019. évi költségvetésről és a költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet 22. §-a szerinti forrásfelhasználásról

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

*     Tájékoztató a nettó egymillió forintot meghaladó és a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzésekről

       Előterjesztő: Dr. Szerencsés Gergely István, a Közbeszerzési Bizottság elnöke

 

Esztergom, 2019. március 14.

 

Romanek Etelka s.k.

polgármester