Kutak fennmaradási engedélyezéséhez formanyomtatvány 2018 

Lakossági tájékoztató!

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (7) bekezdése szerint „mentesül a
vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő, aki 2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2018. december 31-ig kérelmezi, és az engedély megadásának feltételei fennállnak.”

A fennmaradási engedély iránti kérelmet a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében megadott esetekben a települési önkormányzat jegyzőjéhez kell benyújtani.
A kút vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásához a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. számú melléklete szerinti dokumentációt kell benyújtani. (A hivatkozott jogszabályokat a Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu) honlapon lehet megtalálni.)

A tárgyi témában bővebb ismereteket a mellékelt – Belügyminisztérium által kiadott – "Tájékoztató a települési önkormányzat jegyzőjének engedélyezési hatáskörébe tartozó kutak eljárásjogi szabályairól” című dokumentum tartalmaz. (További információ: Tóth József Ferenc, Hatósági Osztály vezető, toth.jozsef@esztergom.hu)

Dr. Endre Szabolcs
Jegyző