1. hatályát vesztette Esztergom város teljes közigazgatási területére vonatkozó településszerkezeti terv;

2. hatályát vesztették az alábbi városrészekre vonatkozó helyi építési szabályzatok és a mellékletét képező szabályozási tervlapok: Szentgyörgymező, Déli városrész, Kertváros, Teherkomp-kikötő, Ipari park, Palatinus tó és környéke, Pilisszentlélek[2].

 

Abban az esetben, amikor nincs érvényben településrendezési eszköz (TSZT, HÉSZ, SZT), építési munkát és egyéb építési tevékenységet végezni az építésügyi követelményekre vonatkozó jogszabályok megtartásával, az illeszkedés szabályai szerint lehet.

 

ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉG AZ „ILLESZKEDÉS” SZABÁLYAI SZERINT

Ahhoz, hogy a tervezett építési tevékenység az adott területen megvalósítható-e, szükséges az illeszkedési vizsgálat elkészítése. Az illeszkedési vizsgálat alapjául a használat szerint azonos telkek, telektömbök együtteséből álló, együtt működő, összefüggő területet kell vizsgálni. Segítséget nyújthat a vizsgálandó terület meghatározásában a Településképi Arculati Kézikönyvben (TAK)[3] alkalmazott településkarakterek lehatárolása. Ezeknek a lehatárolásoknak a célja az volt, hogy az azonos jegyekkel rendelkező területi egységek beazonosíthatók legyenek. Az illeszkedési vizsgálatot minimum egy telektömbre kell kiterjeszteni. Telektömb alatt értjük a minden oldalról közterülettel határolt földrészletek csoportját. Amikor megvan a vizsgálni kívánt terület lehatárolása, a dokumentációban azt kell bemutatni, hogy az építési tevékenység illeszkedik-e a környezetéhez az alábbi paraméterek tekintetében: a célzott hasznosítás jellege, a kialakuló telek mérete, a tervezett beépítés mértéke (beépítettség és építménymagasság), a tervezett beépítés módja, a tervezett beépítés rendeltetése (területfelhasználása). A vizsgálat során a földhivatal által hivatalos térképmásolaton feltüntetett telekstruktúrát, telekméretet, valamint az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett jogszerűen épült épületek paramétereit lehet csak figyelembe venni. Az illeszkedési vizsgálattal megalapozott építési lehetőségen túl figyelembe kell venni, hogy épületet csak olyan telken vagy lehet elhelyezni,

a) amelynek megközelíthetősége gépjárművel közterületről vagy magánútról közvetlenül biztosított,

b) ahol a rendeltetésszerű használathoz szükséges villamos energia, ivóvíz, technológiai víz biztosított,

c) ahol a keletkező szennyvíz és a csapadékvíz elvezetése vagy ártalommentes elhelyezése biztosított,

d) ahol a használat során keletkező hulladék elszállításának, ártalommentes elhelyezésének vagy házilagos komposztálásának a lehetősége biztosított, valamint

e) ahol a jogszabályban meghatározott számú gépjárművek elhelyezése az előírtak szerint biztosítható.

 

A 22/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelet alapján az építési tevékenységek szakmai konzultáció kötelesek. A szakmai konzultáción az illeszkedési vizsgálattal alátámasztott építész tervdokumentációt kell bemutatni.

 

Esztergom, 2018. július 20.

Philipp Frigyes sk.

Esztergom város főépítésze

 


[1] együtt jelenti a településszerkezeti tervet (TSZT), a helyi építési szabályzatot (HÉSZ) és a rendelet mellékletét képező szabályozási tervet (SZT)

[2] helyi építési szabályzat és a rendelet mellékletét képező szabályozási terv csak az alábbi városrészeken van hatályban: Királyi város (Királyi város, Hévíz, Szentanna, Csutimonostor városrészek), Víziváros és Várhegy, Szenttamás városrész és Prímás-sziget.

[3] a TAK megtekinthető a város honlapján: http://www.esztergom.hu/index.php/main/page/cikk/telepuleskepi-arculati-kezikonyv-4604