Philipp Frigyes főépítész kezdeményezésére még 2015-ben született együttműködés az egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Karával, mely további karral és más egyetemmel is kibővült azóta.

Az önkormányzat rendszeresen lehetőséget biztosít az Ormos Imre Alapítvány oktatási és szakmai munkájában résztvevő Szent István Egyetem Tájépítészeti és Településtervezési Kar (SZIE) diákjainak a városban történő megjelenésre, egyetemi tantárgyak keretében tervezési feladatok elvégzésére, kiállítások, kerekasztal-beszélgetések rendezésére. A közös munkával a város elősegíti a hallgatók számára a város történetének, értékeinek és problémáinak minél alaposabb megismerését.

Az Ormos-alapítvány pedig a város felmerülő urbanisztikai, városépítészeti és tájépítészeti problémáinak megoldásában nyújt hathatós, friss szellemiségűsegítséget az önkormányzatnak tervezési feladatok előkészítésével, szakmai véleményezéssel és szakértői tevékenységgel (területfejlesztési, tájrendezési, tájrehabilitációs, településfejlesztési és -rendezési, kert- és szabadtérépítészeti alkotómunkákkal).  

Az Építészet Világnapjához – október 6-ához – kapcsolódóan az Építészeti Napok rendezvény keretében a Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kara, és a Szent István Egyetem Tájépítészeti és Településtervezési Kara hallgatóinak tervei kerültek kiállításra Esztergomban az elmúlt években.

A Főépítész Kabinet egy újabb együttműködési megállapodással a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Urbanisztika Tanszékét is bekapcsolta a város vérkeringésébe. Az elmúlt évek során Esztergom belvárosa érintett részeire tervváltozatok készültek. Az urbanisztikai tanszék pedig 2016-2017 között városkutatást végzett az önkormányzat megbízásából. Ennek eredménye a „MILYENNEK LÁTOM ESZTERGOMOT?” program könyv formájában is megjelenhetett: LINK

2018 novemberében Szentgyörgymező ’48-as terének megújításával kapcsolatos elképzeléseket mutatta be több hallgatói team Esztergomban. Az északi városrészben, a központi szakrális és pihenőtér funkciók kialakítási megoldásainak ötleteivel a későbbi tervezésekhez adtak kiindulási alapot a városfejlesztési szakemberek számára.

Május 10-én a SZIE Tájépítészeti és Településtervezési Kar hallgatói mutatták be a Kincses-patak rekreációs fejlesztési lehetőségeivel kapcsolatos tervezési elképzeléseiket. A zöldfelületi környezetrendezési tervezés a Duna-torkolattól a Galagonyás úton (1755-1789 között) épült Orbán-kápolnáig terjedt.  Az egyre hangsúlyosabb szerepet kapó szakmai képzés célja ugyanis az, hogy a területfejlesztés és a természeti erőforrások használata a táj és a települések gazdagodásával, a környezeti elemek minőségének javulásával, az értékek megőrzésével, a létfeltételek javításával járjanak együtt.

A Tájépítészeti és Településtervezési Kar hallgatóit a több mint száz éves múltú oktatási-kutatási hagyományok tapasztalataival vértezik fel a gödöllői egyetemen és a kreatív-alkotói képességek kibontakoztatására ösztönzik.

A Kincses-patak tervezése során a meder funkciók visszaadása, a nyomvonal rendezése, a vízvisszatartás és árvízvédelem kérdései mellett új sétaterek kialakítása, illetve a szőlőhegyi pincesorban rejlő turisztikai lehetőségek is megjelentek a hallgatók munkáiban. Az értékesnek ítélt egyetemi munka a város jövőbeli terveinek részét képezheti majd a keleti települési rész fejlesztése során.