A képviselők közül Eck András, Sasvári Viktor és Stámusz Andrea nem tudtak részt venni az ülésen, amelyet Romanek Etelka hivatalos elfoglaltsága miatt Bánhidy László alpolgármester nyitott meg, a polgármester-asszony a 6. napirendi ponttól vette át az ülés vezetését. 

A képviselő-testület döntött az idei évi munkaterv módosításáról, a május 23-i rendes testületi ülés időpontját május 16-ra módosították. A testület elfogadta mind a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 2018-ban igénybe vett támogatásról szóló beszámolóját, mind az Aprófalva Bölcsőde tavalyi évre vonatkozó szakmai beszámolóját.

Esti edzések a Szent István strandon

A képviselők döntöttek arról, hogy engedélyezik a Szent István Strandfürdő nyitvatartási idején felül hétköznaponként a 19.00-21.00 óráig a nyitva tartást a Szent István Póló Sportegyesült EGOM számára, az edzések megtartására. A nagyközönség részére továbbra is 19.00 óráig tart nyitva a strand. Sportegyesületek számára hétvégenként is lehetőség lesz a hivatalos nyitvatartási időt követően edzések tartására.

Ingatlanokkal kapcsolatos döntések

A testület több, önkormányzati ingatlannal kapcsolatos ügyben is döntött, partfalhasználatról, bérleti szerződésekről. A testület támogatta a Komárom-Esztergom Megyei Rendőrfőkapitányság kezdeményezését, térítésmentesen biztosítja a Schweidel úton lévő régi rutin pálya területét rendőr szakmai verseny rendezésére május 2-án 07.00-18.00 óra között.

Döntés született továbbá arról, hogy az önkormányzat – mivel megfelelő ingatlan híján nem tud helyiséget biztosítani e célra – havi 100.000 forinttal hozzájárul Dr. Vigh Lajos László (8. számú felnőtt háziorvosi körzet) rendelője után fizetendő bérleti díjhoz.

Defibrillátorra pályázik Esztergom

Az önkormányzat döntött arról, hogy részt vesz a Magyar Labdarúgó Szövetség által kiírt, defibrillátorok beszerzésére irányuló pályázatán: az önkormányzat egy életmentő eszköz beszerzésére pályázik, ehhez 16.250 forint + áfa önrészt biztosít a város.

Közszolgáltatási szerződés a Várszínházzal és a Művelődés Házával

A testület elfogadta a Művelődés Háza Esztergom Nonprofit Kft. 2018-as évre vonatkozó beszámolóját, egyben úgy döntött, hogy a művelődési ház feladatellátására 2019-ben összesen 62 millió forintot biztosít.

A képviselők döntöttek arról is, hogy miután korábban hozzájárultak a Zsolt Nándor zeneiskola egyházi fenntartásba vételéhez, az iskola épületét használatba adja az új fenntartó, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye részére.

A testület utolsó napirendi pontként egyhangúan döntött arról, hogy határozatlan időre szóló közszolgáltatási szerződést köt az Esztergomi Várszínház Közhasznú Nonprofit Kft-vel.