Az ENÉKE által meghívott nyugdíjasok töltötték meg zsúfolásig az Imaház utcai kulturális intézmény nagytermét.

Az ünnepség alkalmával Romanek Etelka polgármester Hernádi Ádám, miniszteri biztossal együtt üdvözölte az idős nemzedékek tagjait, akiknek az új generáció oly sok mindent köszönhet.

"Nagy alázattal és köszönettel tartozunk az előző generációnak, az elődöknek" - mondta el a városvezető hozzátéve, hogy milyen fontos szüleink, nagyszüleink jelenléte, a velük való szoros közösség és kapcsolat fenntartása, a tőlük kapott ezerszínű tapasztalat.

Hernádi Ádám kiemelte: a szépkorúak azok, aki igazán megérdemlik az elismerő szavakat, a köszönetet, mivel a fiatalabb nemzedékek az idős emberektől tanulták meg az első lépéseket, első szavakat, s kapták meg az első élményeket, a bíztatást a tanuláshoz, a türelmet a felnőtté válásban, az útmutatást az élet útvesztőjében.

Az ünnepség második felében került sor a Gönczy Béla-díj átadására, melyet ezúttal dr. Szentjóbi-Szabó Zoltánnak adományozta a város önkormányzata.

A méltatást Tóth Tamás képviselő mondta el, melyet összefoglaló második felében olvashatnak el az érdeklődők.

Dr. Szentjóbi-Szabó Zoltánnak a Vaszary Kolos Kórházban a szülészet-nőgyógyászati ellátás fenntartása, az esztergomi betegek elismerését kivívó áldozatos gyógyító munkássága, a majd öt évtizeden át végzett magas szintű tevékenysége, a mindennapos egészségügyi ellátás területén végzett lelkiismeretes munkája, valamint kollégái szakmai munkáját fejlesztő tevékenysége elismeréseként adományoztuk nagy örömmel.

Az esemény fináléjában Murányi Eszter, Pánczél Klaudia és Szerémy Dániel énekes, zenés-táncos műsorával köszöntöttük a szépkorú esztergomi polgárokat.

Dr. Szentjóbi-Szabó Zoltán méltatása

Szentjóbi doktor 1938. január 6-án született Budapesten. 1968-ban kapott diplomát a Pécsi Orvostudományi Egyetemen. 1972-ben szülés-nőgyógyász szakvizsgát tett.

A Bács-Kiskun Megyei Kórház szülészetén-, később a Sárbogárdi Rendelőintézetben, majd 1973. augusztus 1-től a dorogi nőgyógyászaton dolgozott.

A szülészet átadása után a régi épület helyén 1976. január 1-től megindult egy modern urológiai ellátást biztosító osztály kialakítása. Az egyesülés után az urológiai szakvizsgához szükséges gyakorlatát Magyarsóki Ferenc mellett szerezte meg, 1978-ban sikeres urológiai szakvizsgát tett.

Orvosi tevékenysége során adjunktusi megbízást 1987. 09. 30- tól 2013. 06. 30-ig kapott. Főorvosi megbízást 2013. 07. 01 -től lát el.

Szentjóbi doktor 1999. 04.17-től nyugdíjba vonult, de a munkáját továbbra is nagy odaadással folytatta. Szakmai munkáját mindig nagy igényességgel és alapossággal végezte. Közeli és távolabbi munkatársai szakmai tudása mellett tisztelték egyenességét, következetességét.

Munkabírása, betegekkel szembeni empátiája nemcsak intézményi szintén volt híres. Munkatársait tisztelte, szükségben önzetlenül a mai napig segíti, de mindig megkövetelte a rendet és pontosságot elsősorban önmagától.

A szervezési feladatok ellátásán felül fontos megemlíteni azt is, hogy leendő kollégáit igen magas szakmai színvonalon és nagy türelemmel oktatta a szakma fortélyaira. A praktizálást betegei megelégedésére ma is, nyolcvanegy évesen aktívan folytatja.

A főorvos úr a szülészet nehéz idejében mindig kitartott az osztály fennmaradása mellett, a létszámhiányban folyamatosan segítséget nyújtott és a mai napig is készenlétesként segíti a nem szakorvosok munkáját.